<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
refinansiering
Reduserer gjelden kraftig
Eidesvik Offshore betaler ned gjelden med 410 millioner kroner og forlenger låneavtalene med over to år.
Sterk økning i antall søknader om boliglån
Antall som søkte om boliglån i USA steg kraftig i forrige uke.
Pareto Bank vurderer nye obligasjonslån
Sikrer 3,7 milliarder: – En stor lettelse
Ytterligere forsinkelser rammer Havila Kystruten, men nå er nye lån på plass slik at båndene til det russiske leasingselskapet kan kuttes. 
Slanket flåten rett før rateeksplosjon
Etter en omfattende restrukturering er offshorerederiet Bourbon kvitt 17 skip og 2,7 milliarder i gjeld. Nå nyter den krympede flåten godt av et sterkt forbedrende marked.
Borr Drilling enige med kreditorer – varsler emisjon
Borr Drilling er prinsipielt enige med de fleste sikrede kreditorene om å forlenge låneavtaler frem til 2025. Emisjon er en del av refinansieringen.
Trenger mer egenkapital
Refinansieringsløsningen for Borr Drilling vil kreve ytterligere egenkapitaltilførsel.