<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Boligprisene holder koken

Boligprisene fortsetter den sterke veksten – på rekordhøyt volum i mai. – Vi overvurderte renteøkningene og undervurderte lønnsøkningene, erkjenner Eiendom Norge-direktøren.

Publisert 5. juni
Oppdatert 5. juni
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 821 ord
VISER STYRKE: Boligprisene holdt koken i mai. Her fra Etterstad i Oslo. Foto: Iván Kverme

Boligprisene i Norge steg 0,9 prosent nominelt og 0,6 prosent sesongjustert i mai, viser tall fra Eiendom Norge onsdag. Gjennomsnittsboligen koster nå nesten 4,8 millioner kroner.

Så langt i år er prisveksten hele 8,2 prosent. De siste 12 månedene snakker vi om 1,7 prosent prisoppgang (nominelt).

I mai måned de seks foregående årene har prisveksten svingt mellom 0,7 prosent (2019) og 1,9 prosent (2020) nominelt og mellom null (2023) og 1,4 prosent (2020) sesongjustert.

– Fortsatt krutt

– Det er fortsatt krutt i boligmarkedet, og så langt i 2024 har boligprisene steget hele 8,2 prosent. Det er mer enn på samme tid i både 2022 og 2023 – to år med sterk oppgang i boligprisene i årets første fem måneder, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.

– Vi har nå tre år på rad med sterk oppgang på våren. Prisutviklingen er mye sterkere enn hva vi så for oss ved inngangen til året. Vi overvurderte renteøkningene og undervurderte lønnsøkningene, legger han til.

Lauridsen venter nå en boligprisutvikling som vil bli sterkere enn Eiendom Norges 2024-prognose på 4 prosent oppgang, og forklarer det med færre fullførte nye boliger grunnet salgssvikten i nyboligmarkedet, befolkningsvekst, sentralisering og kommende rentekutt. 

Prisfall i Tromsø

Sterkest sesongjustert prisvekst i mai hadde Porsgrunn/Skien med 2,0 prosent, mens Tromsø var svakest med 0,8 prosent prisfall.

Så langt i år er Bergen sterkest med 11 prosent sesongjustert vekst, mens Bodø M/Fauske har vært svakest med 5 prosent oppgang.

– Hittil i år har det vært en sterk oppgang i boligprisene i alle områder, og Bergen, Stavanger, Ålesund og Porsgrunn/Skien skiller seg ut med spesielt sterk utvikling, sier Lauridsen.

Oslo-prisene steg 0,2 prosent i mai, både nominelt og sesongjustert. Hittil i år er sesongjustert prisvekst 6,9 prosent. Med 2,5 prosent nominell prisvekst de siste 12 månedene snakker vi ifølge Eiendom Norge-direktør Lauridsen om en realprisnedgang i hovedstaden i denne perioden. 

Rekordhøye volumer

I mai ble det solgt 10.900 boliger, 5,1 prosent flere enn i samme måned i fjor. Så langt i år snakker vi om 41.657 solgte boliger, opp 4,6 prosent fra samme periode i fjor.

14.297 boliger ble lagt ut for salg i Norge i mai, 10,5 prosent flere enn i samme måned i 2023. Hittil i år er det lagt ut 46.683 boliger for salg, 5,8 prosent flere enn samme periode i fjor.

Både antallet boliger lagt ut og solgt i mai er det høyeste registrert noensinne.

– Dette illustrerer hvor mye krutt det er i boligmarkedet om dagen. Når vi tillegg hadde to langhelger i mai, noe som påvirker visningstakten, underbygger det styrken i boligmarkedet for tiden. Meglerne har mye å gjøre om dagen, sier Lauridsen.

Litt mer til salgs i Oslo

I hovedstaden holder antallet boliger lagt ut for salg seg høyt, både i mai og hittil i år. Det samme gjelder antallet solgte, som ligger over mange av de foregående årene både i forrige måned og så langt i 2024.

– Tilbudssiden i Oslo har klatret litt oppover den siste måneden, og er litt høyere enn i fjoråret på samme tidspunkt, påpeker Eiendom Norge-direktøren.

Gjennomsnittlig salgstid på landsbasis i Norge i mai var 44 dager, mot 54 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen med 23 dager, mens salgene tok lengst til i Tromsø med 104 dager.

Høye forventninger

Handelsbanken så på forhånd for seg 0,7-0,8 prosent nominell og 0,5 prosent sesongjustert prisoppgang.

«Vi venter en fortsatt positiv, sesongjustert månedsvekst frem mot sommeren, før vi først mot høsten tror veksten vil dabbe midlertidig litt av igjen», skrev banken i dagens morgenrapport.

DNB Markets trodde også det var duket for nok en sterk måned for boligprisene, og la seg enda høyere enn Handelsbanken med et anslag på 0,6 prosent sesongjustert vekst i mai. 

«Det virker å være godt sentiment i boligmarkedet, med mange som forventer prisstigning de neste årene. Dette, i kombinasjon med at lønnsveksten er høy, ledigheten lav og rentetoppen trolig nådd, gjør at vi tror det kan ligge an til at prisene vil fortsette å stige utover året», het det i dagens morgenrapport.

Spreke Obos-priser

Mandag denne uken viste tall fra Obos 1,8 prisvekst i mai, både i Oslo og på landsbasis. 

Dette var godt over snittet for de siste ti årene, som har vært 0,9 prosent Oslo-oppgang.

I et intervju med Finansavisen i forrige uke spådde Nordvik-sjef Martin Kiligitto en «forholdsvis brukbar» prisutvikling i mai, men påpekte at første halvdel av mai var preget av en noe lavere tilbudsside grunnet helligdager.

– I og med at det både er en stor tilbudsside, og en relativt brukbar etterspørselsside nå, er det ikke helt «bananas» fullt på hver visning. Men de fleste boligene går rundt prisantydning, eller kanskje litt over – som jo er normalt, sa han.

– Det var dog mange som kjøpte bolig i april. Og som vi vet, kjøper rundt 80 til 90 prosent bolig først, og selger etterpå. Det tyder dermed på at det vil være mange som skal selge eksisterende bolig i mai, juni og eventuelt juli, la Kiligitto til.