<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
bw ideol
BW Ideol melder om økte inntekter
Til tross for stigende inntekter forventer BW Ideol å skaffe ytterligere finansiering i løpet av første kvartal 2023.
Havvindselskap tredoblet inntektene
BW Ideol øker inntektene med tregangeren, men endte likevel med en forverring av underskuddet på 25 prosent.
Styremedlem trekker seg i BW Ideol
Styremedlem trekker seg i BW Ideol.
Medvind for havvindselskap
BW Ideol melder om fremdrift for en rekke prosjekter som resultat for første kvartal.
BW Ideol: Signert opsjonsavtale med Crown Estate Scotland
Kontrakter signert etter historisk tildeling
BW Ideol fikk napp i tidenes første storskala havvind-auksjon, og har nå inngått flere kontrakter.
– Uten Aker i ryggen ville det vært game over
Et brannsalg i Principle Power tilfører 100 millioner til Aker Offshore Winds slunkne kasse, noe Clarksons-analytiker Turner Holm mener er langt fra nok.