🍻🍻🍻

Mrhifi
NOL. 11.08.2021 kl 08:31 426045

🧑‍🎄
Redigert 12.02.2022 kl 19:21 Du må logge inn for å svare
raider
04.01.2022 kl 20:21 4700

Det sies at kapital alltid søker den beste risikojusterte avkastningen. Det er derfor et betimelig spørsmål å spørre seg om hvorfor man nå skal kjøpe Northern Ocean når man kan får andre selskaper sine rigger til enn mer attraktiv pris?
Tidligere ville jeg sagt at NOL sin lave verdsettelsen per rigg, forutsigbar kontantstrøm, enkel og oversiktlig organisasjonsform, solid eier og den svært attraktiv oppsiden dersom markedet og riggene ble interessante igjen var det som appellerte.

Etter den annonserte restruktureringen lille-julaften med voldsom utvanning er jeg ikke like optimistisk som før. Jeg anser derfor nå andre rigg-selskaper (Valaris, Noble, DRLCO og Odfjell) som mer interessante. For å sammenligne med sistnevnte, (mest relevant i denne sammenhengen) så prises Odfjell sine rigger i min regnebok til lik eller rimeligere enn NOL sine rigger. (Riggverdien avhenger av hvilken verdi man setter på øvrig virksomhet. Mobiliseringskostnader på WM og WB bør også tas med i regnestykket)

I min analyse vurderer jeg Odfjell som et bedre investeringsalternativ. Nedenfor følger min liste som begrunner synet:

Odfjell sine rigger er:
- Mer (est. 10-20%) effektive enn WM og WB
- Mer miljøvennlige da riggene bruker langt (est. 20%) mindre drivstoff.
- Alle riggene er på innbringende kontrakter. Odfjell Drilling generer årlig over 150 millioner dollar i kontanter som går til nedbetaling av gjeld. Det betyr at WM og WB blir relativt dyrere og dyrere for hver dag som går uten inntekter (og vedlikeholds- og aktiveringskostnaden øker). Uten nye kjøp eller utbytter estimerer jeg at Odfjell sitter igjen med en nettogjeld på 0-50 millioner dollar per rigg ved utgangen av 2025.

Odfjell Drilling har i tillegg:
- En sterk driftsorganisasjon
- Solid historikk
- Attraktive partnerskap
- Flere inntektskilder. Anslår en samlet verdi på 300musd (Well Service, Energy, Oceanwind og management av rigger).
- In the money opsjon på Deepsea Yantai. Denne utløses mest sannsynlig ved tildeling av neste lengre kontrakt.

Northern Ocean har:
- Moderne og allsidige rigger
- En lett og fleksibel organisasjon

Northern Ocean mangler:
- Kontrakter på begge riggene
- Driftsorganisasjon (antar at Odfjell vil motta i snitt ca 20kusd per rig per dag netto for å drifte, tilsvarende ca 15 musd i året)
- Et godt rykte på West Mira. Riggen trenger signifikante oppgraderinger, bemannes opp på nytt og opparbeide seg et forbedret rykte.
- Tilstrekkelig med kapital. Det blir ny emisjon og ytterligere utvanning når kontrakt på West Mira er sikret
- Å være aksjonærvennlige. Har ingen IR-kontakt og gir minimalt med informasjon, selv vesentlige hendelser som kan få innvirkning på fremtidig drift blir ikke børsmeldt. Tenker da på den enorme kostnadsoverskridelsen som akkumulerte seg opp rett etter forrige emisjon og de forskjellige hendelsene på både WB og WM. Ikke minst for sistnevnte der media "pushet" frem børsmeldingen om ulykken på West Mira.

Et salg av rigger eller fusjonering inn i Odfjell, Seadril, Transocean eller Valaris har jeg liten tro på nå, og i hvert fall ikke til de verdiene jeg håpet på. Faktum er at WM og WB har lite historikk og av den grunn vanskelig å sette verdi på uten kontrakt. Heller ingen av de nevnte selskapene (med unntak av kanskje Transocean) er tjent med å emittere på dagens børskurs for å kjøpe WM og WB til 350-400 musd. Det er ingen verdiskapende løsning og derfor ble det også som det ble, ingen salg eller fusjoner, men i stedet en kriseemisjon med enbetydelig utvanning, og signaler om ytterligere utvanninger i fremtiden. En ny emisjon vil også settes på bakgrunn av hvordan markedet priser andre alternativer. Når salg eller fusjon ikke ble en realitet hadde Fredriksen få andre alternativer ettersom han hadde fått med DNB på prosjektet og samtidig satt som usikret kreditor gjennom Sterna.

Min spådom er at Northern Ocean blir et rent HE-selskap som tar over HE-riggene til Seadrill og SFL i bytte mot aksjer og/eller kontanter. Kjøp av nye rigger i fremtiden gir ytterligere utvanninger. Fordelen er at dette forbedrer kapitalstrukturen i selskapet, og igjen gjøre det mer spiselig for større investorer som jakter gode utbyttecase. Det vil være den mest naturlige veien for Fredriksen for å oppnå avkastning på prosjektet.

Det blir spennende å se hva fremtiden bringer. Forhåpentligvis blir det litt mer åpenhet rundt hva selskapet planlegger når den første emisjonen gjennomføres i løpet av kvartalet. Med dagens visibilitet og tilhørende prising finner jeg ikke Northern Ocean attraktiv nok til å forsvare en plass i rigg-porteføljen. Ikke fordi jeg ikke tror at Northern Ocean blir bra til slutt, men heller fordi det finnes alternativer som jeg synes ser bedre ut nå etter emisjonen. De nærmeste dagene kommer også Seadrill endelig ut av Chapter 11. Det blir spennende å se hvilken pris markedet setter her. Det er gledelig å se at segmentet er investerbart igjen.
Redigert 04.01.2022 kl 21:24 Du må logge inn for å svare
HAS
04.01.2022 kl 21:18 4587

Det kan absolutt være at du skisserer et aktuelt scenario, men det kan også bli et helt annet bilde. ODL og NOL har nå (etter emisjonen) tilnærmet likt antall aksjer pr rigg, og tilnærmet lik gjeld i forhold til dette. Skulle det lykkes å få begge riggene på kontrakt, vil riggverdiene også kunne bli tilnærmet lik. Når da prisen på en NOL- aksje er 1/3 av en ODL-aksje er det i tilfelle fusjoner ikke vanskelig å se en stor oppside i NOL. Jeg velger derfor å holde på begge selskapene, og vekte forholdet etter hvordan verden utvikler seg.
5198
04.01.2022 kl 21:19 4588

Hemen fortsetter å øke i Valaris, de er nå oppe i 6,2% ikke kjempe viktig for oss NOL aksjonærer men greit å få med seg for de som tror på en stor plan. Dette beviser i det minste at Fredriksen mener alvor.

Raider

Dette er bra saklig og bra innlegg selv om det ikke går NOL sin vei, mener selv at oppsiden i NOL er stor ved et salg fusjon. Går disse riggene for 350-400 Musd får du plutselig igjen 3-4 ganger dagens kurs. Uansett ODL er et kjempeselskap et veldig trygt alternativ med stor oppside.
Er også trygg på at NOL ikke er et selskap i 2023, så her vil det skje ting.

Fins mange selskaper der ute, Shelf kan bli en pengemaskin skjønner også godt at Fredriksen kjøper Valaris dette er et selskap som ser utrolig undervurdert ut.
Redigert 04.01.2022 kl 21:36 Du må logge inn for å svare
Odium
04.01.2022 kl 21:20 4594

To ting.
Nr 1, du setter ord på det magefølelsen min har sagt.
Nr 2, du glemte å nevne Shelf ;)
ullebusten
04.01.2022 kl 22:40 4548

Hei raider,

Bra innlegg – vanskelig å finne solide motargument. Odium slenger seg på med magefølelsen sin, og jeg kan ikke benekte at jeg av og til skulle ønske at jeg også hadde lagt NOL bak meg.. igjen, jeg kommer inn på dette med å forelske seg i en aksje. Kanskje, jeg vet ikke.

Et par poeng fra min side i et forsøk på å balansere oppsideforskjellen mellom NOL og ODL:
• ODL sine rigger prises i dag på børs til ca 325mUSD pr rigg (i modellen min har jeg fjerner SOTP for Well og Energy tilsvarende 225mUSD minus gjeld på 130mUSD, mao. ca 3,5NOK pr aksje)
• ODL har 245mUSD i gjeld pr rigg. NOL har 235mUSD i gjeld pr rigg
• Etter emisjonene prises riggene til NOL (ved dagens kurs ~7NOK) til 275mUSD
• Øker man verdien av riggene til ODL til 400mUSD tilsvarer det ca 32,- pr aksje
• Øker man verdien av riggene til NOL til 350mUSD tilsvarer det ca 20,- pr aksje

Jeg tror begge verdsettingene kan bli en realitet litt frem i tid - når ratene drar seg til. Min forutsetning for å bli sittende er at ODL er rette manager til å få riggene på kontrakt – og ikke minst gjøre dem attraktive for lange kontrakter(+2023).

Med andre ord, kjøper man NOL i dag og samtidig deltar i emisjonen (antar for enkelhetsskyld at vi får 1 aksje pr 4 vi eier) vil snittet bli ca 6,40 pr aksje. Inntreffer verdiøkningen jeg legger til grunn over, hvor ODL sine rigger prises med en premie til 400mUSD, og NOL sine rigger noe lavere (som du nevner effektivitet, redusert cashflow pga management mm.) til 350mUSD – ja så vil ODL gi 50% gevinst, mens NOL vil gi 200% gevinst. Selvsagt er risikoen i NOL også mye høyere enn ODL.
Redigert 04.01.2022 kl 22:41 Du må logge inn for å svare
Sognoksen1
04.01.2022 kl 23:06 4506

Vel og bra med verdier i riggene ,men vi kjøper aksjer fordi vi tror de vil få overskudd på driften i fremtiden når riggene kommer i arbeid og da blir verdiene synlige og selskapet blir priset deretter, eller fusjonert og solgt før den tid hvem vet ,så for no hver enkelt velge om en vil ta den risikoen eller ikke😅
raider
04.01.2022 kl 23:43 4433

ullebusten,

Når du regner på Northern Ocean tar du ikke hensyn til følgende i verdivurderingen per rigg:
- Utstedelser av enda flere aksjer for nødvendig klargjøring av West Mira (som Scott McReaken omtalte de som signifikante) og mest sannsynlig noen oppgraderinger på West Bollsta
- Opplagskostnader (inkl renter) frem til oppstart av kontrakt (est. 65kusd per dag per rigg)

Med sannsynligvis flere emitteringer i fremtiden vil også den teoretiske oppsiden i prosent gradvis bli dårligere jo lenger frem du ser. Såfremt Fredriksen kan putte inn nye friske penger i selskapet med konkurransedyktig avkastning så vil han sannsynligvis gjøre det. I så fall vil den teoretiske oppsiden i prosent for eksisterende aksjonærer stadig reduseres.


Når du regner på Odfjell utelatter du følgende verdier som ligger i konsernet:
- Verdien av dagens kontrakter
- Verdien av management avtalene (foreløpig 3 rigger)
- Opsjonen på Deepsea Yantai (uviss verdi)
- Kontantstrømmen fra 4.kvartal
- Driftsorganisasjonen, historikk, partnerskap etc (Tillegges normalt ingen verdi i slike sammenhenger, men brukes for å forklare at verdien bør være høyere)

Ellers liker jeg at du underbygger kommentarene dine med innhold og beregninger. Flere av dem.
Redigert 05.01.2022 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
HAS
05.01.2022 kl 08:16 4143

https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2022/01/05/7797526/fredriksen-ut-av-solstad-oker-i-valaris

Om man tenker at vi går mot gyldne tider i bransjen, kan Valaris være et meget godt valg. Fredriksen har tydeligvis planer om å skaffe seg en god posisjon i selskapet, og det er nærliggende å tro at han tar med NOL i planene. Nå gjelder det å pynte brudene med oppgraderinger og gjerne kontrakter. Det er ingen garanti for at dette er Fredriksens plan, men i så fall vil aksjer i NOL kunne vise seg å bli en svært gunstig inngangsbillett til Valaris. Dette spillet er som skapt for Fredriksen.
Redigert 05.01.2022 kl 08:17 Du må logge inn for å svare
sober-minded
05.01.2022 kl 08:21 4140

"...the Company may raise additional equity proceeds in 2022 for general corporate purposes, which could include reactivation costs related to preparing West Mira for drilling operations."

Tolker dette litt annerledes, raider. Tolker det mer som at de holder døren på gløtt for at det kan bli behov for å hente mer kapital - ikke at de skal. Står vel ingen ting om "signifikante" heller...? ...og at forberedelser av West Mira er mer som et eksempel som blir nevnt.
Mrhifi
05.01.2022 kl 08:50 4163

Præcist sober-minded !
Og et eksempel på at kommunikation fra selskabet er i bedring...😁 Må dog indrømme at Raider har ret i nogle af kritik punkter.
Men jeg syntes det er i en meget dyster/negativ tone.

Anyway, Bliver spændende at se hvad der sker med Odfjell i 2022.
Her tænker jeg på om Odl bliver opkøbt/Fusioneret ind i et stort selskab...
"Måske" det ville kunne inkludere West Mira/West Bollsta.

Ser også der her på tråden bliver skrevet om at Nol fortsætter som selvstændigt selskab og opruster med flere Riggs....
Ingen kender facit og det bliver særdeles spændende i 2022.
Redigert 05.01.2022 kl 10:54 Du må logge inn for å svare
Reflect
05.01.2022 kl 09:13 4098

Raider, Så vidt jeg kan se av regnskapstall avskriver alle selskapene med lik skattemessig lovlig prosent. Men ODL viser og at de reaktiverer store kostnader med periodiske surveys (reclass), så NOL og SDRL har mye lavere bokført verdi pr rigg enn ODL, altså er mer konkuransedyktig de neste 5-10år.
Hvordan har det seg at ODL riggene mer miljøvennlige?
Jøllis
05.01.2022 kl 10:53 3926

Hvilken bokført verdi en rigg har ingenting å si for konkuransedyktigheten. En rigg får ikke bedre eller dårligere kontrakt basert på bokført verdi, men return on equity og belåningsgrad blir påvirket. Riggene blir også justert ihenhold til inntjeningen. Seadrill(trøim) i sine glansdager betalte 600 MUSD for en rigg ny fra verft og bokførte den for 900 MUSD pga høy dagrate i 5 år. En rigg for markedsrate etter hvordan markedet er og hvilke egenskaper/rykte(drift) riggen har.

Hvis ODL riggene bruker 20 mindre tid pr brønn enn andre rigger er det nesten 20% fuel save pr brønn. Da hjelper det ikke så mye med batteripakker og litt rensing av avgasser.

Når et selskap hinter om ny emisjon, er det så å si alltid synonymt med at det ligger en mest trolig emisjon i løypen. Så blir størrelsen satt etter hvor mye penger NOL brenner før begge riggene har fast kontrakt i hånden.

Mrhifi
05.01.2022 kl 11:01 3906

Hvad mener du Ullebusten🤔 Har jeg antydet det ?
Jeg tror ikke du har 2 Nick's...👍
ullebusten
05.01.2022 kl 11:22 3852

Hei raider,

takk for svar. Jeg er åpen for at jeg ikke har fasiten, men uten beregninger/tall hadde jeg aldri vurdert NOL. Ikke akkurat track-recorden som trigger interesse utenifra.

Jeg har regnet litt på cash-flow og kontanter ut 1. kvartal og antar at beholdningen ved 31.03 vil ligge på ca 15mUSD (etter tilførsel av 20mUSD). Er litt mer konservativ på WM enn dine 65kUSD (lagt inn operative kostander på 10mUSD på WM i q1 - pluss renter), men jeg regner ikke kostnader på WB før q2 (kun renter). Mine tall tar utgangspunkt i regnskap 1-3q 2021 (finans, admin, rigg utgifter mm.).

Momentene du belyser er også med på å forklare forskjellen i prising mellom ODL og NOL sine rigger. NOL har ingenting annet enn attraktivt stål med potensiale, ODL har fantastisk track-record, god kontantstrøm - listen er lang. Det du påpeker er jeg ikke uenig i, tvert imot, men jeg TROR at West Bollsta får mer arbeid for Lundin med ODL som manager, og jeg TROR at oppgraderingene du refererer på West Mira (jeg så også presentasjonen med Scott) relaterer seg til å gjøre riggen enda mer attraktiv. Altså oppgraderinger slik som lukket bus (som WB har). Jeg har blitt fortalt at WM er klar for oppdrag, mao. oppgraderingene som ledelsen snakker om vil komme sammen med en kontrakt. Det virker rart om emisjonen i q1 ikke henter penger til noe som MÅ gjøres før WM kan settes i arbeid igjen.

Uansett, risikoen for flere emitteringer er overhengende - og siste emikurs gjør meg meget ukomfortabel - om ikke vi får kontrakter ila jan/feb. Nå skal jeg lese prospektet nøye, og med all sannsynlighet delta i reparasjons emisjonen. Uteblir kontrakter mm. i de neste månedene, ja så kan det hende at hele min beholdning i NOL blir solgt. Vi får se.
ullebusten
05.01.2022 kl 11:29 3879

Mulig jeg feiltolket deg :)

Var denne jeg refererte til - "busted" som i "tatt på sengen":

"Mrhifi 28.12.2021 kl 09:27 910
Gozilla skrev "Hvem av baise nickene er Longe sitt? Selvsagt har han solgt, å snart kommer han løpende å kvitrer m.."
Hvad med Ullebusten ? Er han busted 👙"
HAS
05.01.2022 kl 11:36 3847

Apropos "busted"; hvordan/når annonseres en evt reparasjonsemisjon? Rekker man å kjøpe seg opp til et større grunnlag for tildeling etter at denne er annonsert?
ullebusten
05.01.2022 kl 11:42 3835

Når resultatet av rettet emisjon annonseres er det for sent å kjøpe seg opp for å delta i rep. em:

"The Company intends to commence a repair offering of up to 8 million shares towards existing shareholders as recorded in the VPS at the date of completion of the Private Placement and who did not participate in the Private Placement."
HAS
05.01.2022 kl 11:47 3812

Obsobs..Takker:)
Reflect
05.01.2022 kl 11:54 3799

Jøllis,
Jeg er enig i ODL’s operasjonelle track record er meget bra. Det vil være bra i ett sammenslått NOL, ODL, Seadrill, mulig Valaris ute i verden.
Men på sikt tror jeg at ODL med snitt 491mill bokført verdi pr rig vil gjøre det vanskelig å få til utbytte, ergo mindre attraktivt, -og jeg vil tro at hovedeier(e) nå ser tiden inne til å bli med i bransjens konsolidering både for å få fram verdier og men og for framtidens utfordringer.
Vedr lavere utslipp med økt effektivitet, - det kan de fleste Oljeselskap få til med optimalisert prosedyrer, rigg og rig-management. …
Jøllis
05.01.2022 kl 12:00 3783

Hvordan påvirker bokført verdi, cash flowen og evnen til utbytte? Helt uforståelig for meg.
5198
05.01.2022 kl 12:08 3799

Må jo komme noen oppdateringer om veien videre når vi får prospektet til emisjonen, sikrer selskapet seg noen kontrakter regner jeg med at disse blir opplyst om ganske så raskt da dette vil være ekstremt kurskrivende informasjon i NOL sitt tilfelle. Ting kan ikke se stort verre ut en det gjør nå, med kontrakter snur dette plutselig. Med kontrakter og ODL er alt klart for en fusjon med de riktige verdiene.
HAS
05.01.2022 kl 12:19 3765

Kanskje holdes kortene tett til brystet inntil Seadrill formelt er ute av kap 11. Det kan vel skje når som helst.
5198
05.01.2022 kl 13:09 3664

Tja kan godt være du har rett, det er klart at Fredriksens kjøp i Valaris er ikke tilfeldig og det vil jo skje noe her ganske så snart tipper jeg. Men ser for meg at Fredriksen vil ha NOL opp å gå. Dvs jeg ser ikke for meg at begge riggene fysisk må være i arbeid, men et NOL der begge riggene har kontrakt men ikke har kommet seg ut på jobb er verdt mye da får man skikkelig betalt for riggene.

Tenker at NOL bare blir et betalingsmiddel for å få en større eierandel i Seadrill eller Seadrill/Valaris. Da blir det å få presset opp prisen på NOL så mye som mulig for Fredriksen da det er i dette selskapet han eier mest.

Med den omsetningen som er i NOL om dagen vil nyheten om kontrakt gi Russiske prosenter.

Med Seadrill/Valaris nesten uten gjeld kan det skje utrolig mye i denne bransjen om de virkelig tørr å ta på seg gjeld og kjøpe/fusjonere inn andre selskaper, dette er noe som er typisk Fredriksen og ser for meg at eneste grunnen til kjøp i Valaris er å eie så mye at han får viljen sin. I Seadrill, NOL og NODL har han full kontroll og det blir akkurat som han ønsker. Men innenfor HE segmentet vil det nok skje mer en at Seadrill/NOL slår seg sammen her vil det nok skje noe med TO Norge og muligens ODL. TO har også alt for mye gjeld så kommer spørsmålet om de vil selge noen rigger eller vanne ut aksjonærene så har du Dolphin som lurer i sivet med sine to nybygg som ennå ikke er sikre. Her vil det nok skje utrolig mye innen kort tid tror jeg, markedet ville også blitt utrolig mye bedre med 3-4 store selskap i Nordsjøen det vil alle boreentrepenørene tjene på.

Alle snakker om høyere rater i 2023 og utover samt at det ikke skal mye til før det er lite tilgjengelige rigger på UK sektor så da bør oppkjøpene/fusjonene komme så raskt som mulig i 2022, da kontraktene for 2023 og utover kommer i løpet av året og utover( de som ikke allerede er skrevet).
Redigert 05.01.2022 kl 13:21 Du må logge inn for å svare
Mrhifi
05.01.2022 kl 13:16 3642

Jeg mente med busted, at du havde "kastet kortene"...(solgt)
Du er en af de mest troværdige på denne tråd👍
Sorry ub, kan godt se det kan misforstås...my mistanke🤯
Redigert 05.01.2022 kl 13:18 Du må logge inn for å svare
ullebusten
05.01.2022 kl 13:37 3598

Ingen problem, takker! 😃👍 Ikke kastet kortene, men trengte noen dager fri og reiste på hytta i romjulen
Redigert 05.01.2022 kl 13:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.01.2022 kl 13:42 3585

Tror det rundt rep emi kommer til å være minimal differanse mellom aksje pris og emi pris. Tenker kanskje ingen forskjell! Skal det annonseres store ting i samme åndedrag som største eiere får bøttevis med aksjer til super rabatt?
5198
05.01.2022 kl 14:06 3522

Har tenkt mye likt som deg, men tror ikke de tør å holde tilbake info pga det. Er kontrakten klar blir den meldt er min konklusjon.

Skal man tenke i de baner passer det bra med gode nyheter når nye aksjer blir tildelt da sikkert noen vil lette seg for aksjer.
Redigert 05.01.2022 kl 14:08 Du må logge inn for å svare
HAS
05.01.2022 kl 14:35 3457

Det går an å snu det hele på hodet. Det jobbes garantert med å skaffe kontrakter, og de kan ikke holde tilbake info særlig lenge. Det betyr at de må hive seg rundt og gjennomføre emisjonen mens det ennå er en anstendig differanse på kursene. En evt. neste emisjon kan bli på et helt annet nivå.
sober-minded
05.01.2022 kl 14:53 3421

Mye tungsinn her på forumet. Ingen som har fått med seg at en Milliard ++ av gjelden er strøket ??
sober-minded
05.01.2022 kl 15:18 3366

....eller 3 års utsettelse på banklån...?
sober-minded
05.01.2022 kl 15:20 3372

...for ikke å snakke om dette nye samarbeidet med Odfjell Drilling ...??!! :-)
Odium
05.01.2022 kl 16:40 3230

Alt det betyr absolutt null før begge riggene har nye langsiktige kontrakter og alt det økonomiske er på stell.
Mrhifi
05.01.2022 kl 17:36 3105

Jeg tror ikke på news om kontrakter før tidligst marts/april måned... desværre 🤯
Nu skal man passe på med at ytre sig om mavefornemmelser 😂
MEN ! måske har Maersk-Noble eller Transocean ikke helt opgivet interessen for West Mira og West Bollsta😇
Valaris skal vi heller ikke glemme.... spændende tider.
Redigert 05.01.2022 kl 17:38 Du må logge inn for å svare
Mrhifi
05.01.2022 kl 17:45 3075

Hvem her på forummet havde forudset for 1 måned siden at Fredriksen Skulle blive storaktionær i Valaris ?? NO ONE....

Alt kan ske i denne case....MONEY TALKS
5198
05.01.2022 kl 19:58 2866

Kan virke som den siste optimist nå snart har blitt pessimist, skifte til ODL, gjelden til Seadrill, 90 Musd i likvide midler, gjeld skøvet 36 mnd er fundamentale forandringer, tror ting nå vil gå raskt vi må bare gi NOL og ODL tid til å finne ut av dette. Vi trenger kun melding om en kontrakt så snur hele denne casen med en gang.
HAS
05.01.2022 kl 20:30 2796

Det har vært mye skuffelser og usikkerhet, så det er forståelig at noen kapitulerer. På tross av at mye av usikkerheten nå er ryddet av veien, kastes det fortsatt mye negativt lys over selskapet. Holder fast ved at her ligger store verdier som kan handles til gunstig pris. Fredriksen er tydeligvis på offensiven når det gjelder rigg, og det mest sannsynlige er vel at han samler sitt engasjement under ett selskap, Valaris. Velger å tro at han oppnår gode avtaler i denne prosessen, og at han har en strategi for å gjennomføre sie planer. Valaris kan utvilsomt bli et gunstig sted å plassere sine investeringer, og aksjer i NOL kan vise seg å bli et ypperlig springbrett inn i selskapet.
Barbera
05.01.2022 kl 20:50 2749

«The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient» WB
5198
05.01.2022 kl 21:07 2709

Ja skuffelsene har kommet som perler på en snor, men om en ser det fundamentale som nå skjer med selskapet har det virkelig aldri sett bedre ut en etter ODL ble manager. Samt resten av det som ble skrevet i siste melding. Nå blir det opp til selskapet å levere og det tror jeg nå de vil.