flere som kan denne bransjen har begynt å kjøpe seg inn,. Rasmussen gruppen , som driver tilsvarende firma, har tydelig sett at PSG nå er lavt priset. Kjøper seg nå inn.
Redigert 26.05.2023 kl 05:34 Du må logge inn for å svare

flere her som har regnet seg frem til omsetning på 10 milliarder.
Hvis da overskudd er 50 % , inntekt da på 5 milliarder.
med PE på 10 , får vi en aksjekurs på 48,6

Hvordan ser dette ut ????
jaroas50
26.05.2023 kl 06:18 15495

Gratis skipsflåte???Hva med nedetider, service, vedlikehold, oppgraderinger og alt det derre der??? TGS har gunstige leieavtaler inngått i en tid da markedet lå brakk og som sikkert mye av dette er inkludert i leien så dette er bare sprøyt fra ende til annen. Og supersyklusen, hvor er den??? Det børsmeldes jo bare kontrakter som er definert som ordrereserve i kvarttalsrappprtene. Forresten er dette er en ny måte å rapportere til markedet på, og ikke fordelaktig sett fra aksjeeiers ståsted
Redigert 26.05.2023 kl 06:23 Du må logge inn for å svare
Geiren
26.05.2023 kl 07:49 15290

Free Cash Flow er kanskje det viktigste tallet å se på, tror det kan bli $200 mill pluss i år men det er helt avhengig av gode late sales resten av året.
oppturen
26.05.2023 kl 08:25 15042

Med inntekt på $1 mrd i 2023 kan du regne med ca 25% i free cash flow før avdrag.
Overskudd kan det være litt ulike måter å se på, det blir høyere nedskrivinger på mc biblioteket enn utgifter også i år, så regnskapsteknisk blir overskudd noe lavere.
Alby
26.05.2023 kl 08:59 14825

Takk for at vi har fått en tråd som blir mer seriøs.
Redigert 26.05.2023 kl 09:00 Du må logge inn for å svare
Alby
26.05.2023 kl 09:14 14726


Kan det være aktuelt for PGS å kjøpe opp inapril ?
oppturen
26.05.2023 kl 09:19 14666

Lite trolig, ihvertfall i det korte bilde.
protagoras
26.05.2023 kl 10:13 14435

Det blir spennende å følge utviklingen på late sales ut året.
Q1 skuffet jo litt, men skapte antageligvis en ketchup-effekt.
I tillegg er det tilfredsstillende å konstatere at samlet late sales to år etter TGS-stuntet var større enn tilbudet fra sistnevnte.
Mr Jinx
26.05.2023 kl 10:14 14427

geo01 skrev Innlegget er slettet
Aksjen er ned 25% siste 3 mndr. I visse andre forum hausses det som om det var 25% opp. Hvor mye Møllers tran går det i det forumet der egentlig?
Men utsiktene er ganske lyse, så den jo seff snu etter hvert ....
Puma 0764
26.05.2023 kl 10:16 14402

Hvorfor er det så mange kjøp og salgsposter på akkurat 3148

PGS kan vel fort bli interessant for oppkjøp med den kursen selskapet kjører med i dag. TGS kan være en mulig kjøper om dette var aktuelt.
Alby
26.05.2023 kl 10:33 14271


Fordi om kursen er lav, blir det fortsatt ikke billig å evnt. kjøpe PGS. Verdiene er der og disse stiger.
Alby
26.05.2023 kl 11:59 14065


Det vi nå kan håpe på er saftig melding, venter vi ikke snart en fra USA ?

En av gjøkene fra den andre tråden er her allerede og flere vil sikkert komme. Tragisk og trist at disse personene ikke bare kan la være å skrive og kommentere. For vi trenger en tråd som er litt seriøs for å få alle de gode innleggene som mange lager.....
nafa
26.05.2023 kl 13:38 13804

Ja, og trådstarter bør vel låse denne tråden !!

Vil tro det hadde økt kvaliteten markant ja
PaleRider
26.05.2023 kl 15:34 13566

PaleRider
I går kl 15:57
2337
Etter at PGS fjernet risikoen for emisjon ved å få på plass obligasjonslånet er kursen nå ned fra 12 kr. til 7.3kr.
Det er et fall på bare 40%.
Eller at kursen må øke med 65% for å komme opp på samme nivå.

Hvem står bak?
Jo det er shorthandel. Hvem shorter?
- Obligasjonseiere som forsikrer lånet. Misligholder PGS lånet, så faller kursen mye, og da tjener de på de shorta aksjene som kan kjøpes billigere enn de ble solgt.
- Shortere som henger seg på.
- Dataprogrammer og algoritmer og robotter som handler på historiske data. I de dataene finner en ikke spor av dagens supersyklus. De tilsier at PGS skal falle mer enn oljepris m.m. Så da tenker de at dette gjentar seg.
- Aktører som handler på teknisk analyse som ikke evner å se at "this time its different".

Kursen til PGS på børs gjenspeiler ikke verdiene.
- Nettoverdiene overstiger gjelda og tilsier en verdi på 17-18 kr. Det er median verdi. I en supersyklus skal verdiene være langt mer verdt.
- Forventede neddiskonterte kontantstrømmer. PGS har vel fremtidig P/E på 4-tallet, eller lavere. Da får en igjen investeringen på 4 år om alt fortsetter som før. Mest sansynlig er P/E mye lavere siden earnings bør øke mye i en supersyklus. Det er på tide at TGS, oljeselskapene får betale skikkelig for den risikoen det ligger i å eie båter og pga. den knappheten det er på skip.
- Relativt til sammenlignbare aktører. TGS er milevis høyere priset. Tross at PGS har et bra om en ikke like stort bibliotek. TGS var villig til å betale 6 mrd. kr for PGS sitt bibliotek. Det som et skambud i et depressivt marked. Biblioteket alene bør derfor være verdt minst 9 mrd. kr. nå. Så kommer skip i tillegg.
- PGS er ekstremt lavt priset relativt til den indikativen prisingen det snakkes om for Shearwater. Det er absurd da PGS i tillegg har bibliotek og langt langt bedre og mer effektive skip. I stedet for å telle skip kan en telle streamere. Skriverier tilsier at gjelda er omtrent lik.
- PGS prises på børs i kr. Krona har svekket seg ekstremt relativ til USD. Det tilsier at PGS er ekstremt lavt priset for USD investorer. Og siden PGS har mye inntekter i USD så vil dette også styrke bunnlinja.
- PGS har et stort fremførbart underskudd. Var ikke verdien av det 2 mrd. kr. Eller nesten 30% av dagens selskapsverdi på børs. I en supersyklus bør dette enkelt og greit la seg bruke.

Dersom dagens lave prising fortsetter, så tror jeg PGS blir kjøpt raskt av utlendinger.
40% budpremie på dagens kurs er kun 10 kr. Et røverkjøp.

PGS sin ledelse bør forsøke å starte og synliggjøre verdiene. De har en lang vei å gå. Bare se på børskurs relativt til verdier.
Kontur
26.05.2023 kl 15:46 13477

Hva er den reelle verdien på PGS flåten i dag da tror dere?
Her er det bare å lene seg tilbake å nyte oppturen som vil komme.
geo01
26.05.2023 kl 20:58 13173

Enig i hele ditt svar og innlegg,noe er faktisk spenna gærnt i reprisingen etter lånene ble skøvet til 2027 med lave forfall fremover.
Den åpne aksje strukturen gir og store volatile bevegelser.
Kursmålene er uansett på vei opp fra alle analytikere.
Moodys og S&P rateing er bedre enn på mange mange år etter refinans.
Det løsner nok etter q2 og resten av 2H men prisingen i dag gir ingen mening mot skipsverdiene engang.Takk for et meget godt innlegg. Helt enig i at prisingen av PGS på dagens nivå må være fullstendig gal og at oppsiden, bare basert på selskapets verdier bør være særdeles hyggelig. Men nå er det nå en gang slik at markedsaktørene påvirkes av langt flere faktorer enn kun verdiene i selskapet. Men akkurat derfor er det ekstra viktig at ledelsen bidrar til å synliggjøre både selskapets verdier og ikke minst fremtidig inntjening. Når ledelsen har en policy å kun offentliggjøre kontrakter som har minst 2 måneders varighet eller verdi på min USD 10 mill, så bidrar ikke ledelsen til å gi et korrekt bilde, snarere tvert imot. Og ved å legge lokk på en mengde oppdrag, vil det bidra til at shortere og andre som ønsker kursen ned får det lettere å påvirke kursen negativt.

Jeg antar at ledelsen i PGS er oppmerksom på ubalansen mellom prisingen av PGS og verdiene selskapet sitter på. Men jeg skjønner ikke at ledelsen er fornøyd med at dette får skje. Samtidig er det ledelsen som sitter på noe av vertøykassen til å påvirke markedsaktørene til å prise PGS mer i henhold til selskapets verdier.
Redigert 26.05.2023 kl 21:35 Du må logge inn for å svare

Det er så sant og godt beskrevet Londonmannen. Ta deg bryet og send en mail til IR i PGS om dette.

Du begynner å nærme deg.

Send en Mail, spør hvorfor kjøper dere ikke i eget selskap? Og hva tenker dere om at Shearwaters eiere nå, med den største flåten, ønsker å selge seg ut?

Og det besvarer også ditt spørsmål, på hvorfor Rasmussen kjøper, for å få mest mulig profitt av sitt eget salg.
10PS
27.05.2023 kl 09:00 12638

Her var det mange gode seriøse innlegg 👍👍👍
Alby
27.05.2023 kl 09:14 12586


Ser noen antyder at selskapet bør komme på banen å kjøpe egne aksjer, det henger nok sammen med at de ikke er i posisjon.
oppturen
27.05.2023 kl 09:18 12549

Jeg mener ikke de trenger å melde alt, men du kunne med fordel gitt en guiding på forventede inntekter.
På Q1 fortalte de at fra i 12 mnd periode. Q2 2022 til og med Q1 2023 genererte driften $125 mill i cash overskudd etter renter før avdrag. Samtidig sier de at de forventer at neste 12 mnd periode vil generere enda høyere fri cash flow. Vi vet også at i 2023 operere en med $50 mill høyere driftsutgifter og $50 mill mer i invistering, og i 2022 var total inntekter på ca $825 mill.
Hvorfor kunne de da ikke enkelt guidet at i 2023 ser en for seg inntekter i intervallet $950-$1.100 mill ? ( det ligger i kortene, men flere analyser opererer med vesentlig mindre)

Enig med deg i det. Og nok en gang ser vi at ledelsen ikke benytter muligheten til å «fremsnakke» eget selskap. Og ut fra det faktum at dagens ledelse har bidratt og vil bidra til at PGS vil fremstå som en fugl Fønix, så skjønner jeg ikke hvorfor de må «sette sitt lys under en skjeppe», for å siden slik. Kan ikke se at det skal være nødvendig. Det bare legger veien åpen, for dem som av en eller annen grunn vil snakke selskapet ned. Jeg tror at både en noe større åpenhet rundt kontraktsinngåelse, samt en mer bevisst holdning ifm guiding kunne gjort underverk med såvel interessen rundt PGS som markedsaktørene sin verdisetting. Samt gjort det vanskeligere får analytikere å ta ned sine anslag.
Kokosnøtt
27.05.2023 kl 09:50 12413

Det ligger i kortene skriver du - det er jo nettopp dette som er utfordringen/usikkerhetsmomentet og dermed grunnen til den lave prisingen (Geo). Selskapet har ikke imponert på mange år. Ja de overlevde da konkursrisiko gjerne var 85%, ja de fikk refinansiert på hengende håret til forbrukslånsrente, hvor mange ganger har Rune nevnt seismic market in recovery, men så kommer aldri inntektsboostet. Jeg har troen, men den har fått kjørt seg siste par mnd. Klarer de ikke nå å generere mer free cashflow som guidet, ser vi 5-tallet igjen. Late sales om 2 mnd er make or break for mange investorer vil jeg anta.
Redigert 27.05.2023 kl 09:51 Du må logge inn for å svare
protagoras
27.05.2023 kl 09:51 12406

Usikker på om en hyppigere annonsering av kontrakter ville hjulpet på kursen.
Vi får nå en gang resultater hver 3. måned så informasjonen er der om enn litt forsinket.
Kokosnøtt
27.05.2023 kl 09:58 12368

Sikker på at det har ingen positiv effekt. Selv de som kommer pr i dag har knapt effekt. Foe markedet er fremdeles like usikker på når free cashflow monner.

Samme er jubelen på trådene her inne fordi et skip forlater kai og skal i arbeid. Det er jo den største selvfølge! Hvorfor ligger det til kai spør heller jeg. Det er utelukkende makro/‘, sentiment og inntekter/free cashflow som hjelper oss nå - svaret kommer om 2mnd.

Jeg oppfatter det slik att selskapet nå er lavt priset og det ser konkurrentene. N å kan selskapet snappes opp på kurs kr 10,- og andre eiere høste stor fortjeneste. Rart selskapet og store eiere gjør noe med dette. oppkjøp er stor fare nå

Er selv glad for alt negativt som har vært siste tiden for sitter på med snitt på 7,4
Redigert 27.05.2023 kl 10:31 Du må logge inn for å svare
oppturen
27.05.2023 kl 10:39 12275

Hvorfor prøver du å skape «make or break» forventninger til Q2 ? Det er fra Q3 og fremover den store inntektsveksten kommer. (Ramform Victory blir reaktivert og rett inn på 7-8 mnd kontrakt sammen med Apollo. Swift bedriver pioner arbeid og litt «forskning/utvikling» nå i Q2, så det er type introduksjonstilbud hvor inntjeningen blir vesentlig forbedret i Q3 og fremover. Et «ok» Q2 med produserte inntekter rundt $200 mill er mer enn godt nok for å nå målene for 2023, det er fra Q3 den store veksten kommer! Fra 6 aktive 3D skip til 8(inklusive Swift) 6 til 8 er 33% økning ! Det er mye! )
Rull79
27.05.2023 kl 13:53 11957

Takk for godt innlegg. Tviler sterkt på at det er obligasjonseierne som står for shorten i selskapet nå. Det ble nevnt som en forsikring mot mislighold. Det er en god forsikring, tanken er nok å gjøre det etter at kursen har steget betydelig. Obligasjonseierne har nok hatt solid tro på at selskapet skal gjøre deg bra, da shorter de det ikke på kurser rundt 9kr
Kokosnøtt
27.05.2023 kl 14:30 11834

Make or break i form av 2kr ned eller tilbake mot 10++.
Ikke vet jeg - og tydeligvis heller ikke andre som spår utvikling.
Skyver du ikke på spådommen din fra kvartal til kvartal? Det er også slik jeg leser Rune/Gotfred - lykken ligger frem i tid. Men til slutt må man levere tall. De kan ikke Q1 24 snakke om market in recovery og mangle på inntekter fremdeles. Du skjønner vel litt av hva jeg mener her? Investorer har ikke ubegrenset med tid/tillit. Du og andre mener tydeligvis at det er 99% sannsynlig at selskapet blir en pengemaskin frem i tid. Det er ikke konsensus blant investorene pt. Håper du får rett, jeg er tungt investert men kjenner på en noe smuldrende tillit. Likte heller ikke humøret på ledelsen under q1 - de virket lei.
Redigert 27.05.2023 kl 14:31 Du må logge inn for å svare
Geiren
27.05.2023 kl 15:11 11697

Har hatt free cash flow på over $100 mill siden starten av 2022. Det er ikke dårlig. Men enig med de som etterlyser bedre kommunikasjon fra ledelsen. De må våge å gi estimat på forventet inntjening framover.
Slik det er nå blir det kun fokus på båtdager og kontrakter og den oversikt over fartøysbooking som gis er en blanding av signert og under diskusjon med kunde så kontrakter som meldes er allerede inkludert i booking. Det blir derfor negativt tatt imot hver gang en kontrakt meldes og med note om at den var inkludert i booking ved siste kvartalsrapport.