<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 4. sep. 2020 kl. 19.58
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 293 ord
IKKE NOK: Utfordringen er å tidligere høste de økonomiske gevinstene av de mange nye teknologiene, skriver artikkelforfatterne. Foto: Dreamstime

Oppfinnelsene må tas i bruk

Det må bli en bedre balanse mellom invensjonsforskning og innovasjonsforskning, mener seks næringslivsledere.

Hvis Norge skal omstille seg til å bli konkurransedyktig i fremtiden, kan vi ikke lene oss tilbake på at vi er gode til å bruke Teams eller Zoom. Utfordringen er å tidligere høste de økonomiske gevinstene av de mange nye teknologiene.

Siden 2007 har Norges forskningsråds senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) vært en attraktiv finansieringskilde for ambisiøse forskere. En gjennomgang viser imidlertid at de fleste SFI-sentrene driver med invensjonsforskning, altså forskning som skal finne på noe helt nytt. Vi mener det må være en bedre balanse mellom invensjonsforskning og innovasjonsforskning, altså at man tar i bruk og får økonomisk gevinst av invensjonene. Teknologiske oppfinnelser som ikke tas i bruk, gir oss liten verdi og har begrenset økonomisk nytte.

Adopsjon av nye løsninger er grunnlaget for at samfunnet, gjennom private virksomheter og offentlige etater, kan høste de økonomiske gevinstene som invensjonene representerer. For å kompensere for at de fleste forskningsmidlene går til «oppfinneren», har vi sammen med Abelia og Bekk, anmodet NHH om å etablere et nasjonalt forskningssenter med fokus på digitale innovasjoner. 

Som oppstartskapital har vi investert 80 millioner i penger og tid i DIG (Digital Innovation for Growth). I tillegg til forskningssenteret, som skal generere kunnskap som kommer alle til nytte, etablerer vi en formidlingsarena for ledere som til daglig står i disse diskusjonene: The Digital Transformation HUB@NHH. Slik kan det bli skapt nye ringvirkninger, og mer kraft bak omstillingen som snart må skyte fart.

Den helt unike ideen kommer ikke til å omstille Norge med mindre den tas i bruk av mange. Da først kan vi høste de økonomiske gevinstene.

Sigve Brekke

Konsernsjef i Telenor

Helge Leiro Baastad

Konsernsjef i Gjensidige

Tone Wille

Konsernsjef i Posten 

Ivar Horneland Kristensen

Adm. direktør i Virke

Atle Sivertsen

Adm. direktør i NCE Finance Innovation

Christian Pedersen

Ledende partner i TietoEVRY


(Innlegget er noe forkortet. Red.)