<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Unngår sanksjonene

Russisk tankskip overfører lasten til andre skip for å unngå amerikanske sanksjoner. 

Publisert 19:06 10. juni 2024
Oppdatert 19:08 10. juni 2024
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 236 ord
BYTTER: Russisk oljetankere overfører lasten til ikke-sanksjonerte skip.  Foto: Reuters

Den første russiske oljetankeren som forsøker å levere råolje mens den er under amerikanske sanksjoner, gjennomførte en hemmelig overføring av lasten til et annet skip. Det skriver Bloomberg

Skipet SCF Primorye ble sanksjonert av US Treasury’s Office of Foreign Assets Control i oktober, og har ikke fraktet olje på omtrent seks måneder. Ifølge Bloomberg er det den første russiske tankskipet som prøver å unngå de amerikanske sanksjonene. Sent i april seilte skipet Russlands Svartehavshavn Novorossiysk og samlet en last med Urals-råolje før den kjørte 12.000 kilometer til omtrent 70 mil øst for Singapore.

SCF Primorye, som fraktet omtrent 1 million fat olje, eies av det russiske statlige oljetankselskapet Sovcomflot PJSC. 

Russland skal hittil i år fraktet omtrent 3,4 millioner fat råolje pr. dag, tilsvarende 37 milliarder dollar. Inntektene fra olje til det russiske statsbudsjettet har steget med 50 prosent, sammenligner man med fjoråret. 

Forsvant fra identifikasjonssystemet 

Rett etter den ankom øst for Singapore forsvant skipet fra det automatiske identifikasjonssystemet, AIS, som brukes for  som antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten og gir offentlige myndigheter oversikt over skipstrafikken i forskjellige farvann. Dette systemet kan slås av mannskapet på skipet. 

Etter skipet forsvant fra systemet viser satellittbilder at skipet overførte lasten til et skipet Ocean Hermana. Denne overføringen gjør det i teorien mulig for den som kjøper oljen å distansere seg fra sanksjonene. 

Ocean Hermana er omtrent 20 år gammel og hvem som har forsikret skipet er usikkert, men den har operert mest mellom Singapore og Kina i nyere tid.