<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
datatilsynet
Full seier for Datatilsynet mot Facebook
Oslo tingrett ga onsdag Datatilsynet full medhold i saken mot Meta, samtidig som retten konstaterte at dagbøkene fra tilsynet uansett ikke kan inndrives.
Datatilsynet avviser klage – sjekkeapp må ut med 65 millioner
Datatilsynet opprettholder boten på 65 millioner kroner som er ilagt sjekkeappen Grindr for brudd på norske personvernlover.
Full forvirring om skytjenester
Ulike norske krav til skytjenester og internasjonale dataoverføringer vekker oppsikt i utlandet. Der er tilsyn og myndigheter opptatt av å håndheve GDPR likt, skriver Malin Tønseth og Thomas Olsen i Simonsen Vogt Wiig.
Ingen grunn til å være mer katolsk enn Datatilsynet
Vil bruk av amerikanske skytjenester i seg selv medføre at personopplysninger «overføres» ut av EU/EØS? «Jeg tviler på det», skriver Ove A. Vanebo i CMS Kluge Advokatfirma.
Stortingets direktør sier opp – vedtar gebyr etter dataangrepet
Stortingets direktør Marianne Andreassen vedtar overtredelsesgebyret fra Datatilsynet til Stortinget på 2 millioner kroner. Hun sier samtidig opp sin stilling.
Fikk kjempebot etter ulovlig innsamling av ansiktsbilder
Clearview AI har fått en bot på over 90 millioner kroner etter ulovlig innsamling av ansiktsbilder av britiske innbyggere. I Norge har Datatilsynet åpnet sak mot Kripos for bruk av tjenesten. 
Ønskeliste til Datatilsynets nye leder
Vårt ønske er at Datatilsynet effektiviserer sin saksbehandling, og at saksbehandlingstiden går ned, skriver Hjort-advokater.