<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
enova
2 milliarder kroner øremerket hydrogen står ubrukt
Å få skip over på hydrogen er viktig for å få ned klimautslippene. Men milliardstøtte til satsingen blir stående ubrukt. Trist, mener olje- og energiministeren.
Enova kutter i støtten til private solcelleanlegg
Enova kutter i støtten til solcelleanlegg – det desidert mest populære energi- og klimatiltak som mottar støtte – og flere andre klimaformål.
Sponses 130 mill. til utslippsfri frakt
Skarv Shipping Solutions får 130 millioner kroner i Enova-støtte til bygging av tre lasteskip som skal gå utslippsfritt langs norskekysten.
Eramet får 132 millioner til energi- og klimaprosjekter
– Det er et mål for oss å bidra til teknologiutvikling som både reduserer utslipp og tar ned kostnadene, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.
Sterk vekst for Misje
I løpet av to år har Kåre Misje & Co. i Bergen økt driftsinntektene med over 50 prosent. Resultatet er mer enn firedoblet.
Enova gir støtte til karbonfangst i Øygarden
CCB Energy Management skal vurdere å bygge rense- og flytendegjøringsanlegg for CO2 i Øygarden, og får nå ti millioner kroner i støtte av Enova.
Staten vil ha mer energisparing i norske hjem
Den anstrengte kraftsituasjonen gjør at regjeringen ønsker å stimulere huseiere til å velge strømsparende tiltak. Neste år legger de fram en handlingsplan.