<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
konsumprisindeksen
Big Short-Burry med dystre spådommer
Michael James Burry tror den amerikanske økonomien vil gå inn i resesjon med en ny runde inflasjon.
Tror på svært lave KPI-tall for desember
I høst har SSBs strømprismåling trolig ligget 25 prosent for høyt. Det vil gi kraftig korreksjon ned i desember, venter Harald Magnus Andreassen.
SSB-tall har overdrevet inflasjonen
SSBs konsumpristall overvurderer hvor mye strømprisene har trukket opp inflasjonen. Feilen er på opptil et halvt prosentpoeng. Målefeilen kan ha bidratt til for høy rente.
Venter enda større Norges Bank-bom
Kjerneinflasjonen ble i hvert fall ikke lavere i november. Likevel nøyer Norges Bank seg trolig med en kvarting om to uker.
Tror på skivebom fra Norges Bank
Torsdag pekte Norges Bank på flere faktorer som snart kan trekke inflasjonen ned. Det skjer i hvert fall ikke i oktobertallene, tror DNB Markets.
Synkende USA-inflasjon igjen
Feds foretrukne inflasjonsindikator falt mer enn ventet i juli.
Prisjustering - klausuler til for lite besvær?
Prisreguleringsklausuler har stor betydning for både kunde og leverandør. Med inflasjon og rentenivå tilbake mot normalen, vil effekten og konsekvensene av å innrette seg feil øke, skriver artikkelforfatterne.