<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
west coast invest
Tar utbytte på en halv mrd.
Etter et rekordår for Spar Shipping og en solid utvikling både i Spar Kjøp og eiendom tar brødrene Eide Knudsen en halv milliard kroner i utbytte.
Er gjeldfritt etter kraftig inntektsvekst
Høye rater i tørrlast har satt Spar Shipping istand til å tilbakebetale all bankgjeld. Bergen-rederiet er gjeldfritt og har 23 skip i et sterkt fraktmarked.
Coronaløft for Spar Kjøp
Corona-pandemien ga et skikkelig løft for Spar Kjøp. Men de største verdiene i Eide Knudsens West Coast Invest ligger i eiendom og shipping.
Storeier i OHT
En langvarig rettsfeide om betaling fra en kinesisk befrakter førte til at Spar Shipping endte opp som nest største eier i OHT.
Nye tap for Spar Kjøp
Eide Knudsen-familiens Spar Kjøp-kjede har tapt 288 millioner kroner før skatt de siste fem årene. 
Eiendom størst hos Eide Knudsen
Brødrene Tom og Iwan Eide Knudsen i Bergen har gjort eiendom til det største forretningsområdet i familieselskapet West Coast Invest.
Taper penger på shipping og tekstil
2015 var ikke et godt år for reder- og tekstilfamilien Eide Knudsen.