<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Ikke holdbart at togene ikke kommer

Hvert fjerde persontog i Norge var forsinket eller innstilt i fjor. Riksrevisoren kritiserer Bane Nor og Samferdselsdepartementet og sier det ikke er holdbart.

Publisert 13:03 30. mai 2024
Oppdatert 15:21 30. mai 2024
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 691 ord
ET VANLIG SYN: Togtrafikken blir ofte forsinket og innstilt som følge av feil på infrastrukturen. Foto: NTB

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener det er kritikkverdig at en stor del av togene ikke er i rute, og at omfanget av forsinkelser og innstillinger på jernbanen har økt. I en rapport om Bane Nor som ble lagt fram torsdag, går det fram at de ikke har drevet nok vedlikehold.

– I 2023 så var hvert fjerde persontog og hvert tredje godstog forsinket eller innstilt. Det er mye. Totalt har antallet forsinkelser eller innstillinger økt med 8 prosentpoeng siden 2016. Det utgjorde 37.000 timer forsinkelser i fjor, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen da han la fram rapporten.

– Jeg tror vi må kunne si at det ikke er holdbart at togene ikke kommer og går som de skal, sa riksrevisoren videre.

«Kritikkverdig» er det mellomste av tre kritikknivåer Riksrevisjonen opererer med.

Verst i Trondheim og Bergen

Det peker spesielt på at det er feil i infrastrukturen som er hovedårsaken til problemene. Det er Bane Nors ansvar. Mange kan ha inntrykk av at det er spesielt rundt Oslo og på østlandsområdet det er særlige problemer med togtrafikken, men Schjøtt-Pedersen sier problemene har vært store også andre steder.

– Dette er viktig å merke seg. At det er ikke slik at det bare i området rundt Oslo at det er utfordringer. Det er også andre steder, ikke minst rundt Bergen og Trondheim, svarte riksrevisoren.

Og det er ikke først og fremst mangel på penger som er problemet. I rapporten står det også at Bane Nor har om lag ni milliarder kroner på bok, samtidig som etterslepet på jernbanen øker og det blir flere forsinkelser.

– Må gå

Blant partiene på Stortinget kom reaksjonene raskt etter framleggelsen. Frank Sve sitter i transportkomiteen for Fremskrittspartiet. Selv om Bane Nor så sent som i fjor høst fikk Thor Gjermund Eriksen som ny leder etter Gorm Frimannslund, som måtte gå av etter problemene med Follobanen, vil partiet kaste ledelsen.

– Bane Nor vasser i penger som ikke blir brukt. Det er skandaløst. Ledelsen i Bane Nor må gå av etter denne avsløringen, sier Sve til Nettavisen og presiserer at han også mener dette omfatter Eriksen.

Selv om perioden som er undersøkt sammenfaller med den tiden Frimannslund satt ved roret i Bane Nor, understreker Riksrevisjonen overfor NTB at dette ikke har spilt noen rolle for gjennomgangen.

– Vi undersøker ikke enkeltledere, men ser på systemet, skriver Riksrevisjonen.

Må ta grep

– Det kan ikke være sånn at vi bevilger masse penger til drift og vedlikehold som ikke blir brukt, samtidig som etterslepet på vedlikehold på jernbanen stiger. Her må det tas grep, sier transportpolitisk talsperson Mona Fagerås i SV.

– Dette går ut over alle som er avhengig av at toget går når det skal, for å komme seg på jobb. Jeg er bekymra for at dette bidrar til at folk slutter å bruke toget. Vi vet hva problemene er, og pengene til å fikse dem finnes. Da må vi gjøre det, sier Seher Aydar i Rødt.

I Venstre peker Ola Elvestuen på regjeringen og den kommende Nasjonal transportplan som skal behandles i Stortinget neste uke. Der viser Elvestuen til at fortsatt legges opp til et fortsatt vedlikeholdsetterslep de neste seks årene.

– Det er ikke slik at Riksrevisjonens kritikk av måloppnåelsen for jernbanesektoren kommer som noe sjokk på regjeringen. Dette har de visst lenge. Bare hittil i år har over 17 000 togavganger vært innstilt. Det er nesten dobbelt så mange som i fjor og går utover de som reiser med toget hver eneste dag.

– Toget må komme

– Selv om bevilgningene til jernbanen har økt, så har alle regjeringer fram til nå undervurdert behovene i sektoren. Den forrige regjeringen forsøkte å konkurranseutsette og privatisere jernbanen, og dette har åpenbart bare gjort situasjonen enda verre, sier MDG-leder Arild Hermstad.

MDG vil gå offensivt ut og øke tildelingene til jernbanesektoren med 8 milliarder kroner.

Også Riksrevisjonen går også ut mot Samferdselsdepartementet og ansvaret for å få flere til å ta toget framfor andre, mer forurensende transportmetoder.

– Jernbanen skal bidra til å dekke framtidas transportbehov, men toget konkurrerer med andre transportformer. For at du og jeg faktisk skal velge tog framfor bil eller fly, så må toget komme og gå når det skal. Så enkelt og så vanskelig er det faktisk. Det må jernbanemyndighetene sørge for, slår riksrevisoren fast.

(NTB)