<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
yara
Blytung start – bedring skimtes
Verdensøkonomien ser ut til å stå overfor en ikke altfor dramatisk resesjon, som sammen med fallende inflasjonstall kan bidra til flere rentekutt. En mildere pengepolitikk, og enda mer internasjonalt trykk på grønn industripolitikk, ligger an til gradvis å gi bedre rammer for syklisk industri i 2024.
Her er Norges 500 største bedrifter
Ingen truer Equinor som Norges suverent største bedrift. Nummer 500 på listen er godteriprodusenten Mondelez. 
Yara opp eller ned?
Yara: utslippsversting eller grønn stjerne?
Gjødselbransjen er blant de bransjene i verden som slipper ut mest karbondioksid, og det norske selskapet Yara er en av få globale aktører. Totalt slipper selskapet ut om lag 1/3 av hele Norges utslipp i løpet av ett år, selv om kun en mindre del av dette er i Norge. For tiden er Yara midt i en transisjon til å bli grønt, og selskapets ambisjoner kan gjøre det til en grønn stjerne.
Yara – for billig til å ignoreres
Det er flere grunner bak vår spådom om at Yara-kursen vil stå høyere ved årsskiftet enn hva tilfellet er i dag. Konkurransedyktige utbytter, attraktive selskapsmultipler, sammen med de forbedrede markedsutsiktene selskapet selv har skissert for annet halvår, bør gi god kursfart fremover.
– Vi trenger et nytt klimaforlik
Tiden er overmoden for et nytt politisk klimaforlik, mener tunge industriaktører. De uroer seg for at ting går for sakte.
Kraftig resultatfall: – Er en sårbarhet i forretningsmodellen
Rapporteringssesongen er i full gang, og ikke uten overraskelser. Sykliske selskaper melder om store resultatfall.