<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

BlueNord: – Børsens mest aksjonærvennlige selskap?

Olje- og gasselskapet BlueNord er en “oversett” mulighet på Oslo Børs. Vi mener selskapet nå er i ferd med å posisjonere seg godt fremme i hovedfeltet blant Oslo Børs’ utbyttemaskiner.

Publisert 29. juni
Oppdatert 29. juni
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 600 ord
Kronjuvelen: BlueNords andel i Tyra-feltet på dansk sokkel vil ifølge artikkelforfatterens estimater øke selskapets produksjon med 120 prosent fra 2023 til 2025. Foto: Norwegian Energy Company

Gjestekommentar: Christoffer Bachke, aksjeanalytiker i Clarksons Securities

Selskaper som betaler rikelig med utbytte er ofte investorfavoritter, og en viktig del av mange investeringsstrategier. Å finne selskaper som kan opprettholde attraktive utbytter over tid kan imidlertid være utfordrende, og enkelte ganger kan faktorer som lav likviditet eller omfattende ombyggingsprosjekter føre til at de blir “oversett”.

Christoffer Bachke, Clarksons Securities Foto: Iván Kverme

For de som ikke kjenner BlueNord: Selskapet har en eierandel på 36,8 prosent i det TotalEnergies-opererte Danish Underground Consortium (DUC) på dansk kontinentalsokkel, som produserer olje og gass fra tre operasjonelle knutepunkter, samt “kronjuvelen” Tyra. Tyra er det største gassfeltet på dansk sokkel, og har blitt beskrevet som hjertet i Danmarks energiinfrastruktur i flere tiår.

I 2019, etter 35 år i drift, ble feltet stengt ned for å gjennomgå en omfattende ombygging. Denne ombyggingen er det største prosjektet utført på den danske sokkelen, og etter å ha pågått i cirka fem år ble Tyra gjenåpnet i mars. Den første tiden har dog ikke vært helt problemfri, ettersom operatør TotalEnergies meldte om en feil på IP-kompressoren kun uker etter gjenåpningen. Denne feilen forsinket forventet platåproduksjon fra tredje til tidlig fjerde kvartal i år, noe som påvirket aksjekursen negativt.

Vi mener imidlertid at denne utsettelsen har liten langsiktig betydning, og forventer at selskapet vil generere over 18 milliarder kroner i fri kontantstrøm mellom 2024 og 2026. Alt i alt gjør dette at vi finner dagens markedsverdi på “kun” 14,5 milliarder kroner bemerkelsesverdig.

Tyra vil mer enn doble selskapets produksjon

Tyra er altså en game-changer for BlueNord, og med feltet på platåproduksjon vil selskapet øke sin totale produksjon med over 120 prosent innen utgangen av 2025 (sammenlignet med 2023), basert på våre estimater. Videre vil gassandelen øke fra 24 prosent til 46 prosent, støttet av platåproduksjon fra Tyra. Vi forventer en produksjon på totalt 36.000 fat pr. dag i 2024, økende til en topp på 56.000 fat pr. dag neste år, og at produksjonen holdes over 40.000 fat pr. dag frem til 2033.

Nærliggende kurstriggere

Hva skal til for at utbyttetesen vår utspiller seg? Vi mener to ting gjenstår. For det første må selskapet klare å øke produksjonen på Tyra i tråd med målene de har satt seg. For det andre må obligasjonslånet (BNOR 14) på 175 millioner dollar innfris.

Denne obligasjonen setter pr. nå en kraftig begrensning på selskapets muligheter til å betale utbytter, lik 50 prosent av fjorårets nettoinntekt. Siden inntekten i 2023 var begrenset, hjelper det derfor ikke at kontantstrømmen i 2024 er solid. Den pågående refinansieringen av obligasjonen vil derfor akselerere selskapets muligheter til å betale solide utbytter allerede i år.

I tillegg har BlueNord nylig refinansiert sin reservebaserte lånefasilitet som nå har forfall i 2029, uten amortisering før 2027. Dette vil også støtte utbyttekapasiteten i de kommende årene. Vi anslår at BlueNord vil levere en utbytteavkastning på 16 prosent allerede i år, med ytterligere signifikant vekst de påfølgende to årene. Den forventede dividenden understøttes av selskapets ambisjon om å distribuere 50–70 prosent av netto operasjonell kontantstrøm, og en skattefordel på 245 millioner dollar. Alt i alt beregner vi at BlueNord vil returnere cirka 90 prosent av dagens markedsverdi i dividende mellom 2024 og 2026 – langt høyere enn sammenlignbare selskaper.

Utover Tyra har selskapet planer for andre utviklingsprosjekter og infill-kampanjer. På dagens ressursanslag vil BlueNord kunne produsere olje og gass frem til og med 2042, når lisensen løper ut. Vi konkluderer derfor med at BlueNord fremstår som et attraktivt selskap for utbytteorienterte investorer, hvor man kan forvente å få tilbakebetalt kapital løpende i flere år fremover.

Disclaimer:

Clarksons Securities AS var engasjert som rådgiver til BlueNord ASA i forbindelse med utstedelsen av et nytt 5-årig obligasjonslån på USD 300 millioner i juni 2024.