<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Storskala utleievirksomhet i oljebyen

En av de største private utleieaktørene i Stavanger, Dreyer Bolig, bruker i dag Hybel Premium for å forvalte og administrere sine utleieeiendommer og leietakere. Sammen med selskapene K2 Bolig AS og Camar Eiendom AS driver Ole Morten Dreyer utleievirksomhet i storskala i oljebyen.

Startet i 2017

Ole Morten Dreyer

Dreyer Bolig har i dag 60 leiligheter som leies ut.

Ole Morten Dreyer forteller at det foreligger stramme kjøpekriterier, og at satsningen hovedsakelig går på relativt nye leiligheter i etterspurte områder sentralt i Stavanger. Leilighetene leies ut både til privat- og bedriftsmarkedet.

- Det hele startet i 2017 da vi valgte å satse for fullt på utleie av leiligheter. Selv sitter jeg med 22 års erfaring innenfor eiendom. I en årrekke har jeg opplevd boliger som en god investering, og spesielt er det boligprisstigningen som har gitt positive effekter, forteller Dreyer.

Prisvekst i Stavanger

Selv om leieprisene svekket seg i 2012 og noen år fremover har utviklingen de siste årene vært positiv forteller Dreyer. Han peker på at svingningene i markedet de siste 10 årene nok har gjort at mange private utleiere har benyttet boligmarkedet til å selge ut det som tidligere var utleieboligene deres.

- Utleiemarkedet her i byen er veldig stort. Konkurransesituasjonen vår er preget av at det er mange privatpersoner som har kjøpt leilighet som sekundærbolig med utleieformål. I dag opplever vi imidlertid at det relativt sett er få utleieboliger ledige, og at det er press på de leilighetene som legges ut i attraktive områder.

Er du også utleier? Her finner du verktøyet du trenger 

Det har vært en positiv utvikling i boligmarkedet i Stavanger de siste årene

Hybel Premium - best i klassen

Ole Morten sier at Dreyer Bolig har fulgt med på Hybel og andre leverandører av utleieplattformer de siste årene. Han forteller også at selskapet har erfaringer med andre løsninger, men at Hybel Premium totalt sett er den beste i markedet for å administrere og forvalte utleieeiendommer. Han peker spesielt på at totaloversikten plattformen gir ham, og roser meldingsfunksjonen som intuitiv og brukervennlig. Dette forenkler kommunikasjonen betydelig mellom utleier og leietaker og gjør det enklere å gi god oppfølging til kundene.

Det er betryggende å ha et system man kan stole på
Ole Morten Dreyer

- Jeg vil også trekke frem mobil-grensesnittet, som i større grad enn tidligere jeg har erfart, gir meg god oversikt og kontroll på eiendommene på farten og mulighet til å opprette leiekontrakter, sjekke husleie, depositum, signere inn- og utflyttingsprotokoller enkelt og effektivt. Å holde orden på de ulike leieforholdene går som en lek! I tillegg er Hybel Premium veldig konkurransedyktig når man ser på pris og funksjon.

Her kan du lese alt du trenger å vite om Hybel Premium 

Roser kundeservicen og onboardingen

- Hybel gir svært god kundeservice og har hjelpsomme medarbeidere. Det hender selvfølgelig at vi trenger hjelp eller har spørsmål fra tid til annen. Da er det veldig viktig for oss å vite at vi har noen vi kan henvende oss til og som gir gode svar umiddelbart, forteller Dreyer.

Dreyer sier at selve overføringen av leieforholdene fra gammel utleieplattform til Hybel Premium gikk helt smertefritt. Opprettelse av selskaper, eiendommer og import av eksisterende leieforhold ble gjort på noen timer. Han sier at all informasjon la seg som den skulle, og at hele prosessen med å få byttet system skjedde overraskende raskt og effektivt.

Råd til andre utleiere

Dreyer har også råd til andre som driver med utleie, enten de driver i mindre eller større skala:

- Det aller viktigste når man driver med utleie er selvsagt å finne de rette investeringene. Når man har gjort det, skal boligene fylles opp med gode og pålitelige leietakere. Videre er det viktig å ha en god oppfølgning som gjør at leietakeren er fornøyd med service underveis, og at det er enkelt å skaffe seg oversikt for begge parter.

- Her vil jeg trekke fram verdien av å ha en god forvaltningsløsning som Hybel Premium. Det er betryggende å ha et system man kan stole på og som gir varslinger dersom det er avvik en må nødt til å ta tak i. Samtidig får leietakere en enkel og effektiv kundereise for signering av leiekontrakt, opprettelse av depositum, signering av innflyttingsprotokoll, betalingsoppfølging og kommunikasjon med oss som utleier, avslutter Dreyer. 

Les mer om Hybel Premium 

Annonsørinnhold