<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
oljeskatt
Leverandørindustrien og Norge taper på regjeringens innstrammingsforslag
Støre-regjeringen rokker ved tilliten til politikere og embetsverk, skriver representanter for 11 næringsforeninger langs kysten fra Arendal til Trondheim.
Høyre åpner for å bli med på oljeskatteendring
Høyre tilbyr regjeringen et forlik om oljeskattepakken, men nestleder Tina Bru stiller to betingelser.
Fjerner deler av oljeskattepakken
Regjeringen kutter i friinntektssatsen for oljenæringen fra 17,69 prosent til 12,4 prosent i forslaget til statsbudsjett. Samlet økes skatten med 11 milliarder kroner.
Kraftig hopp i Nibor
Norges Banks likviditetsauksjon fra mandag hindrer ikke kraftig oppgang i de korte rentene. (+)
Kraftig Nibor-hopp
Den ekstreme oljeskatteinngangen sender pengemarkedsrenten Nibor kraftig opp.
Nesten fordobling fra 2021-rekorden
I år kan statens olje- og gassinntekter nå 1.500 milliarder kroner. Neste år blir det trolig 1.900 milliarder, tror Nordea Markets.
Hvordan kan oljeskattepakken være noe annet enn ulovlig statsstøtte?
Finansdepartementet mener selv at oljeskatten ikke er nøytral. Hvordan kan da skattepakken ikke innebære statsstøtte, spør Åsmund Sunde Valseth.