<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
nhh
– Målet er å gjøre det bedre enn Helge Lund
Aleksander Stabell Eriksen sikter høyere enn Helge Lund. Sammen med 400 NHH-studenter vil han sjarmere næringslivstopper og akademia – og kanskje en kronprins.
Klimafond med uklar praksis
Det er all grunn til tro at de rike land vil kreve ganske håndfaste bevis som vanskelig lar seg tilfredsstille, skriver professor emeritus Rögnvaldur Hannesson.
Hvorfor Twitter kan overleve Elon Musk
Ironien er at mens fuglen er fri, kan Musk bli sittende igjen – med stor gjeld, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.
Verdiskapingen måles feil
Når vi ikke måler verdiskapingen riktig, kan statsbudsjettet ta norsk økonomi i gal retning, skriver Øystein Eriksen Søreide (Abelia), Mille Haslund Mellbye (Virke) og Tor W. Andreassen (NHH).
Bærekraftig finans har konsekvenser
En grønn uvilje mot å investere i petroleumsvirksomhet har styrket OPECs grep om oljemarkedet, hevder professor emeritus Rögnvaldur Hannesson.
Hvorfor batteriproduksjon i Norge er en risikosport
Mye tyder på at den store norske satsingen på batteriproduksjon er en høyrisikosport som i verste fall er «død ved ankomst», skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.
Norsk eksport må endres totalt
En bærekraftig eksportfremtid er digital og tjenestebasert, frikoblet fra CO2 og billig strøm, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.