<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Saudi-trussel mot EU

Saudi-Arabia antydet tidligere i år at de ville selge noen av sine Europeiske gjeldsbeholdninger i respons dersom G7-landene besluttet å beslaglegge nesten 300 milliarder dollar av Russiske frosne eiendeler. 

Publisert 10. juli
Oppdatert 10. juli
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 323 ord
VENNER: Saudi-Arabia og Putin har opprettholdt et godt forhold etter Russlands invasjon av Ukraina.  NTB

Finansdepartementet i Saudi-Arabia utrykte mostand mot ideen som var ment som støtte til Ukraina. En person kalte det en indirekte trussel ifølge Bloomberg.  Saudiene nevnte spesifikt gjeld utstedt av den franske statskassen, sa to av kildene til avisen. 

Tidligere denne våren har G7-landene diskutert forskjellige alternativer vedrørende Russlands utenlandske eiendeler. Til tross for press fra USA og Storbritannia endte med å bare bruke fortjenesten fra de frosne midlene og ikke direkte beslagleggelse. Noen av EU-landene utrykte bekymring mot beslagleggelse i frykt for valutaen.  Videre skriver Bloomberg at Saudi-Arabias «trussel» sannsynligvis påvirket disse landenes standpunkt i saken. 

I følge en uttalelse fra Saudi-Arabias finansdepartement ble ingen slike trusler fremsatt. «Vårt forhold til G7 og andre er basert på gjensidig respekt, og vi fortsetter å diskutere alle saker som fremmer global vekst og styrker det internasjonale finanssystemets motstandsdyktighet», heter det i en uttalelse fra departementet. 

Signaleffekt 

Beholdningen av de europeiske og franske obligasjonene til Saudi-Arabia er sannsynligvis ikke stor nok til å påvirke disse nevneverdig, men de uttrykkes bekymring rundt signaleffekten ved at andre land ville fulgt Saudi-Arabia. 

En sentral person i det Saudi-Arabiske departementet utrykte at «det ikke var regjeringens stil å komme med slike trusler, men at det muligens ble skissert for G7-medlemmer de eventuelle konsekvensene av eventuelle beslag.»

Den saudiarabiske posisjonen endret seg etter at G7-landene gikk med på et forslag som ikke beslagla eiendelene, sa en av kildene til Bloomberg. 

Uklart motiv

Kildene sa at det var uklart om Saudi-Arabia handlet ut fra egeninteresse og fryktet at et beslag ville sette en presedens som kunne brukes mot andre land eller i solidaritet med Russland. 

President Vladimir Putin og kronprins Mohammed bin Salman har opprettholdt nære forbindelser siden invasjonen og leder OPEC+-kartellet sammen.  Den saudiarabiske regjeringen har også bygget bånd til Ukraina, og president Volodymyr Zelenskiy reiste til kongedømmet forrige måned for å møte kronprinsen. 

Uansett motiv, understreker Saudi-Arabias handlinger den voksende innflytelsen landet har og G7-landenes vanskeligheter med å skaffe støtte for Ukraina fra såkalte «Global South-nasjoner».