<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Powell forsvarer Feds uavhengighet

Under den halvårlige talen til den amerikanske kongressen, kom sentralbanksjef Jerome Powell med indirekte stikk til Trump-støttespillere.

Publisert 9. juli
Oppdatert 9. juli

Under torsdagens tale foran Senatets bankkomité, understrekte sentralbanksjef, Jerome Powell, viktigheten av at pengepolitikken i USA forblir uavhengig av politisk påvirkning. 

«Alle avanserte økonomier har vedtatt en politikk for sentralbankens operasjonelle uavhengighet, og det betyr bare at vi tar våre egne beslutninger,» sa Powell. 

«Vi er instruert til å ta dem uten å ta hensyn til andre faktorer, slik som politikk, og det er ganske klart at det er et godt, fungerende system som tjener offentligheten godt», fortsatte Fed-sjefen, skriver finansnettstedet Barron

Ønsker at Trump kan påvirke rentebeslutninger

Uttalelsen kom etter at flere nyhetsmedier har meldt at allierte til presidentkandidat Donald Trump, har utarbeidet et forslag som i det store og hele ønsker å fjerne mye av uavhengigheten til sentralbanken. 

Wall Street Journal skriver at enkelte av Trumps allierte mener at dersom Trump blir valgt som president på ny bør han konsulteres om rentebeslutninger. Utkastet til forslaget fra denne gruppen med MAGA-tilhengere, anbefaler videre at oppbyggingen av Fed bør gjennomgås, og at finansdepartementet får utvidet myndighet til å ettergå Feds beslutninger. 

Gruppen mener også at Trump, ved gjenvalg, bør få myndighet til å kaste sittende sentralbanksjef, Powell, før hans fireårsperiode går ut. Powells periode som sentralbanksjef går ikke ut før i 2026.