Nordic Mining - Posisjonering for neste nyttårsrakett ?

Octagon
NOM 06.09.2023 kl 14:17 126599

Selskapet er slik jeg ser det sannsynligvis børsens mest underprisete selskap etter å ha studert og vurdert en hel del.
De er i rute for oppstart av landets første gruve på 40 år nå høsten 2024 og har i børsmelding bekreftet god fremdrift. Sist i børsmelding 04.07. i år. I februar gikk de ut med melding om at de lå foran skjema og var trygge på oppstart som planlagt. Plan er produksjon av 35.000 tonn rutil årlig.
Selskapet er priset til 1.3 MRD pr dato og har kurs rundt 0,60 øre. Target fra 2022 fra analytikere som følger aksjen er 1 kr. Ikke oppjustert i 2023 selv med pris endring på mineraler.
Årlig driftsresultat (EBITDA) er estimert til 500 MNOK årlig i årene 2025-30. Produksjon for de første 5 års drift er allerede solgt og vil generere en kontantstrøm på ca. 4 milliarder NKR. Markedsrisiko er således betydelig redusert.

Mineralene som skal utvinnes er sterkt ettertraktet på verdensmarkedet og selskapet har nå sist oppjustert estimater i november 2022 fra 2.1 til 3.1 milliarder USD over prosjektets levetid (antatt 39 år). Ikke oppjustert i 2023 med pris endring på mineralet, men regner med at det vil komme nye estimat ved senere anledning. «Global CAGR + 5.2%» = årlig forventet prisøkning rutil. Se link nederst.

Så hvorfor er kursen fortsatt så lav i forhold til delvis allerede solgt og fremtidig forventet inntjening som stadig oppjusteres ?

Flere årsaker, men også duket for en mulig solid oppside innen neste måneder….

Emisjonen som ble foretatt tidligere i år og som sikret finansieringen av prosjektet ble foretatt på 0,6 kr skapte stor bitterhet hos en del eksisterende aksjonærer og «dårlig stemning». Selskapets ledelse påpekte at det hele tiden hadde vært kjent at de behøvde finansiering og at markedet i begynnelsen av året var svært utfordrende å skaffe finansiering i. Hva vet vi , det er vel ikke usannsynlig at de måtte såpass langt ned i kurs for å lykkes med finansieringen.
Det positive er at «jokeren er ute av skapet» og at full finansiering er sikret. «Full» fordi det også er tatt solid høyde for kostnadsøkninger og uforutsette hendelser. De har en «pute» (ekstra kapital) på 63 MNOK USD som også er påpekt av analytiker i link nedenfor.

Juridisk .
Nordic Mining har allerede vunnet frem i byretten og i lagmannsretten og saken skal anke behandles i høyesterett mot slutten av oktober. Staten støtter NOM med alle saksomkostninger. Motparten er grunneiere som hevder sin rett til godtgjørelser.
Ut fra historikk (EØS avtalen) m.m. og at NOM har fulgt alle regulatoriske bestemmelser og har alle nødvendige tillatelser anser jeg det som sannsynlig at høyesterett som tidligere rettsinstanser også gir NOM medhold.

Forsinkelser.
Mulig naturligvis, men selskapet har som kommunisert over bekreftet at de er i rute nå ved to anledninger i år. Også at de er foran skjema.

Miljø.
Ikke til å komme i fra at gruvedrift ikke er en virksomhetsform som har forurensningspotensiale. Enkelte fond kjøper ikke slike aksjer, men fond handler likevel olje aksjer som også er en forurensende virksomhet og Kongsberg som produserer utstyr beregnet for krig og påfølgende dødsfall.
Nordic Mining har kommunisert at de prøver å ivareta miljø så godt det lar seg gjøre sett i lys av virksomhetsformen. Viser her til presentasjoner ovenfor lokal miljøet, kommunikasjon til myndigheter og nå sist også

Lite kjent aksje ?
Naturligvis en del av årsaken til at kursen har ligget i ro lenge. Antar også at det «sitter en del store» på gjerdet som har regnet litt på det og er klare til å kjøpe volumer straks kursen viser tegn til videre bevegelse. Vi nærmer oss driftsstart og markedet vil prise inn dette før driften starter.

«Utålmodige» aksjonærer opprettholder motstand ved 0,60 kr?
Med tanke på at kursen har ligget i ro siste halvåret rundt dette nivået så er det naturlig at en del «skuffede» aksjonærer etter en «vond» emisjon på lave 0,60 kr selger seg ut etter hvert som «intet skjer».
Andre positive forhold i aksjen er det betydelige antallet frie aksjer. Har dårligere erfaringer rundt aksjer med få større eiere hva avkastning angår. Store fond er her blant de største eiere og de øker beholdningen. (Morgan Stanley/Citibank).

Antar med noe risiko som i alle aksjekjøp at kursen her lett kan dobles over de neste 12 måneder. Vinner en frem i høyesterett og prosjektet ikke melder om ytterligere forsinkelser med det første så antar jeg at kursen snart bryter teknisk motstand rundt 60 øre og gjør det første av flere solide byks oppover.
Det er om en studerer historikk fra internasjonale gruve etableringer også svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp straks utvinningen skal starte. Da er også det meste av videre risiko for kjøper eliminert.
KILDER:
April 2023.
https://www.finansavisen.no/industri/2023/04/19/8001914/clarksons-securities-og-sparebank-1-markets-oppjusterer-nordic-mining (bak betalingsmur)

Inntektsestimater globalt rutil mardet.
https://www.factmr.com/report/rutile-market

https://www.nordicmining.com/

Octagon
11.11.2023 kl 12:40 4666

Aksjen har figurert på oversikter av de mest utlånte hos Nordnet en stund. Slik at det lånes ut en del aksjer til shorting her og har gjort det en stund. Har vært en "god kandidat" i så måte i og med et rotasjons-mønster opp/ned noen øre i et temmelig forutsigbart mønster en god stund nå.

Får vi et forventet kursløft opp gjennom teknisk motstand like over 70 øre nå som følge av positivt utfall av rettsaken så vil short posisjoner leve farlig i og med at det da kommer nye volumer inn i aksjen (og de nevnte antatt større investorer som har "sittet på gjerdet").

Og vi har ingen belegg for å kunne si at shortere i NOM gjør gode penger på sin aktivitet, kun tallene fra Nordnet. Det er og blir en risiko sport hvor noen tjener og andre taper.

Aksjonæren du refererer til som har satt short og spår nedover mot 0.60 øre løper stor risiko og må tro at Staten taper rettsaken nå. Med mindre posisjonen dekkes inn før 20-21 November. Dersom ikke vil kursen etter dette raskt kunne gå 15 til 20 % opp meget raskt på høyt volum og taps-potensialet til en shorter som da "må løpe etter" være betydelig. Med mindre shorter her er dommer i saken mellom Staten og Naturvernforbundet da eller nærstående til denne.


Har forøvrig ikke fulgt NOM så lenge. Studerte en del aksje case og fant NOM som det mest underprisede av dem. Så også at aksjen snart ville kunne ta av rent teknisk (fra daværende nivåer på rundt 0.59-0.60 øre). Noe den også gjorde. Derav startet jeg denne tråden.

Egen horisont er i det minste frem til oppstart og antatt selskaps verdi med uforandret antall aksjer 2.5 MRD eller høyere gjennom en trinnvis re-prising. Nå vil mange argumentere med at denne verdien er satt for lavt og det er den muligens også, men aksje markedet priser ikke alltid en aksje i overkant av egen forventning og etter å ha pløyet gjennom trådene på dette forum for å anslå selskaps verdier.

Sannsynlighet for oppkjøp i tiden rundt driftsstart er også stor, og verdien da vil naturligvis da i et bud kunne ligge en god del høyere enn dette.

Så har vi også prisingen av mineralene fremover i tid som ingen kan spå. Bare anta at "kritiske" mineraler (rutil) sannsynligvis også impliserer en økt prising fremover i tid. Dette gjør det vanskelig å gjøre et regnestykke langt frem i tid hva inntekter fra gruvedriften angår.
Redigert 11.11.2023 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
11.11.2023 kl 12:08 4656

Veldig fine innlegg AC30 og Octagon, dere har følgt med lenge ser det ut som, har dere noe informasjon om hva folk snaker om når det kommer til disse shorterene, ser at en aksjonær som er i top 50 på listen snakker om dette hele tiden på en FB side (ja FaceBook side ser ironien i det) og sier at nå er shorten satt og prisen blir preset nedover til 0,60 intill videre!
Octagon
11.11.2023 kl 11:25 4701

Enig.

Viktig også å huske på at større institusjonelle investorer fond etc. ønsker lav risiko og et mest mulig "de-risked" case. Antar at flere slike "sitter på gjerdet" nå og avventer utfallet av rettsaken Staten-Naturvernforbundet. Vi vil se ett rally i aksjen ved positivt utfall. Gjerne + 15- 20% meget raskt. Og naturligvis vil større investorer også vise økt interesse for hver dag som går frem mot oppstart og risiko avtar.

Min vurdering av sannsynlighet for at alle tidligere vedtak gjennom årene som har vært gjennom alle instanser og miljødepartementet, kongen i statsråd etc. plutselig skulle kjennes ugyldige grunnet ordlyds formuleringer (ordspill) i EU sine vann forskrifter som 30% eller lavere. Dette er tross alt også svært grundig utredete vedtak fra alle instanser som har vært involvert i de ulike beslutninger opp gjennom årene,

En kan også være sikker på at EU følger nøye med på rettsaken, dette er definert som kritiske mineraler i deres nye direktiv av mars 2023 og det må være en "gavepakke" at en nå har de største reserver for rutil og også å kunne åpne Europas eneste granat gruve i et EØS land. Redusere avhengighet av Kina, Afrika, Russland (tidligere) ,osv. som er en viktig del av direktivet. Antar at dette trygt kan betegnes som "Overriding public interest".

En synes også å glemme i det hele at disse mineraler også er kritiske for det "Grønne skiftet" . Også en bred politisk enighet på Stortinget om konsesjonen til gruvedrift og de tillatelser som er gitt.

I neste rettsak hvor NOM er direkte part som avgjøres i februar neste år, anser jeg vinnerodds som høyere enn 70%, opp mot 90%. NOM sier selv "close to zero" om grunn-eierenes muligheter til å vinne frem etter de tidligere tap i to rettsinstanser. Vil uansett om NOM skulle tape neppe påvirke aksje kursen stort, denne delen av forekomsten er planlagt utvunnet først om ca. 16 år, og om de måtte gi fra seg en mindre del av fortjenesten til grunneiere på dette tidspunktet så vil betydningen i det minste i det korte bildet (første 10 år ?) være liten for aksjekursen slik jeg ser det.

Slik at det er ekstremt mye "vent og se" risiko priset inn i aksje kursen akkurat nå.
Ransen
11.11.2023 kl 11:23 4674

Meget bra redegjørelse AC30
Slettet bruker
11.11.2023 kl 11:02 4690

Det ER tydeligvis så mye risiko priset inn.

Fra et rent verdivurderingsståsted, med det vi kjenner av prosjektfremdrift, finansielle forhold og fremtidig inntjening, er denne aksjen betydelig underpriset, slik jeg ser det. Juridisk (og politisk) risiko er noe internasjonale selskaper skyr - og de kan uansett ta seg råd til å vente med å kjøpe seg inn på et senere tidspunkt, nettopp fordi den fremtidige inntjeningen over 40 år likefullt vil være positiv.

Fra et ‘småsparer / dumb money’-perspektiv er prissettingen på nåværende tidspunkt kanskje den største gavepakken man har sett på lang tid, sett i lys av den sikre inntjeningen. Samtidig fremstår den juridiske risikoen også for denne gruppen som av ukjent/vanskelig størrelse - og det oppleves derfor tryggere å holde seg unna.

Ironien i dette er at største aksjonær i NOM er et lokalt entreprenørselskap og deres eiere (Fjordavegen Holding + Entreprenørservice) - som sitter med ca. 430 mill aksjer. At disse kommer til å bli skamrike, er hevet over enhver tvil. Det er kun et spørsmål om tid.
Redigert 11.11.2023 kl 11:11 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
11.11.2023 kl 10:48 4693

Jo, det er nok den siste - uten at jeg har sjekket det selv. Men nivået på 1.85 refererer uansett til et nivå fra tiden da det fantes ca. 230 millioner aksjer i NOM, ikke ca. 2168 millioner (+ en rekke millioner aksjer tilhørende et opsjonsprogram) som det gjør nå. Derfor er det irrelevant å basere seg på 1.85, men dette ‘vet ikke’ den automatiserte analysen. Den ser bare at aksjekursen stupte i mars - og at det forrige støttenivået var 1.85.

0.70 er et relevant tall, fordi dette er kursen aksjen møtte motstand på 6. mars i år. Legg også merke til området ca. 0.815-0.865 - fra morgenen 2. mars, da emisjonen ble kjent - og kursen stupte.

Som tidligere nevnt, teknisk analyse tar ikke hensyn til fundamentale forhold. Eksempelvis ‘vet ikke’ TA at det finnes to rettssaker knyttet til denne aksjen - hvor utfallet av disse vil prege kursen. Derimot er teknisk analyse en indikator på markedspsykologien - og kan derfor brukes til å gjøre antakelser om hvor en kursretning vil (midlertidig) snu.

Den oppadgående kurven til NOM inneholder veldig få datapunkter knyttet til støtte/motstand - og derfor vil det i stor grad være fritt leide oppover. Likevel vil dette preges av markedspsykologi, gevinstsikring, kjente fundamentale forhold og redusert risiko i prosjektet som danner grunnlag for kursen. Det vil derfor være en rekke nivåer av motstand oppover, ikke minst rundt 1.20-1.40, som er området for første dobling etter emisjonskurs. I tillegg finnes det pt. et kursmål på 1.00 - og dersom dette ikke justeres når kursen nærmer seg dette, vil også 1.00 være en ‘magisk grense’. Et eksempel på andre nivåer av støtte/motstand er å finne i parallelle kanaler som går oppover/nedover, ref. skissen her:

https://www.tradingview.com/x/rwG6Xqe8/

Uansett, teknisk analyse er kun ett av mange verktøy - og er ikke alene egnet til å risikovurdere investeringer/veddemål med.
Redigert 11.11.2023 kl 11:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
10.11.2023 kl 23:41 4828

Er det virkelig så mye risiko priset inn i aksjen? hvis man tar en enkel diskontert cash flow analyse for de neste 40årene så et jo netto nå verdi langt over dagens børs verdi på 1,4-1,5mrd! Skjønner jo at det er litt risiko er jo 11 mnd til oppstart pluss noen rettssaker, men såpass mye er det da vel ikke?
YNWA250505
09.11.2023 kl 20:09 5543

Ok, men er ikke dette fra siste analysen fra Investech? Mente det stod november 2023. Men hvor tenker du motstanden ligger? Ser jo ut som om 70 øre er riktig motstand? Og hvor ligger da neste når denne brytes
Longrun
09.11.2023 kl 19:45 5535

Oslo tingrett har meldt at dom i sak mellom Naturvernforbundet og Staten kan ventes 20.-21. november.
Slettet bruker
09.11.2023 kl 13:10 5777

Gitt selskapets forventede inntekter, planlagte gjeldsnedbetaling på under 4 år og driftstid på 39 år vil en børsverdi på 4 milliarder NOK være mer enn innafor. Selv prediker du at det er "svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp straks utvinningen skal starte". En pris på 4 mrd i et 40-årsperspektiv vil være gitt vekk - selv med en milliard i gjeld planlagt nedbetalt i løpet av den første tidelen av selskapets levetid.
Octagon
09.11.2023 kl 12:55 5804

Teknisk analyse tar aldri hensyn til de fundamentale forhold. Er jo derfor dette verktøyet bare er ett støtte verktøy og intet mer.

Ved den tekniske motstanden 1.85 kr Investtech - eller "Incestech" som YNWA250505 kaller det (bevisst/ubevisst ??)

Så ville selskapets verdi gitt uforandret antall aksjer blitt over 4 MRD kroner.

Nå er det naturligvis ikke usannsynlig at verdien en dag kan ligge i dette området, men jeg har antatt ca. 2.5 MRD ved produksjonsstart ved trinnvis/gradvis re-prising , og naturligvis høyere enn dette i et oppkjøps scenario.
Slettet bruker
09.11.2023 kl 12:33 5821

For å balansere det hele litt: Denne automatiserte analysen ser motstand på 1.85 fordi aksjekursen fant støtte på dette nivået før nyttår 2022. Siden den gang har det blitt utstedt nærmere 2 milliarder nye aksjer, så å basere seg på gamle nivåer for støtte/motstand er rimelig meningsløst.
YNWA250505
09.11.2023 kl 12:07 5565

Investech har en analyse som sier kjøp på NOM. kommer bruddet på 0.70 er det ingen motstand før kr 1.85. Anbefaling: KJØP
Redigert 09.11.2023 kl 20:10 Du må logge inn for å svare
EcstasyofGold
09.11.2023 kl 03:13 5823

Uten å sitte på fasit så venter man vel bare på å få lov..? Hvis så, må vi regne igjen med inntjening x år i fremtiden. God lotto bong.
Slettet bruker
09.11.2023 kl 00:41 5765

Sett så mye informasjon om disse AMR(mye er sikkert helt feil også), kan noe gi oppsummering av hva alt dette dreier seg om? de saksøker vel angående mineral rettigheter osv? Alle sier at NOM garantert vinner i høyesterett at sjansen er close to zero for at de taper. så setter gjerne pris på en fin forklaring rundt dette, er fortsatt relativ ny til aksjen og vanskelig å skille mellom fakte og vås.
Slettet bruker
08.11.2023 kl 22:46 5774

Hvorvidt produksjonen vil bli omsatt, er ikke poenget - siden det er et velkjent faktum at salg av begge mineraler er sikret under offtake-avtaler. Derimot var jeg ute etter å kvalitetssikre følgende utsagn fra Ransen: "Slik jeg har forstått så vil salget skje til markedspris hele veien. I såfall er det bra da prisen på rutil har steget mye på kort tid." Basert på NOMs kvartalsrapporter, har prisen på rutil vært relativt stabil det siste året.

NOM Q3 2022: "Reported natural rutile prices in Q3 2022 has been in excess of USD 1,500/mt FOB, with main producers expecting pricing to remain flat in Q4 2022."

NOM Q4 2022: "Reported bulk natural rutile prices in Q4 2022 have been around USD 1,550/mt FOB and above, with the main producers expecting pricing to soften
marginally in Q1 2023."

NOM Q1 2023: "Reported bulk natural rutile prices in Q1 2023 have been from around USD 1,450/mt FOB and above, with the main producers expecting pricing to be steady onwards."

NOM Q2 2023: "Reported bulk natural rutile prices in Q2 2023 was around USD 1,480/mt FOB and above, with the main producers expecting pricing to remain in this range going forward. "

Samtidig ligger dette absolutt godt ift. det som er kjent av prisforventning for NOMs produksjon og omsetning av mineralene:
"Den siste og oppdaterte informasjonen om prosjektet til Nordic Rutile er UDFS av 11. mai 2021. Det fremgår der at de skal ta ut den delen av forekomsten hvor TiO2 utgjør 2 % eller mer (cut off). Når det gjelder forholdet mellom rutil og granat, er det lagt til grunn en produksjon på 35 tusen tonn rutil og 180 tusen tonn granat per år og en gjennomsnittlig prisforventning på 1179 USD/[tonn] for rutil og 230 USD/[tonn] for granat." (https://kommunikasjon.ntb.no/data/attachments/00521/b6770d64-fabd-4468-b652-f707d327d61c.pdf)
Redigert 08.11.2023 kl 22:47 Du må logge inn for å svare
Octagon
08.11.2023 kl 20:15 5967

I og med 5 års produksjon allerede solgt for NOM så betyr dette mindre for dem enn for andre produsenter.
Granat til ukjent pris (hittil) og rutil etter indeks prising.

EU direktivet rundt kritiske mineraler fra tidligere i år går også ut på å gjøre seg mindre avhengige av det de ser på som mer politisk ustabile regimer (Afrika,Asia) og sikre produksjon innen Eu området der det er mulig.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661
Slettet bruker
08.11.2023 kl 19:04 6077

På generelt grunnlag er det fascinerende hvor få i forumverdenen som har kilder til å backe opp påstandene sine.

Ivar Fossum fra gårsdagens presentasjon, hvor han kommenterer slide 16:
"A few words and observations from the market: It's fair to say that the world is somewhat reluctant when it comes to general demand growth, however on the titanium sector, we see a landscape which is a bit new to us, where we see a strong demand and growth in the titanium metal sector, while on the pigment sector we see a more dampened development as such."

(https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20231107_6 / ca. 10:27 inn i presentasjonen)

Fra slide 16:
- Titanium-related markets, such as welding and especially the titanium sponge market, are experiencing thriving demand
- The titanium pigment market continues to experience weakness due to low global housing activity and increased interest rates
- Demand for garnet abrasives declined in both North America and Europe in the third quarter

https://d2zbxcnktjvvs5.cloudfront.net/1699344407/nom-q3-2023-presentation.pdf
Ransen
08.11.2023 kl 16:50 6219

Hadde en oversikt over mineralpriser, men finner den ikke igjen per nå. Etterspøstelen i europa er enorm og markedet ønsker å sikre seg når produksjonen kommer i gang. NOM er en åpenbar oppkjøpskandidat av større industriaktører som f.eks OMYA som satser på råstoff til alt menneskeheten trenger.
YNWA250505
08.11.2023 kl 16:45 6162

Forventet uansett ikke noe vettugt svar, men er ikke ny. Har ingen aksjer her, men kommer bruddet opp igjennom 0,70 øre så skal du ikke se bort i fra at jeg blir ny aksjonær her.
Boss 99
08.11.2023 kl 15:36 6247

\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/ .Har ikke solgt, ikke tapt. Ting tar så bort i h...tid.
Hvis du har følgt med så vet du. Hvis du er ny så gidder jeg ikke å svare deg på det. Have a nice evening.
YNWA250505
08.11.2023 kl 14:58 6147

Boss99, hva har skjedd på et år du du startet en tråd med store bokstaver som skrek snar kr 3,50 LØP OG KJØP? Hvorfor skriker du nå short short hele tiden. Hva har skjedd? Ja sånn bortsett fra at du har tapt masse penger på NOM da. Noe annet?
Slettet bruker
07.11.2023 kl 23:26 6452

Det opprinnelige spørsmålet til HorgsTog handlet nok om hvorvidt granat, som selges til en forhåndsavtalt pris, er avtalt solgt i en annen valuta enn NOK. Dette står ikke rett frem i investorprospektets side 11 og 15, men det er hensiktmessig å anta at salget av disse varene foregår i USD. Som Ransen sier: Pris på salg av rutil baseres på løpende markedspris. Det er rimelig å anta at også rutilen selges i USD.

Ransen, hva er kilden din på rutilpris - og hva ligger den på? Merket meg at NOM i dagens presentasjon, i motsetning til de to foregående, ikke opplyste om rutilprisen.
Redigert 07.11.2023 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.11.2023 kl 23:17 6401

Dette investorprospektet, sammenholdt med de påfølgende kvartalsrapportene, bør nok være et fint utgangspunkt for deg:
https://mb.cision.com/Public/1583/3726789/843c323676b4e474.pdf
Slettet bruker
07.11.2023 kl 20:18 6506

Virker som du har god innsikt selskapet og satt deg godt ned i framdrift planene deres, er ganske ny når det kommer til dette selskapet og generelt gruveselskaper (har sett litt på Rana). har du noe gjort noe DCF analyser eller lignede og kommet frem til et et kurs estimat tar gjerne imot all infoen, prøver å lære meg opp i selskapet og setter pris på om det er noe du vil/kan dele!
Octagon
07.11.2023 kl 19:11 6457

Som jeg har skrevet tidligere så mener jeg det er svært sannsynlig at selskapet blir kjøpt opp av større aktører ved oppstart av driften.

På det tidspunktet er det meste av risiko eliminert og det er slik de "store" liker det, selv om det koster mer å kjøpe "så sent".
Penger er heller ikke problemet for disse aktører.

Linken over viser vel egentlig at dette nærmest er "regelen" snarere enn unntaket og dette er da også et internasjonalt kjent og betydelig funn av et "kritisk" mineral ,- som neppe vil bli mindre verdifullt med årene.
Redigert 07.11.2023 kl 19:13 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.11.2023 kl 18:36 6489

Hva er folk sine meninger om sannsynligheten til at et større gruve/investering selskap vil kanskje kjøpe opp NOM etter at disse rettsak risikoene er vunnet over og produksjon start nærmer seg. Vil jo si at det kan være en god investering for et selskap som søker etter en fin å stødig cash flow uten mye risiko etter gruve start, blir ikke så volatilt da eneste blir jo kurssvinger i salgspris. ser også her https://www.mining-technology.com/deals-dashboards/global-ma-activity-mining-industry/ at det er god pågang i M&A i industrien nå! Kom gjerne med dine meninger, blir som oftest litt smartere å høre andre synspunkter!
Ransen
07.11.2023 kl 18:04 6540

Slik jeg har forstått så vil salget skje til markedspris hele veien. I såfall er det bra da prisen på rutil har steget mye på kort tid. Det er knapphet på produktet
Octagon
07.11.2023 kl 18:02 6517

"Verste fall siden mars" og Oslo Børs ned over 2% skriver E24.

Som regel faller alle aksjer på dagen for resultatpresentasjonen i min erfaring. Om godt resultat/presentasjon så tar det litt tid før investorer får "finlest" og kommer på kjøpersiden igjen. Mulig dette skjedde allerede intra-dag i dag siden aksjen så fort gikk "tilbake til start" etter å ha vært solid ned i timene etter presentasjonen.

I så fall et godt signal som gjerne betyr at vi får et nytt kursløft nå ganske snart..... vi får se.
Slettet bruker
07.11.2023 kl 17:59 6520

Noen som vet om salget av produksjonen som er solgt til en fixed price er i USD, EUR eller NOK? sånn at det kan forekomme en valuta gevinst/tap. en fixed price i USD eller EUR hadde hvert greit å ha nå med denne tragiske kronen vår:)
Hellboy
07.11.2023 kl 14:10 6562

Er vel bare boss99 sine ørten daglige innlegg om shorting som trigger en reaksjon. At fjortisen ikke har fått med seg spillereglene i markedet er jo vedkommendes skyld.

Fått meg et greit påfyll i dag, så ser at jeg står bak en grei prosentandel av kjøpene i dag :D
Octagon
07.11.2023 kl 13:46 6431

Som forventet klassisk "Buy on Rumors, sell on news" akkurat nå.

Og en voldsom diskusjon rundt shorting her. Ikke forbudt her enda (som det er blitt i Sør Korea nå), og slikt sett en del av "gamet" vi må regne med.

Aksjen lånes jo ut litt til short posisjoner om en dømmer ut fra Nordnet sine tall, men forbundet med høy risiko å sitte i en short posisjon akkurat nå i og med rettsavgjørelse like om hjørnet. At disse skulle ha noe spesielt mot NOM tror jeg derimot ikke. Er de proffe nok så har de ikke noe forhold til selskapet i det hele tatt, annet enn å tjene penger.

Tror også at noe av prosjekt reserven kan bli brukt før produksjonsstart, men at det holder med finansiering med god margin likevel. Dette bare fordi priser stiger og det meste blir litt dyrere enn opprinnelig plan.

Betryggende er at alle større aksjonærer sitter lastet og at det er liten bevegelse hos disse.
Redigert 07.11.2023 kl 13:48 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.11.2023 kl 13:25 3049

Konfidensielt, faktisk! Betyr dette at du har en avtale om fortrolighet tilknyttet denne "shorteren fra Bergen"? Hvis ikke, står du nok fritt til å uttale deg - såfremt du kan dokumentere påstandene, vel å merke. Du har jo for øvrig tidligere uttalt at han "hater" NOM - og det er jo en relativt kvass påstand, ikke minst en litt underlig en, dersom du er underlagt konfidensialitet. Håper du har anledning til å utdype dette litt mer, slik at vi kan få en bedre forståelse for spagaten du står i - mellom fortrolighet og udokumenterte utsagn.
Hellboy
07.11.2023 kl 11:34 3061

Hehe. Det var jo et fantastisk svar etter alle konspirasjonstanker du kaster ut av deg mange ganger om dagen.

Kan kanskje være en ide å lese seg opp på hvordan et marked fungerer?