<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

«Tjente» 33 milliarder på aksjefond

Verdistigningen i aksjefond kom på 33 milliarder i november, men så langt i år er fallet likevel 80 milliarder kroner.

Publisert 12. des. 2022 kl. 12.32
Oppdatert 12. des. 2022 klokken 12.40
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 403 ord
SLIPPER TALL: VFF-direktør Bernt Zakariassen. Foto: VFF

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser mandag at det i november ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 7.331 millioner kroner. 

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av november i 1.676 milliarder kroner, etter en oppgang på drøyt 50 milliarder i løpet av måneden. Forvaltningskapitalen er dermed ned nesten 132 milliarder kroner så langt i år, hvorav nettoinnløsning utgjør bare 4,4 milliarder kroner.

Samlet verdifall for alle typer verdipapirfond er drøyt 127 milliarder kroner hittil i 2022.

80 milliarder tapt i aksjefond

Aksjefond sto ved utgangen av november for 971 milliarder kroner av forvaltningskapitalen, det vil si over 65 milliarder mindre enn ved årsskiftet.

Med over 16 milliarder kroner i nettotegning i samme periode snakker vi derfor om over 80 milliarder kroner i verdifall på aksjefond hittil i 2022.

I løpet av november steg forvaltningskapitalen nesten 37 milliarder kroner, hvorav 4 milliarder kroner var nettotegning. Verdistigningen på papiret kom dermed på 33 milliarder kroner i november.

Kjøpte aksje- og rentefond 

Aksjefond hadde i november en nettotegning på 4.065 millioner kroner, mens rentefond ble tegnet for netto 3.797 millioner kroner.

Blant rentefondene ble obligasjonsfond nettotegnet for 2.908 millioner og «andre rentefond» for 1.452 millioner kroner. Pengemarkedsfond fikk 563 millioner kroner i nettoinnløsning.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond ble nettoinnløst for 579 millioner, mens «andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for 48 millioner kroner.

Proffene kjøpte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 1.536 millioner kroner i november. Gjennom «pensjonsmidler med fondsvalg» tegnet kundegruppen for netto 1.889 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) tegnet verdipapirfond for netto 4.041 millioner kroner i november, mens utenlandske kunder innløste for netto 136 millioner kroner.

Småsparerne kjøpte aksjefond

Ser vi på aksjefond, nettotegnet norske personkunder for 1.043 millioner kroner. Gjennom pensjonsmidler tegnet personkundene for netto 2.261 millioner kroner.

Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 819 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 58 millioner kroner.

Ser vi på rentefond, tegnet norske personkunder for netto 585 millioner kroner i november, mens de via pensjonsmidler innløste for netto 369 millioner kroner.

Til slutt tegnet norske institusjoner rentefond for netto 3.649 millioner, mens utenlandske kunder innløste for 67 millioner kroner.