<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
fiskeridirektoratet
Oppsving i lakebiomassen
Biomassen av laks var 3,3 prosent høyere ved utgangen av august på årsbasis.
Fiskeridirektoratet kan få nytt navn
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) har startet en prosess for å endre Fiskeridirektoratets navn til Fiskeri- og havbruksdirektoratet.
Flere og større laks i Norge enn i fjor
Må hoste opp mer info innen seks måneder
Roxel Aqua har fått medhold av Nærings- og fiskeridepartementet, men må innfri kravet om mer dokumentasjon innen et halvt år for å få støtte.
Stirrer på jobben fra stuevinduet
Bare én av landets beste fiskeri- og havbruksadvokater har utsikt til et lakseoppdrettsanlegg hjemmefra. Erik Staurset Andresen (37) er en av årets unge advokattalenter.
Forlenger ikke forbudsunntak
En mulig forlengelse kunne økt smitterisikoen for pankreassykdom.
Øker snøkrabbekvoten for 2021
Kvoten for snøkrabbe er blitt satt opp med 45 prosent.