<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kapital felt i PFU

Kapital publiserte et sladdet bilde i saken "Thomas Øyes PR-kupp" og skrev i bildeteksten at det handlet om en «potensiell investor som kan ha havnet i honningfella». PFU konkluderte med at Kapital ikke hadde synliggjort i tilstrekkelig grad hva påstanden bygget på.

Publisert 28. juni
Oppdatert 28. juni
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 609 ord
PFU-logo PFU

Kapital publiserte en lengre artikkel med tittelen «Revisorene, rådgiverne og revestrekene: Thomas Øyes PR-kupp». Her ble det blant annet omtalt at «en mindre delegasjon norske menn» dro til Dubai før jul for å gjøre forretninger med Øye (nå: Stray), og at de «tilsynelatende» ble «vartet opp etter alle kunstens regler». Kapital publiserte i denne sammenheng flere bilder fra en nyttårsfest hos Øye.

Klager:

En mann som i en bildetekst ble omtalt som «en potensiell investor som kan ha havnet i honningfella», og som var avbildet, med sladdet ansikt, mente seg hengt ut og stigmatisert gjennom Kapitals publisering. Han anførte at flere gjenkjente ham, og han avviste at han var utsatt for noen honningfelle. Klager reagerte også på kontakten med Kapital, og mente bladet beskyldte ham for løgn, og ikke var interessert i fakta.

Slik klager så det, forsøkte Kapital i stedet å fremstille det som at han og venner var flydd ned til Dubai av Thomas Øye og lurt til å investere.

Klager opplyste at det var feil; Øye forsøkte aldri å få han eller noen av hans venner til å investere. For øvrig var klager også kritisk til Kapitals kildebruk. Han mente bladet benyttet en upålitelig kilde, og at redaksjonen hadde fått tilgang til en avtale som aldri ble realisert. Klager karakteriserte det publiserte som «ensidig og spekulativ journalistikk».

Mediet:

Kapital avviste brudd på god presseskikk, og påpekte at klager aldri ble omtalt med navn, og at bildet av ham var sladdet. Slik Kapital så det, var det ikke mulig å gjenkjenne klager på bildet.

Videre mente redaksjonen at dialogen med klager før publisering var relevant, og at det publiserte var korrekt, med dekning i fakta. Omtalen bygger på et «særdeles godt kildegrunnlag», anførte Kapital, og viste til kilder tett på både Øye og omtalte forretningsmenn, samt bilder som deltakerne, deriblant klager, selv postet i sosiale medier.

Det ble også tatt forbehold i det publiserte, og vist hensyn, påpekte Kapital, selv om bladet samtidig uttrykte forståelse for at klager kan ha opplevd bladets henvendelser som ubehagelige. Kapital understreket at det er pressens rett å stille de vanskelige spørsmålene.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at klager fikk pågående og konfronterende spørsmål forut for publisering, og forstår at klager kan ha opplevd denne kontakten med Kapital som ubehagelig.

Utvalget minner imidlertid om at det er en del av pressens rolle å gjøre undersøkelser for å kunne avdekke kritikkverdige forhold og kontrollere opplysninger.

Forbehold:

Når det gjelder selve artikkelen, konstaterer utvalget at Kapital har publisert en skjermdump av et bilde hentet fra klagers Instagram-konto, men i sladdet versjon.

Utvalget forstår at klager opplever bildet og bildeteksten belastende, da han derigjennom blir knyttet til en mulig «honningfelle». Utvalget merker seg imidlertid at Kapital tar forbehold i bildeteksten; det går frem at det er usikkert både om det handler om en investor, og om det er snakk om noen «honningfelle».

Manglende dokumentasjon:

Som utvalget har påpekt tidligere, må mediene kunne omtale usikre opplysninger, så lenge det tas nødvendige forbehold. Samtidig betyr ikke det at mediene kan publisere opplysninger ukritisk, uten noen form for kildegrunnlag, jf. Vær Varsom-plakatens 3.2.

I dette tilfellet kan utvalget ikke se at Kapital har omtalt verken klager eller spørsmålet om honningfelle direkte i artikkelen, utover formuleringen i bildeteksten, og utvalget stiller seg kritisk til grunnlaget for omtalen.

Ut fra materialet som er forelagt PFU i klagebehandlingen, fremgår det at Kapital har dokumentasjon som underbygger påstanden om «mulig investor», men utvalget finner lite knyttet til påstanden om «honningfelle». Slik utvalget ser det, er det problematisk å koble en person til en mulig «honningfelle» uten å underbygge eller sannsynliggjøre hva påstanden bygger på.

Kapital har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2.

Oslo, 19. juni 2024

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Tove Lie,

Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes