<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 17. juni 2020
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 423 ord
IKKE UMULIG: Det er stor forskjell på markedsutviklingen for de større og for de små anleggsbedriftene, skriver Kjell Senneset i Prognosesenteret. Foto: Eivind Yggeseth

Boom og bust – kan vi ha begge samtidig?

I anleggsmarkedet er det både velstand og krise nå, poengterer Kjell Senneset i Prognosesenteret.

Ifølge avisinnlegg de siste dagene, fra leder i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, og statssekretær i Finansdepartementet, Kari Olrud Moen, er det visst gode og dårlige tider i anleggsmarkedet samtidig. Moen peker på at det alt i alt går bra i anleggsmarkedet, med blant annet Prognosesenteret som kilde, mens for Brodtkorbs medlemsbedrifter, som stort sett er små og mellomstore anleggsbedrifter, er situasjonen en helt annen.

Begge to har faktisk rett. For det er STOR forskjell på markedsutviklingen for de større og for de små anleggsbedriftene. «De små» er altså stort sett anleggsmaskinentreprenørene, hvor flesteparten har mindre enn 100 millioner kroner i omsetning, og veldig mange også under 10 millioner. Derfor kan Julie Brodtkorb protestere kraftig på påstander om at anleggsbransjen har nok å gjøre, mens andre kan konkludere med at, joda det er mer enn nok oppdrag i denne bransjen.

For de delene av markedet hvor prosjektstørrelsen er under 100 millioner kroner, er det en kraftig nedgang fra 2020 til 2021

De kan blant annet vise til en kartlegging av anleggsbransjen som er utført av Oslo Economics og Atkins Norge. Gjennom intervjuer med større aktører har de konkludert med at det går bra i anlegg, og at bedriftene merker lite til coronasituasjonen. Men de har altså ikke intervjuet Brodtkorbs medlemsbedrifter. Det burde de nok gjort for å få et riktig bilde av situasjonen.

For de delene av markedet hvor prosjektstørrelsen er under 100 millioner kroner, er det en kraftig nedgang fra 2020 til 2021 – riktignok etter tilsynelatende sterk vekst i 2020. Men – 2020-anslaget er ikke «coronajustert», det er basert på prosjektinformasjon som stort sett stammer fra «før-coronatid». 

Økningen i 2020 kan godt bli vesentlig mindre, og nedgangen i 2021 enda større dersom for eksempel kommunene ikke klarer å gjennomføre planlagte kommunaltekniske arbeider fordi inntektene går ned. Også markedet for anleggsarbeider bestilt av private tiltakshavere kan lide samme skjebne. Her er det mange småprosjekter.

De store prosjektene, de over 250 millioner, dundrer avgårde

Markedet for mellomstore prosjekter fra 100 til 250 millioner ser ut til å være relativt stabilt fra 2020 til 2021, mens de store prosjektene, de over 250 millioner, dundrer avgårde. Og det er de prosjektene som avgjør hvordan totalmarkedet skal gå.

De største prosjektene, de over 500 millioner kroner, utgjør over 50 prosent av de samlede anleggsinvesteringene. Tar vi med dem mellom 250 og 500 millioner, blir andelen 65 prosent. Det er denne delen av anleggsmarkedet som boomer. Brodtkorbs medlemmer går nok magrere tider i møte.

Kjell Senneset

Seniorøkonom i Prognosesenteret