<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tar rettslige skritt mot Kragerø kommune

Etter massiv klagestorm om eiendomsskatten i Kragerø har kommunen latt være å betale sluttregningen til takstfirmaet. Nå har Verditakst tatt ut forliksklage.

Publisert 13. apr. 2020 kl. 19.25
Oppdatert 14. apr. 2020 klokken 21.14
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 484 ord
NYE TAKSTER: Prislappen på en drømmesommer i Kragerø er for mange blitt dyrere i år.  Foto: NTB Scanpix

Mens coronapandemien har sendt alle inn i sine hus, og ingen får være på hyttene sine, er det full strid om eiendomsskatten i Kragerø kommune.

Firmaet Verditakst har i høst retaksert alle Kragerøs eiendommer for eiendomsskatt, som ble utskrevet til bolig- og hytteeiere i februar. Nå har daglig leder i Verditakst, Ole C. Torgersen, tatt ut forliksklage ved Forliksrådet i Kragerø, etter at sluttfakturaen på 413.500 kroner ikke er betalt, til tross for purringer.

VIL HA BETALT: Ole Torgersen i Verditakst mener at Kragerø kommune må betale hele regningen. FOTO: Privat

– De skal betale hver eneste krone, hvis ikke skal jeg møte Kragerø kommune og ordføreren i retten, sier han til Finansavisen.

Klagestorm

Den manglende sluttbetalingen er kommet etter at Kragerø opplevde en klagestorm da de nye eiendomsskattetakstene ble lagt frem i slutten av februar. I midten av mars hadde kommunen mottatt nesten 750 klager, ifølge lokalavisen Kragerø Blad Vestmar.

Noen klaget over at taksten var for høy, andre mente at naboens takst var for lav, men svært mange reagerte på at tomter uten bebyggelse, eller eiendommer med garasje, naust eller bod, var taksert med høye verdier.

Nye skattesedler

I Kragerø kommunes retningslinjer for taksering for eiendomsskatt står det i dag, under tittelen «Tomter uten takseringsverdige bygninger»: Tomtene verdsettes etter areal, sjablongpris og sonefaktor.

Men det står også: Tomter uten bygninger, ramme- eller igangsettingstillatelse vurderes ikke til å være takseringsverdige, da det er strenge regler for å kunne gi slike tillatelser.

Kragerø kommune har nå sendt ut nye skattesedler til dem som har fått taksert ubebygde tomter og tilleggsparseller, og påpeker at disse tomtene ikke skal ilegges eiendomsskatt. Samtidig behandles alle klagene som er kommet inn.

14.500 skatteobjekter

Ole C. Torgersen i Verditakst mener derimot at kommunen har bedt ham om å taksere også disse eiendommene. Han viser til at det i oppdragsbeskrivelsen fra kommunen heter at oppdraget består i befaring og taksering av cirka 14.500 skatteobjekter i hele kommunen. På prisskjemaet fra kommunen, som oppdragstilbyder skulle fylle ut, står «Ubygde eiendommer» som en egen kategori, oppført med 3.400 tilfeller.

– I møtet med den sakkyndige takstnemnden 8. januar foreslo jeg å verdsette tomter til null, med mindre det forelå en rammegodkjennelse eller igangsettingstillatelse for oppføring av et bygg. Jeg opplevde at nemnda var enig med meg, og ville legge det til grunn når takseringen skulle vedtas, sier han.

«Dette underbygger at det hele tiden har vært kommunens ønske og hensikt å taksere også disse eiendommene», heter det i Torgersens forliksklage.

Det har ikke lykkes Finansavisen å få en kommentar fra Beathe With, kommunalsjef for samfunn i Kragerø kommune, tirsdag. Den totale regningen for takseringsjobben, der i overkant av 400.000 kroner ikke er betalt, er ifølge Kragerø Blad Vestmar på mellom 2,7 og 2,8 millioner kroner.

Oppløst firma

Midt oppe i prosessen vekket det oppstuss at Torgersens firma Verditakst var blitt meldt oppløst.

– Firmaet ble oppløst av private årsaker, men alle oppdrag og eiendeler er overført til mitt nye enkeltpersonsforetak, opplyser Torgersen.