<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

11 selskaper får totalt 120 millioner kroner i støtte til å bygge ladestasjoner

– Et avgjørende bidrag på veien mot utslippsfri tungtransport, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Publisert 14:30 29. mai 2024

11 norske selskaper får totalt 120 millioner kroner i Enova-støtte til å bygge ladestasjoner for tunge elektriske kjøretøy. Enova har nå innvilget støtte til 25 ladestasjoner med 135 nye ladepunkter langs norske riksveier.

Elektrisk langtransport

Første tildeling i desember 2023 var til 17 ladestasjoner og med støtten i denne runden øker totalen til 42 ladestasjoner. Til sammen vil de prosjektene som nå er tildelt midler gjennom programmet sørge for at helt sentrale strekninger i Sør-Norge, som E134 og E39, blir fulldekket for elektrisk langtransport innen 2025.

Også på steder som Levanger, Tromsø, Fauske, Kristiansund, Alta og Bodø vil det nå bygges nye ladeanlegg.

Et gunstig alternativ

– God tilgang på ladestasjoner for tunge kjøretøy er helt nødvendig for at elektriske lastebiler skal være et gunstig alternativ for aktører i Norge. Den nye tildelingen fra Enova sikrer at dette behovet blir dekket i en større del av landet. Dette er viktig for at Norge skal nå sine klimamål, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Ifølge Enova står veitrafikken for rett under en femtedel av Norges utslipp av klimagasser, og tyngre kjøretøy står for om lag halvparten av disse igjen.

En forutsetning

Vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, peker på at hurtiglading for tyngre kjøretøy er en forutsetning for at bransjen skal kunne ta i bruk elektriske lastebiler og vogntog.

– Skal transportører investere i kostbare elektriske kjøretøy, må de ha trygghet om at ladeinfrastrukturen blir god nok, sier Hovland.