<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Virke-sjefen går av

Toppsjef Ivar Horneland Kristensen i Virke går av. De seneste årene har det pågått en større konflikt i Virke, hvor lederstilen til Kristensen blir hardt kritisert. 

Publisert 09:20 17. juni 2022
Oppdatert 11:49 17. juni 2022
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 325 ord
OMSTRIDT: Ivar Horneland Kristensen, adm. direktør i Virke, som har blitt kritisert for sin lederstil. Foto: Ivan Kverme

Ivar Horneland Kristensen går etter eget ønske etter å ha vært adm. direktør i handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke i 3,5 år. 

De ansatte ble orientert om avgjørelsen på et allmøte fredag morgen, og Kristensen fratrer stillingen allerede i slutten av juni. 

Langvarig konflikt

Tidligere denne uken skrev VG om en langvarig konflikt i organisasjonen, hvor Kristensens lederstil var et sentralt tema i konflikten. Lederstilen hadde blant annet ført til to varsler.

Flere direktører og ledere har også sluttet i arbeidsgiverorganisasjonen som følge av konflikten. 

I en rapport som ble utarbeidet av de eksterne organisasjonskonsulentene Inovati ble ledergruppen beskrevet slik av ansatte:

«Ikke gode rollemodeller på ledelse, som er lite konstruktiv i sin kritikk av kolleger i andre avdelinger, store ego som kommer i veien for ‘the greater good’», ifølge VG. 

Konsulentenes rapport fra 2020 beskriver videre utfordringene: 

  • «Ledergruppen fremstår ikke samlet. Lederne fremstår gjensidig illojale»
  • «Lederne i lederteamet baksnakker og snakker ned sine lederkolleger – skaper utrygghet og reduserer tilliten».
  • Noen av lederne beskrives som «rockestjerner (untoucheable) som krever full støtte og lojalitet».

Svarene ble trukket frem da de var et gjengånde tema i samtaler med ansatte og ledere. De fleste ønsket å holde seg anonyme.

– Når ansatte sier det de sier, er jeg den første til å si at det er trist. Det har jeg ingen problemer med å være lei meg for. Det er jeg, som øverste leder, og de andre lederne, sitt ansvar å ta tak i det, sa han til VG.

Konflikten førte videre til at mange ansatte sa opp stillingen sin. Ifølge Virkes egne tall sluttet 99 personer fra 2019 til i dag. 10 av disse er i oppsigelsestid nå. Kristensen sa at «i sum er turnoveren for høy». 

Stafettpinnen må videre

Oppsigelsen kommer kun fire dager etter VGs sak om organisasjonen lederkonflikt. 

– Jeg er nå kommet frem til at det er riktig å gi stafettpinnen videre til andre og ønsker Virke lykke til med viktig arbeid på vegne av medlemmene, sier Ivar Horneland Kristensen.

Sentralstyret i Virke starter nå prosessen med å finne ny adm. direktør.