<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
novavax
Spenning rundt onsdagens inflasjonstall
Økonomene tror USAs konsumprisvekst avtok i juli, men har tidligere bommet stort. For øvrig var Novavax og Micron blant børstaperne.
Vaksinesalg og utlånsvirksomhet skuffer
Novavax og Upstart fikk kraftige kursfall tirsdag, mens gjenåpning skaper medvind for Norwegian Cruise Line og kinokjeden AMC Entertainment.
Vaksineaksjer igjen i vinden
Både apotekkjeder og vaksineselskaper tjener på at coronapandemien fortsetter med ufortrøden styrke. Maskinvareprodusenter sliter derimot med økt makroøkonomisk usikkerhet.
Våpenprodusenter i skuddet
EU skal styrke sitt eget forsvar, og også i andre deler av verden har årets hendelser økt etterspørselen etter krigsutstyr.
Harley-Davidson durer frem
Dårlige nyheter senket flere aksjer tirsdag. Overraskende inntjening og kostnadskutt ga imidlertid tosifrede kursløft for henholdsvis Harley-Davidson og Peloton.
Victoria's Secret blant børsvinnerne
Undertøysprodusenten fikk et kursløft på 10 prosent, etter å ha lansert et gigantisk program for tilbakekjøp av egne aksjer.
Novavax, Nikola og inflasjonen i fokus
Elkjøretøyprodusenten Nikola fikk et solid kursløft torsdag, mens Novavax stupte. I USA bekreftet ny statistikk at inflasjonen fortsatt er skyhøy.