NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50.

Davinci_me
NOL 09.05.2021 kl 17:05 113189

NOL - high risk/high reward kan ta femgangen herfra.

Pris publisering 6.50 NOK
Target 12 mnd: 35 NOK - hvis låneforpliktelser blir utsatt og JF stiller garanti.
Target hvis oppkjøp ila 2021: 22 NOK (NAV).


Forutsetninger for at dette caset skal lykkes er at låneforfall blir skyvd på (des21) og deler av gjeld til sdrl ettergis. Risikoen er høy her, la
det ikke være tvil. Men lykkes JF i forhandlingene med bankene og riggmarkedet (HE) blir såpass hett som folk i bransjen mener, kan NOL fint gå mot
30-50 kr pr aksje. Skal forklare under hvordan. En annen faktor er også termination fee fra Wintershall.

NOL eier to rigger West Mira og West Bollsta videre omtalt som (WM og WB) ble i sin tid bestilt av Fred Olsen i 2013. Den gang var ordren på ca. 700 mill.
dollar for West Bollsta - nypris for å bygge tilsvarende i dag vil være omlag 885 mill dollar. Ny pris for West Mira var 650 mill dollar, og ville kostet 800
millioner dollar i dag å bygge. Dette må dere ha i bakhodet videre da det blir stadig mindre tilgjengelige HE rigger i markedet grunnet alder og få nybygg.

John Fredriksen kjøpte disse to riggene for 350 (WM) og 400 (WB) millioner dollar etter konkursen til Fred Olsen. Dette var ansett som 60% rabatt på nypris og Fredriksen ble genierklært. I markedet var dette ansett som en investering som ikke kunne slå feil. NOL ble opprettet og selskapet ble tatt på børs til 49 NOK pr aksje.

I midlertidig var HE (Harsh Environment) markedet i svært dårlig i 2017-18. Men WM og WB fikk rammeavtale med Wintershall DEA og Lundin. Hhv 290.000 og 310.000 dollar pr dag. Helt ok rater. Men HE rigger da dem ble bestilt hadde rater over 650.000 dollar i 2014, justert for inflasjon er dette over 700.000 dollar i dag.

Det var snakk om kurser opp mot 250-300 kr på investeringen på 49 kr ifbm børsnotering av NOL.

Nå har mye skjedd siden den gang - WM og WB har møtt på mange barnesykdommer og kanskje det aller største problemet, elendig operatørskap. Riggene eies av NOL men driftes av sdrl personell. I all hovedsak briter. Det har vært rapportert svært mange uønskede hendelser og Ptil har vært på banen ved flere anledninger.
Dårlige rutiner og forhastede tilvenningsprosedyrer på riggene har vært påpekt som hovedårsak for ulykkene som har skjedd. Sdrl der NOL skylder mye penger
er operatør for NOL, og derved også juridisk økonomisk ansvarlig for uønskede hendelser.

Wintershall DEA kansellerte forrige uke kontrakten med West Mira etter gjentatte uhell og nedetid. Aksjekursen har droppet fra 15 kr siden medio mars (da ulykken
med et juletre skjedde) til 6,50 i dag.

Så hvorfor kjøpe NOL nå? Svaret er enkelt. Riggverdier. Riggverdier trumfer alt på sikt.

På sikt vil riggverdier trumfe kortsiktig støy - det har historien vist gang på gang i NOL. Hadde Odfjell eid disse riggene og vært operatør ville aksjekursen
vært +40 kr og ikke 6.50, det er både jeg og mange i bransjen enig om. Det er ikke riggene det er noe galt med det er operatørskapet. Dette vet Odfjell godt,
og fremstår nå som en løsning, at Odfjell kjøper en eller begge riggene. Kilde 1.

En annen aktør som er på utkikk etter en HE rigg er Dolphin Drilling, personer i bransjen jeg har pratet med anser timingen som perfekt for et kjøp evt.
leasing av WM. Dette vil fjerne emisjonsspøkelse i aksjen betydelig. La det være ingen tvil, fare for emisjon er det. Hadde det ikke vært det, ville ikke man
hatt mulighet til å gjøre 500-600% på et år, kanskje mer. Her handler alt om risk/reward, den mener jeg er god fordi.

- John Fredriksen er største eier og NOL er hans gullkalv.
- Eksisterende topp 20 er stabile og ikke endret posisjoner siden IPO.
- HE markedet forventes å blir knallhett allerede første halvår 2022. (kilder i bransjen)
- Assets kan komme i spill innen kort tid, noe som kan skape kraftige positive kursbevegelser.

Jeg tror etter å ha pratet med flere spesialister på restrukturering at siden HEMEN Holding (JF kontrollert) har 39,54% av aksjen (budplikt på 40%). Det
som utkrystalliserer seg - er at JF som største eier stiller med en garanti ovenfor lenders/lånegivere. i tillegg vil man søke å forskyve forfall som er i
des21 6-9 mnd. Dette skal ifølge rapportene være en formalitet siden aktiviteten er ventet å bli såpass sterk med følgene økte rater og riggverdier inn i 2022.

Melder selskapet at dem får utsatt låneforfall vil aksjen gå 50-60% over natten, det fjerner restruktureringsspøkelset, og selskapet og dets aksjonærer
får tid å være med på festen i HE markedet.

Litt over på tall - riggverdier, selskapet har bokført dem til 1,1 mrd dollar i Q4. (jeg barberer riggverdiene med 30%) Jeg mener realistisk salgsverdi nå er lavere, grunnet støy og selskapet svake økonomiske situasjon. Det er et nøkternt estimat.


WB - anslått salgsverdi i dag 390-450 mill dollar.
WM - anslått salgsverdi i dag 290-350 mill dollar.

Samlet i range salgsverdi 680 - 800 mill dollar, bokførte verdier er 1,1 mrd dollar.

Selskapet har en samlet gjeld på 370 millioner dollar, justert for forventet nedbet i Q1. Derav 190 millioner dollar i kortsiktig gjeld som forfaller som nevnt i
des 21. Dvs. at hvis riggene blir kjøpt for overnevnte sum vil altså ligge igjen mellom 310-430 millioner dollar igjen i selskapet, eller mellom 2,6-3,6 mrd
eller om man vil - 39 kr - 54 kr aksjen, i NAV (net asset value). Selv om man barberer riggverdiene ned til 50% av bokført verdi, vil man sitte igjen med
NAV på 20-25 kr, når gjelden er betalt. Hvorfor i skal JF utradere all aksjonærverdi når de underliggende verdiene i selskapet er såpass bra og har
en så lys fremtid.

PUD 2022 - kok i NS (Nordsjøen)

Jeg har kryssende informasjon på at det koker blant alle oljeselskap nå, EQNR, Aker BP, Lundin. Samtlige jobber på spreng for å få PUD klar før 2022.
Da får man enorme skatteletter som en del av regjerings skattepakke til oljebransjen. H2 -2021 blir etterspørselen og aktiviteten for HE rigger heftig.
Da vil man se høyere slutninger og mindre ledig kapasitet. WM blir enten kjøpt opp eller får dem ny kontrakt innen oktober. Jeg skal overlate detaljer her til en ressursperson som kjenner bransjen godt. Men i all hovedsak så ventes det høyere rater og
knapphet på HE rigger til og med inn i 2024.

Hva skjer da? Jo, riggverdiene som jeg har lagt til grunn normerer seg bokførte verdier. Legger man til grunn bokførte assets NAV - er det over 500 mill
dollar. eller 4,2 mrd (65 kr pr aksje) det er 10 gangen fra dagens nivå i NAV!!!!

Andre triggere fremover er ny og forbedret kontrakt på WB fra Lundin. Lundin meldte på sin hjemmeside 3 mai at WB er tatt midlertidig ut for å installere
NOX rensesystem. (Dette betaler Lundin som har ett år igjen av avtalen).

Axel Kelley, miljøsjef i Lundin Energy Norway, sier 3. mai 2021. Kilde 3.

”I tillegg til en betydelig miljøfordel, er dette også god virksomhet. Reduserte utslipp betyr også redusert NOx-avgift. Så langt har vi spart mer enn
5 millioner kroner, så avhengig av hvilken operasjon riggen utfører, forventer vi at disse tiltakene vil ha betalt for seg selv om 2-5 år"

Nå man vet at Lundin har 1 år igjen av kontrakten - kan det for komme ny kontrakt her, en slik kontrakt befester WB sin posisjon som verdens mest miljøvennlige
rigg og ikke minst vil verdien av riggen stige. Kursen kan fort gå 100% på en utvidet og bedret kontakt for WB. Jeg tror det kommer ila kort tid.

Det er også verd å nevne at i Q4 hadde WM oppetid på 97% så riggen fungerer, men i Q1 har det vært for mye uhell på kort tid.

Så tiggere i selskapet er nå klart at assets play kan komme i spill. Jeg tror at Odfjell byr på en eller begge riggene ila året. Det kan godt være JF ikke vil selge
riggene på målstreken før det forventede trøkket i NS tar til, men et bud vil uansett reprise aksjen til opp mot 20 kr og da kan evt. selskapet hente penger
på langt høyere kurser enn dagens. Hvis JF skal sette en emisjon vil dem ha alle incentiver å få opp aksjekursen fra dagens.

Som en digresjon er nå NOL verdsatt til 417 mill NOK det tilsvarer ekstrautstyret som er installert på WM.

Jeg gjentar - dette er et risikobet, men har man en aggressiv investeringsprofil mener jeg at en inngang under 10 kr her er en gavepakke.

NOL og Petronor er mine største investeringer i porteføljen nå - der NOL er en "must have" aksje.

Jeg har i tillegg bedt om en kommentar fra Yngve Bolstad Johansen som jobber i AKER BP - han uttaler seg som privatperson men følger aktiviteten i bransjen
tett. Han er i tillegg en meget habil privatinvestor.

"Oljeselskapene kommer til å levere PUD i hopetall neste halvåret frem mot fristen 31.12.21. Når man leverer en PUD så er det jo søknad om utvikling av felt.
Kan innebære mye boring. Og arbeid for flere år, og anbudsprosessen vil tilta neste halvåret. Dette for å ha rett på skatteordningen som ble innført for et
år siden. Næringen selv, med LO i ryggen, har bedt om en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som gjøres og som besluttes i 2020 og 2021,
fremfor at man må skrive de av over seks år i dagens system, videre nevner Johansen at NOL og vil vil nyte veldig godt av dette. Og følgelig kan dagens kurs være
en mulighet for billig inngang. Sitat slutt.

Dette betyr i praksis at oljeselskapene kjemper om tilgjengelige rigger i HE segmentet for boreprogram. Det underbygger og styrker tesen ovenfor om oppkjøp
og eller ny kontrakt til West Mira innen kort tid.

Jeg tror Lundin melder om forlenget kontrakt med West Bollsta innen 2-6 uker. Det vil sette fyr på aksjekursen. De har egentlig forsnakket seg kilde 3.

Kilde 1. https://e24.no/boers-og-finans/i/R95PKO/ny-analytiker-oeyner-stoerre-oppside-i-riggaksje-eneste-alternativet

Kilde 2. https://www.northernocean.no/wp-content/uploads/2021/02/NOL-Q4-2020.pdf

Kilde 3. https://seawanderer.org/lundin-energy-installs-new-emissions-treatment-technology-on-all-west-bollstas-engines?fbclid=IwAR0Aqrx_ee7inG3VhMzOiD7hYve_qFfwpmq0SChVZSKFOE6WPzICxM7HRlE

For mer info se: https://www.facebook.com/groups/784050842474579

Redigert 09.05.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Dolly
09.05.2021 kl 17:30 36822

Fantastisk arbeid og oppsummering om tingenes tilstand! Takk for den.
Davinci_me
09.05.2021 kl 17:40 36782

Takk! :)
Slettet bruker
09.05.2021 kl 17:55 36722

Takk for ett godt innlegg med god bakgrunnsinformasjon. Jeg tror at det vil være mulig å få WM på kontrakt igjen om en bytter selskap som driver den til feks. Odfjell. Nå er det slik at det ikke bare Nol sine rigger som har hatt nedetid siste 6 mnd. Det har flere slik vi vil få se når kvartallstallene kommer nå. Det er ikke unormalt at det skjer feil med utstyr eller at utstyr ikke blir operert riktig. (Tar her ikke stilling til siste hendelse) . Bore etter olje er for fagfolk og må i dag gjøres på en profesjonell måte med ett proft mannskap med ett selskap i ryggen som har økonomi til å drifte riggene sine på en ordentlig måte, dersom en av disse faktorene svikter blir det dyrt desverre.
Stilitz
09.05.2021 kl 18:31 36596

Enig med deg. Riggbransjen må bli "grønnere", og det er HE rigger som blir de mest attraktive grunnet få nybygg de siste årene. Nettopp bærekraft grunnet reduserte utslipp og innsparinger på NOx skatt tilsier at WM ikke vil gå lenge ut kontrakt, gitt forventet aktivitet i NS i 2021 og 2022. Lundin Petroleum hadde neppe installert SCR-anlegg på WB hadde de ikke hatt en langsiktig plan med riggen, de sier jo anlegget er selvfinansiert over 2-5 år. Sannsynlig at de vil sikre seg begge riggene, nå som muligheten ligger der.
Odium
09.05.2021 kl 18:40 36551

Hva er tankene dine om Shelf Drilling?
Davinci_me
09.05.2021 kl 18:49 36521

Shelf er spennende de! Men et helt annet segment en NOL. Har skrevet om Shelf tidligere men ikke oppdaterte med siden jeg gikk ut på 3,50. Tok den på 1.60.
Slettet bruker
09.05.2021 kl 22:33 36115

NOL har ikke en samlet gjeld på 370 musd, ref årsrapporten er NOL totalt skyldig 627,5 musd. Her brukes opprinnelig gjeld til seadrill pålydende 122 musd som er foreslått redusert til 45 musd, men uansett langt unna 370.
Slettet bruker
09.05.2021 kl 23:49 36014

Innlevering av PUD er i løpet av 2022, ikke 2021. Og PUD må deretter godkjennes i løpet av 2023 for å falle inn under skattepakken. Oppstart boring vil da typisk bli 2024-2025, litt avhengig av hvilket prosjekt det gjelder.

Hovedregelen er at man ikke kan/skal inngå avtaler før en PUD er godkjent, men enkelte operatører har tidligere sikret seg rigg kapasitet i form av opsjoner, eller med forbehold om godkjent PUD.
ullebusten
10.05.2021 kl 08:44 35706

Er nok en skrivefeil, 470 MUSD er korrekt (eks leverandørgjeld til sdrl).
ullebusten
10.05.2021 kl 08:47 35735

Godt arbeid, davinci!

Leste artikkelen du referer (ref SCR på WB), det er litt rart for SCR var montert på WB før oppstart. Vet du om de har gjort noe mer helt nylig?
Redigert 10.05.2021 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
5198
10.05.2021 kl 09:16 35622

Helt klart at det nå er flere som vil posisjonere seg for et eventuelt salg, virker som selskapets aksjonærer som ikke tålte uhellet er ute og nye aksjonærer som satser på salg er på vei inn.
Dolly
10.05.2021 kl 09:43 35533

Ser ut som flere har fått med seg at her ligger det verdier langt over dagens kurs i hvert fall.
Gullhaugen
10.05.2021 kl 10:48 35389

Har lastet det jeg kan i dag. Her blir det rally snart.
cold
10.05.2021 kl 21:54 34943

Takk for at du tok deg tid til å starte en ny tråd. Så kan vi jo håpe på gode konstruktive diskusjoner
Selskapet NOL er i spill og veldig mye kan skje på kort tid. Kort sagt, veldig spennende case!
5198
10.05.2021 kl 22:42 34829

Har noen egne ganske klare meninger om hva som vil skje med selskapet neste 6 mnd, men hva tror folket her?

1. Vil selskapet trenge en emisjon? Er vel ganske klart etter uhellet at selskapet ikke vil være selvstendig lenge?
2. Kortsiktig hva skjer med gjelden til Seadrill?
3. Blir det noen form for erstatning fra Seadrill?
4. Kan NOL/Seadrill fremskynde fusjonen som en løsning på erstatning/brutt kontrakt?
5. Fins det noen mulighet for at andre får legge inn bud på selskapet?
6. Hva er sjanse for en rask kontrakt for WM? Dette vil jo helt klart øke verdien av riggen?
7. Fins det en mulighet for at Fredriksen prøver å maximere verdiene med å selge riggene stykkvis, først Mira så Bolstad når den går av kontrakt. Her er det nok mest å hente om markedet kommer slik mange tror.
8. Er det noen "fee" for den brutte kontrakten?
9. Hvem betaler for driften av riggen nå siden den fremdeles er på lokasjon.
10. Kan selskapet gå høyere i kurs nå en tidligere i år siden det nå er ennå tydeligere at de er for sårbare alene, slik at dette nå er et rent " asset play".
11. Hva skjer med kursen om vi nå skal fortsette i ingenmannsland frem til Seadrill blir ferdig med chapter 11?

Regner med de fleste har tenkt gjennom flere av punktene her den siste tiden.
Redigert 10.05.2021 kl 22:47 Du må logge inn for å svare
sober-minded
11.05.2021 kl 08:56 34593

Mange variabler du legger inn, 5198 :-) ...og det er helt klart at det er aktuelle tanker alle sammen. Jeg tror NOL, kanskje enda mer enn tidligere, er i spill. Vi ser daglig aktører som er interessert i å kjøpe rigger, vi ser daglig oljeselskap som vil hyre inn rigger. Ja kanskje fremstår NOL enda mer sexy, når den så tydelig kan bli satt i spill ;-)
5198
11.05.2021 kl 13:01 34404

Ja helt klart at det er aktører der ute som er på jakt etter rigger Awilco 2 starter nå opp igjen arbeidet på riggen dette sier meg at de har en kjøper. Virker som veldig mange av de frie aksjene i selskapet nå har byttet hender.
Redigert 11.05.2021 kl 13:01 Du må logge inn for å svare
HAS
11.05.2021 kl 13:50 34327

Dette går mot en grundig gjennomgang, en rigg i topp shape og ny kontrakt til langt bedre rater. Et godt oppgjør med Seadrill så er det tapte fort innhentet. Jeg tror ikke det blir salg.
gogl mannen
11.05.2021 kl 13:54 34323

– Vi kjemper det vi kan for å unngå nedbemanninger, sier Kenneth Drageide, leder i Offshoreforeningen i Seadrill.

Etter flere hendelser med «West Mira» ble det nylig klart at WintershallDea ikke forlenger kontrakten med riggen. «West Mira» eies av selskapet Northern Ocean, mens de ansatte om bord tilhører Seadrill. Begge selskapene er under konglomeratet til John Fredriksen-gruppen.

Kjemper for å beholde flest mulig
For de 200 oljearbeiderne som har gått i rotasjon på «West Mira» er framtiden nå usikker. Drageide håper i det lengste på at riggen blir lagt i varmt opplag, da vil den trenge en god del oljearbeidere for å holde hjulene delvis i gang. Går riggen derimot i kaldt opplag, er situasjonen langt mer alvorlig vil kreve mye mindre mannskap på riggen.

– Vi håper at vi skal kunne beholde en god del ansatte dersom riggen går i varmt opplag, samtidig som vi får overført personell til andre rigger, sier Drageide.

https://e24.no/olje-og-energi/i/vAMjxj/200-oljejobber-kan-ryke-naar-oljerigg-gaar-i-opplag?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenbladet.no
HAS
11.05.2021 kl 14:38 34248

Selskapet har i tidligere børsmelding opplyst at det jobbes for å få riggen snarest mulig i sikker drift. Når fagforeningen nå har vært på banen med uttalelser som skaper usikkerhet i markedet, forventer jeg at ledelsen i selskapet i melding nå gjør rede for hvilke konkrete planer som foreligger for riggen.
5198
11.05.2021 kl 15:43 34135

Denne artikkelen skal ikke bety noe for NOL, det som nå kommer til å bety noe er uttalelsene selskapet kommer med nå når de har fått riggen til land og tenkt seg nøye om på hva fremtiden bringer. Fredriksen har garantert vært i tenkeboksen siden hendelsen fant sted og dette vil vi få hint om i løpet av de nærmeste ukene. At Awilco 2 nå starter opp igjen tar jeg som et tegn på at det er selskaper som er villige til å betale opp mot 500 Musd for en ny “ ready to drill rig “.

Kunne egentlig ønske at Fredriksen slapp opp litt og i det minste slapp ODL og Dolphin inn døren slik at en kunne diskutere mulige løsninger. En ny operatør på riggen er vel akkurat det som skal til for å få den fort ut igjen, samt en litt høy obsjon på å kjøpe riggen etter et vist antall år. Det hadde vært en skikkelig vinn vinn for alle parter.
Kiss
11.05.2021 kl 15:53 34111

Raskest måte å få riggen på kontrakt igjen er å gi driftsoperatør jobben til Odfjell. Fantastisk rigg som trenger noen som kan bruke den.
MEN er redd det sitter langt inne for Seadrill å innrømme at de har feilet.
cold
11.05.2021 kl 17:00 34034

HE riggmarkedet er i balanse (eller bortimot) på tilbud/etterspørsel. Å selge WB og WM i starten på et bull marked er vel ikke veien å gå?
Selskapet er i spill men det er JF som holder hånden på rattet. NOL må bli en del av en større aktør og Dolphin er bare en av mange spennende kandidater.
ODL er ikke jeg særlig gira på da men.
Sevryba
11.05.2021 kl 17:09 34019

Går rykter om at West aquarius tar over kontrakten fra Mira, dette synest jeg virker rart siden den ligger i Canada i kald opplag
GearUp
11.05.2021 kl 17:23 33986

Det skal du ikkje se bort I fra , Den skal vel til Norge å klargjøres for Norsk sokkel
Slettet bruker
11.05.2021 kl 17:31 33957

Selv om Odfjell er gode på rigginntak og SUT prosesser, så ville det overrasket om denne riggen tar Mira kontrakten. Er nok heller TO Norge, Scarabeo 8 eller Cosl Promoter som får den. Ikke så mange andre aktuelle kandidater akkurat nå, og Wintershall ønsker nok å komme i gang så fort som mulig.
5198
11.05.2021 kl 17:34 33954

Beste løsning for aksjonærene er jo helt klart å fusjonere inn i et annet selskap slik at man kan være med på oppgangen i det nye selskapet. Eneste som er kjedelig er at det er 3-4 mnd til Seadrill kommer ut av chapter 11. Men her venter den store premien for aksjonærene, å få greit betalt for riggene for så å bli med å ri oppgangen i bransjen kan bli meget bra.
ullebusten
11.05.2021 kl 19:19 33808

Helt enig. Om de tar inn West Aquarius og har tid til å vente på SUT så er det ikke rart de har kansellert WM. Da har WD lang levering på nye deler før de kan fortsette boreprogrammet.. Det gir liten mening iom at de tviholder på ferdigstillelse som planlagt i andre halvdel av 2022.

Fant vi noen gang ut av skadeomfang på ramma og evt hva som må byttes ut?
Redigert 11.05.2021 kl 19:40 Du må logge inn for å svare
Qkost
11.05.2021 kl 19:49 33741

Tatt fra artikkelenen på E24 idag, uttalelse fra lederen i offshoreforeningen til Seadrill.

– "Hvordan vurderer du situasjonen i riggmarkedet for nye oppdrag for «West Mira»?"

– Det er behov for topp moderne borerigger slik som «West Mira». Vi håper nå at vi får brukt nødvendig tid til vedlikehold og ha riggen varm og klar for nye oppdrag snarlig, sier Drageide.
Slettet bruker
11.05.2021 kl 23:07 33522

Alt er trist med dette selskapet- absolutt alt
dumpet med 1,1 krone gevinst i dag, et under at noen ville ha aksjene.

200 oljejobber kan ryke når oljerigg går i opplag
Etter at «West Mira» ikke fikk fornyet tillit av WinthershallDea kjemper nå fagforeningen i Seadrill for at flest mulig oljearbeidere får fortsette i oljejobben sin
Redigert 11.05.2021 kl 23:12 Du må logge inn for å svare
sober-minded
12.05.2021 kl 00:50 33451

Her var vel ingen som forventet at du skulle klare å holde på aksjene dine så mange dager Long :-))
Artikkelen du viser til er jo ikke annet enn du forventet.
Forhåpentligvis vil Seadrill nå bruke dette "avbrekket" til effektivt få lukket noen avvik, og foretatt nødvendig vedlikehold. Slik at WM snart er i ship-shape til å konkurrere om nye kontrakter. Og sannsynligvis vil ny kontrakt bli bedre enn den de inngikk med WD for 3 år siden.
Redigert 12.05.2021 kl 00:56 Du må logge inn for å svare
Sevryba
12.05.2021 kl 01:17 33428

Går bra dette skal du se lonsit. Lastet opp ytterligere 43000 aksjer. Ser ikke for meg at alt skal gå til helvete. Er da ikke en vernet bedrift vi har å gjøre med.
Slettet bruker
12.05.2021 kl 08:40 33154

Problemet med en slik melding er at den viser at selskapet har liten tro på at man skal få ny kontrakt på Mira med det første. Klart det jobbes med ny kontrakt, men dersom man mente at det var ok muligheter for ny kontrakt, så ville man valgt å permittere folk midlertidig istedet for å sparke folk. Nå blir det i hovedsak ansiennitetsprinsippet som bestemmer hvem som må gå, og det vil samtidig medføre at folk blir spredt rundt på eksisterende Seadrill rigger. Når Mira omsider får en ny kontrakt, så vil man ha mistet absolutt alt av kontinuitet og erfaring som man har bygget opp det siste året.

Dette er bare tragisk. Skal Seadrill da starte mer eller mindre fra scratch med West Mira enda en gang? Det beste alternativet må være å selge riggen. Da kan en annen riggkontraktør gjenopprette tilliten i markedet til riggen.
Richter
12.05.2021 kl 08:45 33129

Har Pareto kursmål på NOL på 190?
5198
12.05.2021 kl 08:49 33122

Ja får håpe selskapet tar til fornuft å finner en løsning raskt, om en snur litt på det kan jo en runde med oppsigelser på WM også bety at det er en ny operatør inne i bildet. Tror egentlig ikke det men alt er mulig.
Beste scenario og det jeg er 90 % sikker på vil skje er at de selger riggene eller fusjonerer i løpet av 2021. Det verste som kan skje er at de kjører en emisjon og fortsetter slik de nå har gjort i 1-2 år til før de fusjonerer med et annet selskap. Da er jeg redd de blåser mye penger på veien. Viser seg i ettertid at et selskap med få asset som prøver å drifte fort kan bli risikabelt. Selv med et av de største selskapene på laget, Fredriksen må nå på banen fort å få det klart i markedet at her blir det en form for salg/fusjon i løpet av 2021.
Richter
12.05.2021 kl 08:53 33099

Kursmål fra dec. 2020

Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Northern Ocean til 16 kroner fra 23 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes,
ullebusten
12.05.2021 kl 09:13 33050

At fagforeningen er på banen er fordi ledelsen ønsker å kvitte seg med mannskapet, da er det lettest å skvise ut alle og holde på de som man mener er bra. Dette er helt naturlig del av å rydde opp etter fadesen som Seadrill har stelt i stand. Ukulturen som ptil belyser er ikke BARE landbasert. Helt som forventet.
Aksjeamatøren
12.05.2021 kl 09:16 33036

Haha long sa ikke du at du solgte alt på 15tallet? Og så solgte du alt ved hodeskulder formasjonen på 11 tallet og solgte alt igjen på 7tallet. Jeg er imponert over at du selger alt og aldri trenger å kjøpe. Lurer på hva av det du skriver som er sant. At du er trader vet alle, men finnes grenser for pessimist.

Gikk selv ut på 10tallet med hodeskulder formasjonen, men er inne igjen og tror dette blir bra. Bare vent til markedet åpner. Riggverdien i seg selv må man ikke glemme ;)