<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Vi kan få rentekutt i år

– Vi kan ikke utelukke at det blir rentekutt før årsslutt, men vi heller mest mot rentekutt i mars, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets etter onsdagens inflasjonstall.

Publisert 10. juli
Oppdatert 10. juli
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 269 ord
HELLER LIKEVEL MOT MARS: Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland. Foto: Are Haram

Onsdag kom ferske inflasjonstall fra SSB som viste at kjerneinflasjonen var på 3,4 prosent på årsbasis i juni, ned fra 4,1 prosent i mai. På forhånd lå konsensus inne med at inflasjonen skulle være 3,6 prosent på årsbasis. Kjersti Haugland i DNB Markets mener dette er positivt.

– Det er jo gode nyheter, absolutt, sier hun.

På månedsbasis kom kjerneinflasjonen inn på 0,2 prosent, noe som også var lavere enn konsensus, som lå på 0,5 prosent. Sammenlignet med måneden før var inflasjonen også lavere, ettersom inflasjonen i mai var på 0,5 prosent.

Sjeføkonomen påpeker at det var spesielt én komponent som bidro til svakere prisvekst, og det var pakkereiser. Denne komponenten alene trakk inflasjonen ned med to-tre tideler.

Det kraftige fallet var større enn det markedet ventet, og DNB ventet heller ikke et så stort fall i inflasjonen.

Svak krone og høy lønnsvekst

Haugland venter at inflasjonen skal fortsette å falle i andre halvår, men ikke like kraftig som i juni.

– Vi har fortsatt veldig høy vekst i lønnskostnadene og fortsatt en svak krone, påpeker sjeføkonomen.

Hun poengterer at dette er en sentral grunn til at Norges Bank har varslet at de vil vente med rentekutt til mars neste år, og viser til rapporten sentralbanken publiserte i juni.

Ifølge Haugland er onsdagens tall isolert sett ikke noe som kunne trukket i retning av tidligere rentekutt enn i mars.

– Vi får se fremover hva tallene viser for inflasjonen, utviklingen i kronekursen og utviklingen i norsk økonomi. Ett tall alene er aldri nok. Det er ikke overbevisende nok, fortsetter Haugland.

Likevel mener sjeføkonomen at vi kan få et rentekutt i år, men at det fortsatt er mest tro på et rentekutt i mars.