<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
sysselsetting
Større jobbvekst enn ventet i USA
Sysselsettingstallene for privat sektor i USA viser langsommere vekst i juli, men i forkant var det ventet enda tregere oppgang.
Inflasjons- og jobbtall preger markedet
Torsdag bidro overraskende lav inflasjon til europeisk børsoppgang, mens uventet sterke jobbtall trakk ned i USA. Salesforce var blant taperaksjene.
Jobbveksten i USA overraskende høy igjen
Sysselsettingen utenfor landbruket økte klart raskere enn ventet også i februar, men også ledighetsraten gikk opp. Og lønnsveksten var litt tregere enn ventet.
Powell har rett
Flere tall viser at USAs rentehevinger ikke «biter» like mye som ventet. Også Occidental Petroleum og Adidas var i nyhetene onsdag.
Større jobbvekst enn ventet i USA
Private bedrifter i USA skapte en god del flere nye jobber enn ventet i februar. Samtidig avtar lønnsveksten til det laveste nivået på et år.
Viktig USA-tall nesten tre ganger større enn ventet
Jobbveksten utenfor landbruket i USA skjøt fart i januar – i et mye raskere tempo enn ventet.
To teknologiaksjer stuper
Snap og Electronic Arts fikk kursfall på 12 prosent onsdag, etter å ha lagt frem skuffende omsetningstall og elendig guiding.