<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kan bli saksøkt for 60 milliarder

Verdens største gruveselskap risikerer gigantregning etter damkollaps som krevde 19 menneskeliv.

Publisert 16. juli 2022 kl. 09.42
Oppdatert 17. juli 2022 klokken 14.51
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 469 ord
ENORME ØDELEGGELSER: Da dammen tilknyttet jerngruven i Brasil kollapset i 2015, og førte med seg millioner av kubikkmeter med giftig slam, ble mennesker, deres hjem, bygninger, bedrifter, veier, biler og ikke minst drikkevannet rammet. Foto: NTB

Det australske gruveselskapet BHP kan bli holdt økonomisk ansvarlig overfor 235.000 mennesker og en rekke bedrifter og organisasjoner, etter at en dam kollapset i Brasil 5. november 2015.

Dammen var anlagt i forbindelse med jernmalmutvinning fra en gruve nær byen Mariana, og inneholdt slam fra produksjonen.

Da dammen brast strømmet nær 44 millioner kubikkmeter med forurenset vann, gjørme og slam ut i en nærliggende elv.

Den ble kraftig forurenset av giftstoffer fra slammet. 17 dager etter ulykken nådde forurensingen Atlanterhavet gjennom elvesystemer 700 kilometer unna ulykkesstedet.

Milliarder i bøter

Etterforskningen antydet at strukturen i damanlegget var svekket, og at ledelsen i gruveselskapet skal ha hatt informasjon allerede to år før hendelsen om dette.

I ettertid har tre selskaper som hadde eierinteresser i gruven inngått et forlik med myndighetene i Brasil om å betale 6,9 milliarder dollar i bøter og erstatning. Også aksjonærer i BHP har saksøkt selskapet.

Men de mange menneskene som ble rammet var ikke omfattet av de store erstatningsutbetalingene. Derfor forsøker de å holde BHP økonomisk ansvarlig gjennom rettsapparatet.

Saksøkt i England

Første skritt mot et gruppesøksmål kom i november 2018. Da ble BHP saksøkt i en domstol i Liverpool i Storbritannia. Gruveselskapet er notert på børsen i London.

Søksmålet var på vegne av 235.000 innbyggere i området som ble rammet. Også over 500 bedrifter, organisasjoner samt lokale myndigheter, urfolksamfunn og den katolske kirke står sammen mot gruvebedriften i søksmålet.

Etter forsinkelser på grunn av coronaepidemien, kom domstolens førsteinstans til at søksmålet skulle avvises. Men avgjørelsen ble anket og nå har retten snudd og åpner for et gruppesøksmål likevel.

BHP vurderer nå om de skal anke den nye kjennelsen til Supreme Court, som er britenes svar på Norges Høyesterett.

Dobbeltbehandling

BHP er verdens største gruveselskap med virksomheter i en rekke land. Selskapet produserer blant annet jern, kobber og kull. I 2021 fikk selskapet et resultat på 11,3 milliarder dollar, ifølge The Times.

Det saksøkte gruveselskapet mener britiske domstoler ikke bør være arena for søksmålet, ettersom bedriften allerede har inngått et samarbeid med en stiftelse i Brasil som skal sørge for å hjelpe mer enn 370.000 mennesker som ble rammet av katastrofen.

Stiftelsen er så langt tilført 1,5 milliarder dollar, og det pågår også forhandlinger med myndighetene i Brasil om ytterligere utbetalinger som skal gå til lokalbefolkningen i området som ble rammet.

BHP mener at et søksmål i Storbritannia blir en dobbeltbehandling av en prosess som allerede er pågående i en annen jurisdiksjon.

Ankedomstolen i Storbritannia mener derimot at det ikke spiller så stor rolle. Retten viser til at de fleste saksøkerne kun har mottatt beskjedne summer i kompensasjon for de lidelsene de er påført.

Om gruppesøksmålet kan anlegges og saksøkerne får medhold, vil erstatningskravene på 60 milliarder kroner være langt høyere enn det BHP har betalt til stiftelsen i Brasil, som skal følge opp ofrene etter gruvekatastrofen.