<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
kyrre aamdal
Cekov: – En dårlig nyhet for kronen!
Høyere inflasjon, høyere rente og en enda svakere krone kan bli utfallet av regjeringens pengebruk i revidert nasjonalbudsjett.
– Mer inflasjonsdrivende enn inflasjonsdempende
– Regjeringen øker oljepengebruken mer enn Norges Bank har ventet. Dette gir rentene et lite dytt oppover, mener Kyrre Aamdal.
– Sikrer renteheving også i august
Nok en stygg inflasjonsoverraskelse vil få Norges Bank til å heve renten også i august, trolig også i september, tror Kyrre Aamdal.
– Husholdningene lider ikke stor nød
Onsdagens inflasjonstall viser trolig et lite fall, men fortsatt høy inflasjon, tror økonomene.
Kronesvekkelsen: Kan gi styrking av offentlig sektor på bekostning av husholdningene
Kronesvekkelsen gir høyere prisstigning, høyere renter og økt offentlig pengebruk på bekostning av husholdningene.
Trippelsmell: Enda høyere rente, enda svakere krone og fortsatt høy inflasjon
Kronen blir enda svakere og inflasjonen holder seg høy, selv om Norges Bank hever renten fire ganger på rad, tror DNB Markets.
Regner med «sprekk» i lønnsveksten
– Det er ikke lett å se hvordan lønnsglidningen skal bli mindre i år enn i fjor, sier Kyrre Aamdal om utfallet av streiken.