<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
efta
Klager mener Havila får ulovlig statsstøtte
Staten er innklaget til EFTAs overvåkningsorgan ESA for å ha bidratt til påstått ulovlig statsstøtte til Havilas kystrutevirksomhet.
Norge svakest igjen i Europa
Bilsalget i Europa fortsetter oppgangen som ble påbegynt i august – riktignok uten hjelp fra Norge, som er svakeste marked for andre måned på rad.
Norge verst i Europa
Etter et helt år med bare nedgang har salget av nye biler i Europa snudd opp igjen, men uten hjelp fra Norge, som hadde det største fallet av alle i august.
Efta-domstolen: Nav praktiserer nok en trygderegel feil
Overgangsstønaden for enslige forsørgere er en del av EØS-avtalen og skal gis uten begrensningene den norske staten praktiserer, fastslår Efta-domstolen.
Godkjenner støtte til norske bedrifter rammet av Ukraina-krigen
Esa godkjenner støtte til norske foretak som møter utfordringer på grunn av krigen i Ukraina.
Efta-domstolen frikjenner Norge i dagpengesaker
Efta-domstolen gir Norge medhold i at man kan straffe dagpengemottakere som reiser utenlands.
Minst 27 antatte ofre for trygdeskandalen får ikke sakene sine gjenopptatt
Etter at trygdeskandalen eksploderte høsten 2019, har Riksadvokaten identifisert minst 86 antatt uriktige dommer for trygdesvindel.