<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
northern ocean
Northern Ocean-rigg har begynt å bore for Shell
Northern Ocean-riggen har ankommet Namibia og har påbegynt boringen for Shell. Kontrakten har varighet i tolv måneder.
Northern Ocean økte tapene
Resultat før skatt endte på minus 27,4 millioner dollar, mot 26,1 millioner dollar tredje kvartal i fjor.
Emisjon for Fredriksen-rigger betydelig overtegnet
Northern Ocean hadde ingen problemer med å fulltegne emisjonen som skal finansiere reaktiveringen av riggen Deepsea Bollsta.
Fredriksen-selskap vil trenge penger for å betjene lån
Northern Ocean har ingen rigger i drift. Selskapet vil ha behov for lån eller egenkapital det neste året for å finansiere arbeidskapital og eksisterende låneforpliktelser. 
Northern Ocean fikk et driftsresultat på -0,1 mill. dollar
Inntektene halvert for Fredriksen-selskap
Inntektene ble halvert og tapene øker i Northern Ocean etter at boreriggen West Mira fikk terminert sin kontrakt tidligere i år.
Har funnet erstatter for Fredriksens problemrigg
Wintershall Dea skal nå ha bestemt seg for hvilken rigg som skal erstatte Northern Oceans «West Mira» til boreprogrammet på Nova-feltet.