<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 20. mars 2020 kl. 08.22
Oppdatert 20. mars 2020 klokken 09.32
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 770 ord
FRONTER KRAV: Heidi Austlid, adm. direktør i IKT-Norge, og 11 toppledere fra norsk IKT-næring mener staten må handle. Foto: IKT-Norge

Krav fra norsk IT-bransje

Offentlig sektor må vise seg frem som ansvarlig kunde i krisetider, skriver IKT-Norge og 14 norske IT-topper.

IT-bransjen er sentral for å holde hjulene i gang i samfunnet. Spesielt nå. Når mer enn halve Norge jobber hjemmefra er det blant annet IKT-løsninger som skal bidra til at både næringsliv og offentlig sektor fungerer som de skal fremover.

Coronautbruddet viser oss hvor viktig IKT-infrastrukturen er for å holde Norge i gang. Det gjelder alle kritiske samfunnsfunksjoner som myndighetene nå er avhengig av

Vi i IKT-Norge representerer via våre medlemmer mange tusen ansatte som i disse dager, og som alle andre, opplever en uoversiktlig og dramatisk situasjon. Dette skal vi håndtere, men det er viktig at offentlig sektor nå går foran for å holde hjulene i gang. Noe som selvsagt er krevende for alle, og vi har full forståelse for at enkelte leveranser ikke er enkle å gjennomføre nå. Den største innsatsen det offentlige nå kan hjelpe oss med er å opprettholde drift og starte nye prosjekter. Det vil gavne oss alle.

Sverre Hurum. Foto: Siv Dolmen

Coronautbruddet viser oss hvor viktig IKT-infrastrukturen er for å holde Norge i gang. Det gjelder alle kritiske samfunnsfunksjoner som myndighetene nå er avhengig av, liv og helse, til bank og finans, og ikke minst industrien og SMB-ene våre. Norge har en robust og sterk IKT-sektor, det skal vi også ha når denne situasjonen er over, men da trenger vi gode kunder også gjennom denne kritiske fasen.

Dette er tiden for å bygge nye «digitale motorveier» ved å investere i teknologi og nye løsninger

  • Alle våre ansatte er innstilt på å bidra til at vi kommer gjennom dette – at vi leverer i henhold til de avtalene vi har med våre kunder. Våre ansatte er innstilt på å jobbe ut løsninger som gjør det mulig å gjennomføre de prosjektene som både er avtalt og som er utlyst.
    Arne Mjøs. Foto: Eivind Yggeseth
  • Offentlige etater og virksomheter der det offentlige eier en større andel må bidra til å holde hjulene i gang. Det er viktig at ikke offentlig sektor nå kansellerer påbegynte prosjekter ved å hevde force majeure eller utsetter planlagte prosjekter. Samtidig er det viktig at de jobber videre med de leverandørene de allerede har valgt. Private virksomheter rammes i disse dager i ulik grad, men det er liten tvil om at dagens situasjon skaper usikkerhet for planlagte prosjekter. 
  • Regjeringen bør prioritere ferske penger til prosjekter i offentlig sektor hvor finansieringen ennå ikke har kommet på plass. Ved å starte opp større digitaliseringsprosjekter i stat og kommune tidligere enn planlagt vil arbeidsplasser i konsulentbransjen trygges og innbyggerne vil kunne få bedre digitale tjenester. Dette er tiden for å bygge nye «digitale motorveier» ved å investere i teknologi og nye løsninger.
Hege Støre. Foto: Finansavisen
  • Regjeringen bør motivere olje- og gassindustrien til å investere i digitale løsninger som gjør dem mer bærekraftige. Det bør skapes et moment som driver det grønne skiftet fremover i en helt annen hastighet enn vi har sett hittil. Oljeindustrien er truffet av to kriser, corona og oljepriskrig, og skal Norge også i de kommende tiårene hente store inntekter fra olje og gass må det investeres i løsninger som gjør at de kan jobbe mer ressurseffektivt og grønnere. 
  • Hundretusener av nordmenn opplever i dag stor usikkerhet og mange er permittert. For å bidra til at vi raskere klarer å omstille store deler av arbeidsstyrken må regjeringen investere i digitale kompetanseprogrammer. Det offentlige bør tilby kurs og digital opplæring der formålet er å heve nordmenns teknologikompetanse slik at vi er bedre rustet for en arbeidshverdag hvor vi skal jobbe enda tettere med teknologi.
  • Mange nordmenn, inkludert i kommunal- og offentlig sektor, er i dag sendt på hjemmekontor. Det bør settes av midler til å investere i nye teknologiløsninger for at ansatte kan jobbe remote hvor cyber sikkerhet og stabilitet er førsteprioritet.

Vi ber derfor politikerne nå gi føringer på viktigheten av at hele offentlig sektor opprettholder og inngår nye avtaler. Norges fremtid er vårt felles ansvar

Vi står sammen om dette. Vi og våre ansatte skal sikre at norsk næringsliv og offentlig sektor skal ha de beste IKT-løsningene fremover. Regjeringen har nylig lagt inn 100 milliarder kroner i garanti- og låneordninger som del av krisetiltak. Det er bra. Det er ikke desto mindre viktig at offentlig sektor i størst mulig grad er en god betalende kunde. Vi ber derfor politikerne nå gi føringer på viktigheten av at hele offentlig sektor opprettholder og inngår nye avtaler. Norges fremtid er vårt felles ansvar.

Michael Jacobs (Atea), Olav Folkestad (Bekk), Sverre Hurum (Bouvet), Jens Middborg (Capgemini), Tom Hauge (CGI), Charlotta Rehman (Global Connect), Hans-Henrik Merckoll (IBM), Heidi Austlid (IKT-Norge), Arne Mjøs (Itera), Kim Ydse Krogstad (North Alliance/Making Waves), Tore Bjelland (Oracle), Kjell Rusti (Sopra Steria), Christian Pedersen (Tietoevry), Hege Støre (Visolit) og Arne Norheim (Webstep)