<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Erkjenner at for få tog går i rute

Togene er ikke punktlige nok, erkjenner Bane Nor. Konsernsjef Thor Gjermund Eriksen peker på økt trafikk og for lite ressurser til vedlikehold som årsaker.

Publisert 18:15 30. mai 2024
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 375 ord
BER OM TÅLMODIGHET: Bane Nor-sjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: NTB

Riksrevisjonen retter kritikk mot Bane Nor og Samferdselsdepartementet i en rapport som ble lagt fram torsdag. I den trekkes det fram at hvert fjerde persontog i Norge var forsinket eller innstilt i fjor.

«Konklusjonen overrasker ingen: for få tog går i rute», heter det i en pressemelding fra Bane Nor torsdag.

Tålmodighet

– Alle ønsker en bedre punktlighet enn det vi har i dag. Men for å oppnå det, så må vi ha litt tålmodighet. For vi må gjøre mer vedlikehold. Vi må oppgradere jernbanen. Vi må fullføre en del av de infrastrukturprosjektene som er i gang, sier Thor Gjermund Eriksen til NTB.

Alle dem som ventet en ydmyk Bane Nor-sjef etter Riksrevisjonens kritiske rapport om punktlighet og etterslep av vedlikehold, fikk torsdag ettermiddag møte noe helt annet.

Eriksen sier det er en betydelig ubalanse i målsettingen om å satse på flere tog samtidig som man også skal ha bedre utbedring av infrastrukturen.

Kjent problemstilling

– Riksrevisjonen peker på en kjent problemstilling. Politikerne har bevilget mye til jernbane de siste årene, men det meste av dette har vært øremerket til de store utbyggingsprosjektene. Det har gått mye mindre til vedlikehold og fornyelse, sier Eriksen.

Videre peker Bane Nor på at antall avganger har økt betydelig, og at kapasiteten er sprengt på flere strekninger. Videre heter det at trafikkmengden gjør at gammel jernbane blir slitt raskere enn Bane Nor får vedlikeholdt den, noe som har ført til stadig større etterslep.

– Det å øke trafikken, få flere til å reise tog, og det har jo også skjedd i stor grad i ti år. Men det målet er i konflikt med ønsket om å drive vedlikehold og oppgradering. For da det er ikke mulig å jobbe på skinnene. Det er faktisk så praktisk hvis det går tog hele tiden, sier Eriksen.

Riksrevisjonens undersøkelse har avdekket at hvert fjerde persontog og hvert tredje godstog ikke var i rute fjor, Eriksen kan ikke love noen snarlig bedring heller. Bane Nor har et mål om 90 prosents punktlighet. Dette målet tror han ikke de greier.

– Jeg må være ærlig nok til å si at det tror jeg ikke vi når. Så kan det være sunt for mange å ha mål å strekke seg etter, men det må gjøres en jobb i årene som kommer for å nå det, sier han

(©NTB)