<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 29. sep. 2020 kl. 19.22
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 579 ord
DÅRLIGE UTSIKTER: En måling gjort av DNB viser at kun én av fem kvinner tror pensjonen de vil få er tilstrekkelig til å gi dem den levestandarden de ønsker, skriver Ingjerd Blekeli Spiten (bildet) og Håkon Hansen i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Pensjonsgapet det tar lang tid å tette

Hadde du akseptert at inntektene dine for resten av året forsvant i slutten av september? Forenklet sett er det virkeligheten for kvinnelige pensjonister, skriver Håkon Hansen og Ingjerd Blekeli Spiten i DNB.

Overgangen fra september til oktober markerer ikke bare inngangen til mørkere kvelder og årets siste kvartal. Dette er også tiden på året hvor kvinners pensjonsutbetaling «stopper». Hvis kvinner og menn fikk samme månedlige utbetaling så langt i år, ville vi hatt like mye å rutte med – helt frem til i dag. I dag ville utbetalingen stoppet for kvinner, men fortsatt resten av året for menn.

Håkon Hansen. Foto: DNB

Starten på årets siste kvartal markerer hvor gapet begynner, og det vokser seg større og større – helt frem til nyttår. Det er nemlig slik at for hver hundrelapp en mann får i pensjon, får kvinner 78 kroner. Dette pensjonsgapet angår oss alle.  

Selv med lik lønn for likt arbeid ville kvinner «tjent» 43 milliarder mindre enn menn. Dette skjer fordi menn sparer og investerer inntekten sin annerledes. 

Kun 39 prosent av kvinner sparer til egen pensjon, mot halvparten av alle menn

Likestillingen i Norge har kommet langt, men pensjon spares opp over et helt liv, og det vil ta lang tid før vi ser effektene av endringene som har skjedd i samfunnet.  Men med flere kvinner i arbeid så burde vel dette jevnes ut? 

Mye har forandret seg, men fremdeles ser vi store forskjeller som vil påvirke også fremtidens pensjonsgap: 47,6 prosent av dagens yrkesaktive kvinner jobber deltid. Kun 39 prosent av kvinner sparer til egen pensjon, mot halvparten av alle menn. Av dem som sparer,  sparer menn i snitt 800 kroner mer i måneden. Selv om pensjonsgapet langsomt vil tettes, vil det fortsatt være betydelige forskjeller når dagens yrkesaktive blir pensjonister. 

Pensjon oppleves ofte som et fjernt og krevende tema, og kunnskapen om pensjon er lav

Nettopp fordi kvinner i snitt lever litt lenger, jobber litt mindre, tjener litt mindre, ofte har dårligere pensjonsordninger via jobb og sparer litt mindre, er det enda viktigere at kvinner tar et større ansvar for egen fremtid og egen pensjon. Det handler om frihet til å kunne ta selvstendige valg, også som pensjonist. 

Pensjon oppleves ofte som et fjernt og krevende tema, og kunnskapen om pensjon er lav. Det fører til at altfor mange får en ubehagelig overraskelse når pensjonsdatoen nærmer seg. Med de beste pensjonsordningene og full opptjening kan man regne med omtrent to tredjedeler av det du hadde som lønnsmottager. For mange kvinner vil utfallet bli noe helt annet. Uten egen pensjonssparing vil mange få halvert sin inntekt som pensjonist. 

En måling gjort av DNB viser at kun én av fem kvinner tror pensjonen de vil få er tilstrekkelig til å gi dem den levestandarden de ønsker. Samtidig sier 76 prosent av kvinner at de ikke vet hva de vil få i fremtidig pensjon. 

For å tette pensjonsgapet, må vi jobbe for å endre både store og små skjevheter. Vi trenger et løft i kunnskapen om pensjon blant norske kvinner – og menn, og et likestillingsløft i hele økonomien.  

Finansbransjen har gjennom flere tiår forsøkt å informere om pensjon. Fortsatt er kunnskapen blant befolkningen lav. Kanskje har vi ikke vært tydelige nok, kanskje har vi snakket et språk folk ikke forstår. Selvkritikk er på sin plass, men det er uansett viktig å få en felles erkjennelse av behovet for en historisk mobilisering fra bransjen og samfunnet dersom kvinner skal tette sitt pensjonsgap. Vi skal gjøre vårt og starter i eget hus. I tiden som kommer skal vi bruke alle verktøy vi har for å snakke med kundene våre om pensjon. Vi skal inspirere og motivere flere kvinner og menn til å ta ansvar for sin egen fremtid. Vi tror nemlig at skal vi tette pensjonsgapet, må vi først tette kunnskapsgapet.

Håkon Hansen

Leder for sparing og forvaltning i DNB

Ingjerd Blekeli Spiten

Leder for personmarkedet i DNB