<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
kapitalkrav
Vedums passivitet gir privatpersoner og bedrifter dyrere lån
Fra nyttår risikerer norske småbanker et høyere bufferkrav, selv om bufferen uansett skal senkes snart. Dette gir dyrere lån, skriver Joakim Svingen.
Mener Vedum rammer distriktsbankene
Utlån fra mindre sparebanker kan bli 0,40 prosentpoeng dyrere, hvis ikke finansministeren tar grep, advarer bankanalytiker Joakim Svingen, Arctic.
Skal vurdere gulv for risikovekting av lån
Finanstilsynet skal vurdere gulv for risikovekting av boliglån og næringseiendomslån.
Finanstilsynet får pilar 2-oppdrag
Finanstilsynet skal utrede regler som tydeliggjør rammene for fastsettelse av pilar 2-krav, og skal også redegjøre for dagens praksis.
Er norske banker klare for neste krise?
Det er 30 år siden Kreditkassens krise sprakk. Hvis bankenes kreditorer må ta tap, kan det fortsatt skape uante store problemer.
Lei av overkjøring, krever uavhengighet
Finansdepartementet jobber med ny lov for Finanstilsynet. Den kan gi tilsynet økt uavhengighet, men også færre virkemidler.
Ikke tid for bankskjerpelser nå
Finanstilsynet sprer frykt i en allerede usikker tid, hevder Arctic-analytiker Joakim Svingen om forslaget om nye og skjerpede krav til banker.