<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg

Mattilsynet planlegger en snarlig inspeksjon etter at det har oppstått mistanker om ILA i et oppdrettsanlegg i Tysnes.

Publisert 25. mai 2021 kl. 09.39
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 175 ord
SYKT: ILA er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks, men er ufarlig for mennesker.  Illustrasjonsfoto: Anders Horntvedt

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 25895 Flornes i Tysnes kommune i Vestland. Det opplyser Mattilsynet om i en pressmelding tirsdag. 

Det er Tysnes Fjordbruk som driver oppdrett av laks på området, og alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, opplyser tilsynet. 

Mistanken er basert på resultatet av obduksjonsfunn og PCR analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. 

Mattilsynet planlegger nå en snarlig inspeksjon i anlegget for ta prøver slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne si hvorvidt det er ILA eller ikke. 

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Virus fører til sykdom på laks, men er helt ufarlig for mennesker.
  • Siden ILA er en alvorlig smittsom sykdom, har Mattilsynet utarbeidet bekjempelsesplan for håndtering av slike saker fra det øyeblikk mistanke oppstår. EU har sykdommen på sin liste over ikke-eksotiske sykdommer.
  • Ved utbrudd av ILA blir det ofte opprettet et kontrollområde for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning. 
KILDE: MATTILSYNET