<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
arbeidsrett
Fikk stillingsprosenten kraftig redusert – tapte i retten
Lang ansiennitet var ikke nok for de ansatte i Widerøe Ground Handling, som fikk sin stillingsprosent kraftig redusert i en nedbemanningsprosess. De tapte saken i lagmannsretten. 
Killengreen «trakassert» - til rettssak mot Nordvik
Da Nordvik Bolig ansatte en juridisk direktør ble eiendomsmegler Jens Christian Killengreen strippet for oppgaver som fagansvarlig i kjeden. Nå krever han erstatning.
Vil trekke i tipsen - tar de ansatte til Høyesterett
Oslo Plaza og Bristol vil ta de ansatte  til Høyesterett for å kunne trekke i tipsen. 
Flom av arbeidsrettssaker etter anbudskonkurranser
Ansatte som har mistet jobben etter at arbeidsgiver har tapt en anbudskonkurranse har strømmet til rettssalene med en påstand om virksomhetsoverdragelse. Mange har vunnet jobben tilbake. 
Fikk oppsigelse på SMS tre uker inn i prøvetiden
«Du lærer ikke fort og du jobber ikke fort», skrev arbeidsgiveren som en begrunnelse da den gravide ansatte fikk oppsigelse på SMS.
Fikk sparken etter mobilbruk på jobb
Ansatte i to ulike bedrifter ble nylig oppsagt fra sin stilling på grunn av mobilbruk på jobb. Begge gikk til sak mot arbeidsgiver, og én av dem fikk jobben tilbake.
Slik vil den nye regjeringen endre arbeidslivet
Når Støre & co inntar regjeringskontorene vil det komme store endringer som vil ha betydning for alle norske arbeidsgivere, tror arbeidsrettsadvokater. Dette forventer de.