<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Åpner for børsnotering av Carnegie

Harald Mix, grunnlegger av oppkjøpsfondet Altor, mener at finanskonsernet Carnegie er en passende kandidat å ta på børs. 

Publisert 14:20 10. juni 2024
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 316 ord
PASSER: Harald Mix i Altor mener at Carnegie er et passende selskap for børsen.  Foto: Altor

I 2009 kjøpte oppkjøpsfondet Altor og investeringsselskapet Bure det kriserammede finanskonsernet Carnegie, og siden 2012 har Altor vært eneeier av selskapet. 

I flere år har mange spekulert i om Altor har planer om å børsnotere eller selge Carnegie - spesielt under noteringsbølgen i 2021.

Nå skriver svenske Dagens Industri (DI) at Altors grunnlegger Harald Mix stiller seg positiv til en eventuell børsnotering av finanskonsernet. 

«Vi mener at en ledende børsaktør bør kunne passe på børsen,» skal han ha sagt til avisen. 

Vurderte notering i 2021

Ifølge Mix vurderte Altor å notere Carnegie under noteringsboomen i 2021, og han er glad for at det ikke ble noe av den gangen. De påfølgende årene tørket nemlig noteringsmarkedet fullstendig inn. 

«Det var bra at vi ikke gjorde det da det var mest hype i 2021, for man vil jo sørge for å skape et godt ettermarked, og man kan konstantere at 2021 var over trendlinjen», sa Mix. 

Tidligere denne uken kjøpte Carnegie investeringsselskapet Didner & Gerge, et kjøp som mange har ment at kan styrke en børsnotering eller salg, ettersom det gjør banken mer attraktiv for kjøpere.

«Det ville vel være galt av meg å si at jeg ikke tror det påvirker verdsettingsmultiplene positivt,» sa Mix ifølge DI.

Han trakk videre frem at Carnegie har en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på mer enn 30 prosent, som er svært sterkt sammenlignet med de andre svenske storbankene. 

Usikker på tidspunkt

På direkte spørsmål fra DI om han mener at dagens Carnegie passer på børsen, svarte Mix bekreftende. Samtidig bemerket han at markedet for børsnoteringer fremdeles er svakt sammenlignet med gullårene 2020 og 2021 - selv om aktiviteten har økt i år, spesielt i USA.

«Så må man også være litt realistisk om hva som er en god tid for, for eksempel, å gjøre en børsnotering», sa han ifølge avisen.

«Fremtiden vil vise hvordan omverdenen utvikler seg. Men man kan vel si at markedet har vist tegn på lys i tunnelen.»