<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Dømt like før midnatt, anket ved frokost

Nordic Securities-grunnleggerne Erik Egenæs og Endre Tangenes anker bedragridommen på tre år og ni måneders fengsel. Deres forsvarer mener retten tolker loven feil.

Publisert 14. sep. 2022 kl. 08.31
Oppdatert 14. sep. 2022 klokken 16.36
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1048 ord
ANKER: Erik Egenæs (bildet) og hans kompanjong Endre Tangenes er dømt for å ha bedratt 35 investorer for 39,5 millioner. Nå ankes dommen. Foto: Iván Kverme

22.01 tirsdag kveld mottok advokat Anders Brosveet i Elden en e-post fra Oslo tingrett. Den inneholdt to dommer på henholdsvis 90 og 141 sider.

De fortalte at Nordic Securities-gründerne Erik Egenæs (48) og Endre Tangenes (47) var dømt til tre år og ni måneder fengsel for grovt bedrageri mot 35 investorer som tapte 39,5 millioner kroner.

De to ble også dømt til syv måneders fengsel for brudd på god forretningsskikk, men denne dommen inngår som en fellesstraff, så de må ikke sone noe lenger. Økokrims påstand var seks års fengsel.

Egenæs og Tangenes må begge tåle inndragning av 6,3 millioner kroner hver til staten. Disse beløpene vil gå til delvis dekning av erstatningskrav på 17 millioner kroner til 21 av ofrene, som de dømte er solidarisk ansvarlig for.

I tillegg er de fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, være daglig leder eller inneha styreverv de neste fem årene.

REAGERER PÅ DOMMEN: Elden-advokat Anders Brosveet forsvarer Erik Egenæs og Endre Tangenes. Foto: Iván Kverme

Dommen ankes

Den opprinnelige tiltalen gjaldt 39 investorer som hadde tapt 47 millioner, men meglerduoen ble frifunnet for bedrageri mot fire av disse investorene.

– Vi er glad for at tingretten tilsynelatende har gjort en individuelle vurdering av handlene og de 39 fornærmede som er nevnt i tiltalen, sier forsvarer Brosveet.

Men der stanser hans tilfredshet med rettens arbeid.

– Vi kommer til å anke begge dommene, men må komme tilbake til begrunnelsene, sier Brosveet.

Ankefristen er 14 dager, men utformingen av den vil ta lenger tid. De to dommene er på 231 sider til sammen, så mye skal gjennomgås.

– Retten har brukt et halvt år på å skrive dommene, så det er helt klart at vi kommer til å trenge noen måneder til å utarbeide en fullstendig anke, sier Brosveet.

Et slag for forbrukervern

Sentralt i dommen står meglingen i morselskapet The Nordic Group (TNG). 

Mange ikke-profesjonelle investorer kjøpte verdiløse aksjer i selskapet, men ble ifølge dommen ikke opplyst om den høye risikoen. Meglerne tilbakeholdt sentrale opplysninger av vital betydning for investeringsvurderingen, mens de fornærmede trodde de ble presentert en kurant aksjeinvestering.

Flere av dem har i etterkant slitt med søvnproblemer, de har vært flaue og har opplevd det som ubehagelig at de viste tillit til personer som ikke fortjente det, ifølge dommen. 

Brosveets klienter er skuffet, og advokaten sier dommen har en forbrukervern-tilnærming som ikke hører hjemme i markedet for unoterte aksjer, men som nettopp særpreger det strenge regulerte børsnoterte markedet.

– Tingretten legger til grunn en opplysningsplikt ved salg av unoterte aksjer som går langt utover hva som følger av gjeldende rett. Dommen er stikk motsatt av hva Oslo tingrett nylig la til grunn i den rettskraftige Indigo-dommen, sier Brosveet.

Skader unotert marked

I den saken var to tidligere Indigo Finans-topper tiltalt for grove bedragerier mot en rekke investorer. Begge ble frifunnet av retten. Mange fornærmede var eldre mennesker som hadde investert i et unotert marked gjennom Indigo Finans, og tapte 78 millioner kroner.

– I motsetning til i Indigo-saken legges det opp til en rettstilstand der man i praksis vil kunne kjøpe unoterte aksjer uten å ta den risikoen som nettopp er forutsatt å følge med aksjen. Det vil være ødeleggende for markedet for unoterte aksjer, sier Brosveet.

– På hvilken måte?

– Handel med aksjer er handel med risiko. Kjøper man unoterte aksjer overtar man både oppside og nedside – det er hele poenget, sier Brosveet.

DØMT TIL FENGSEL: Meglerduoen Eirik Egenæs (t.v.) og  Endre Tangenes. Foto: Paul Bernhard

Villfarelse eller ei

Den kjente Økokrim-forsvareren mener også dommen er beheftet med klare juridiske feil, og at den bygger på en uholdbar bruk av bedrageribestemmelsen.

– Bedrageribestemmelsen krever at den som påstås å være bedratt, har vært i villfarelse om konkrete faktiske forhold – forhold som man på handelstidspunktet kan fastslå at er enten sanne eller usanne, sier Brosveet.

Feilen tingretten gjør, etter Brosveets syn, er å bygge på oppfatninger om hvorvidt det var mulig for kjøperne «å forstå hvor høy tapsrisiko som forelå, eller hvor lite sannsynlig en gevinstmulighet var.»

–  Dette er temaer som per definisjon ikke kan danne grunnlag for bedrageri. Det er vurderingsstørrelser om fremtid, som i sin natur ikke kan være sanne eller usanne, sier Brosveet.

Bakgrunn

  • Meglerhuset Nordic Securities ble stiftet i 2009 av Erik Egenæs (48) og Endre Tangenes (47). 
  • Både salg av CFD-er, men ikke minst meglingen av aksjer i morselskapet The Nordic Group (TNG) fikk heftig kritikk av Finanstilsynet, da meglerhuset ble avskiltet i januar 2017. 
  • I februar 2021 ble kjent at Egenæs og Tangenes var tiltalt av Økokrim for grovt bedrageri. Sammen med to tidligere Nordic-meglere (37 og 36 år fra Bergen), ble de også tiltalt for brudd på god forretningsskikk. De to eks-meglerne erkjente straffskyld underveis i hovedforhandlingen, mens Egenæs og Tangenes ikke erkjente straffskyld. 
  • Rettssaken gikk i Oslo tingrett fra oktober 2021 til februar 2022. 

Eksansatte dømt

Også to andre menn var tiltalt i saken. De er tidligere ansatte i Nordic Securities, og er dømt for brudd på god forretningsskikk. De to, som er 36 og 37 år gamle, nektet først straffskyld, men under sakens gang tilsto de.

Aktor la ned påstand om fem måneders ubetinget fengsel for de to, men ble ikke hørt.

Retten har dømt til 90 dagers betinget fengsel med to års prøvetid. Det betyr at de ikke trenger å sone bak murene om de unngår nye lovbrudd i prøveperioden.

GJENNOMGÅR DOMMEN: Hjort-advokat Pål Sverre Hernæs forsvarer de tidligere meglerne i Nordic Securities. Foto: Iván Kverme

37-åringen må tåle inndragning av nær 160.000 kroner, mens det for 36-åringen er snakk om et beløp på drøyt 140.000.

– Våre klienter fikk en vesentlig mildere reaksjon enn Økokrims påstand. Vi har ikke ytterligere kommentarer før vi har gjennomgått dommen, utover at de to ser frem til å legge denne saken bak seg og gå videre i livet, sier advokat Pål Sverre Hernæs i advokatfirmaet Hjort til Finansavisen.

Økokrim vurderer anke 

Økokrim vil lese dommen grundig for å vurdere en eventuell anke. 

–  Vi er fornøyde med at retten i all hovedsak er enig med oss i bevisvurderingen. For påtalemyndighetens del kan det være aktuelt å få en ny prøving av straffutmålingen, men dette må vi vurdere nærmere, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.

VURDERE ANKE: Førstestatsadvokat Trude Stanghelle og politiadvokat Lars-Kaspar Andersen i Økokrim. Foto: Iván Kverme

Hun har ledet saken for påtalemyndigheten.

Den ubetingede fengselsstraffen på tre år og ni måneder er betydelig lavere enn den påstanden Økokrim la ned i februar på seks år.

– Retten har også vurdert de straffbare forholdene i denne saken som grove, men kommet til at rettspraksis tilsier en lavere straff, sier Stanghelle.