<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
student
Studentene ber om økt studiestøtte etter prisvekst
Studiestøtten har økt for lite sammenlignet med prisutviklingen, mener Norsk studentorganisasjon. De ber om hastestøtte fra regjeringen.
Regjeringen vil gi 3.000 kroner i strøm-støtte til studenter
Regjeringen vil gi studenter som kan dokumentere strømutgifter, 3.000 kroner i ekstra lån. 1.200 kroner av dette gjøres om til stipend.
Skal effektivisere studentrekrutteringer
Tre studenter ved NHH vil snu opp ned på måten bedrifter rekrutterer studenter til arbeidslivet. I dag skjer det ofte gjennom messer, men det styrer trioen unna.
Norske studenter i Norden kan ta karantenetiden hjemme
Norske studenter som studerer i ett av de nordiske landene, trenger ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell selv om de ikke er folkeregistrert i Norge.
Når kan studenter kastes ut av studiet?
Hvor mye skal til for å bli kastet ut av studiet? Hvis man har opptrådt utagerende og krenkende mot medstudenter, tillitsvalgte og ansatte? Grensene blir prøvd i en sak i Oslo tingrett.
– Dette er ikke tiden for å sitte på gjerdet!
Utsiktene er veldig gode, og mulighetene er mange, sier Richard Øverland, regiondirektør i Manpower, som følger utviklingen i arbeidsmarkedet tett.
Alvorlige trusler mot BI i Oslo