<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Uventet utvikling på norsk sokkel

Totalproduksjonen fra norsk sokkel økte 2,5 prosent i februar, mens Oljedirektoratet hadde ventet nedgang.

Publisert 10:08 19. mars 2021
Oppdatert 16:14 19. mars 2021
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 140 ord
TAKTEN OPP: Her fra Valhall-feltet i Nordsjøen. Foto: Bloomberg

Produksjonen fra norsk sokkel var i februar noe større enn ventet, viser foreløpige tall fra Oljedirektoratet.

Den samlede produksjonen av olje, NGL og kondensat var i snitt på cirka 2,18 millioner fat pr. dag, opp 2,5 prosent fra måneden før. Direktoratets prognose på forhånd var cirka 2,10 millioner fat pr. dag.

I januar var produksjonen 2,12 millioner fat pr. dag.

Produksjonen av olje i februar utgjorde cirka 1,79 millioner fat pr. dag, og var 0,4 prosent over hva direktoratet hadde estimert på forhånd. Samlet hittil i år er oljeproduksjonen 0,1 prosent over Oljedirektoratets prognoser, opplyses det.

I januar var oljeproduksjonen cirka 1,80 millioner fat pr. dag. I februar i fjor var den 1,76 millioner fat pr. dag.

Samlet petroleumsproduksjon fra norsk sokkel hittil i år utgjør ifølge direktoratet cirka 39,4 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, en nedgang på 0,4 millioner fra 2020.