<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
kyrre aamdal
– Nå slår lønnsveksten ut i prisene
Høy lønnsvekst og svak krone vil prege inflasjonen fremover, men andre lands rentekutt kan likevel berge et rentekutt, tror Kyrre Aamdal, DNB Markets.
Mener Trump bremser Fed-kutt
DNB Markets venter færre amerikanske rentekutt, og særlig hvis Donald Trump vinner valget.
Stanses av lønnsvekst, kronekurs og boligpriser
Presset i norsk økonomi blir så høyt at det ikke blir rentekutt før i desember, tror DNB Markets.
Frykter høyere rente av Vedum-forslag
Regjeringen vil bruke milliarder fra Folketrygdfondet. Det kan bety høyere rente, tror både Kjetil Olsen og Kyrre Aamdal.
Venter klart fall i inflasjonen
Det store fallet i inflasjonen i februar følges av et nytt stort fall for mars, tror Kyrre Aamdal.
Nå kommer inflasjonsfallet
Allerede i april er norsk inflasjon nede på 3-tallet, tror Norges Bank. Samtidig holder arbeidsmarkedet seg stramt.
– Ikke mer bråhast med rentekutt
Fallet i økonomien stanser opp, og lønnsveksten øker. Dermed har ikke Norges Bank hastverk med å kutte renten, mener Marius Gonsholt Hov.