<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Fisher Investments Nordens gjennomgang av ikke-finansiell alternativ kapital

Basert på finansielle publikasjoner Fisher Investments Norden gjennomgår, blir ikke-finansiell alternativ kapital slik som kunst, whisky, vin og samleobjekter hausset opp på grunn av sitt påståtte investeringspotensial, spesielt når de sammenlignes med børsnoterte verdipapirer, slik som aksjer og obligasjoner. Vi tror imidlertid at slik kapital ikke gir noen investeringsfordel i forhold til offentlige verdipapirer, i tillegg kan de ha noen unike ulemper vi tenker investorer bør være klar over.

Fisher Investments Norden har hørt mange gi sine meninger om å investere i denne sære kategorien, men vi tror disse meningene glatter over noen potensielle problemer. For eksempel har vi sett noen kommentatorer hevde at verdien av en viss ikke-finansiell kapital alltid stiger over tid, på grunn av økende knapphet. Vin, for eksempel, eldes over tid, og blir angivelig mer ettertraktet og prisen går opp, spesielt ettersom tilgangen på svært ettertraktede årganger avtar. Eller tenk på verkene til en avdød kunstner, som angivelig stiger i verdi ettersom tilgang på originalverk som aldri kan gjenskapes er begrenset, og kanskje minker. Selv om det er en viss logikk i dette, har teorien i seg selv hull som er verdt å se på, noe vi straks vil forklare.

En annen mening Fisher Investments Norden har hørt er at slike eiendeler gir porteføljestabilitet. Prisen går ikke opp og ned slik som på børsnoterte verdipapirer. Siden de ikke prises minutt for minutt slik som offentlige verdipapirer, ser det ut som verdien ikke svinger, noe som er feilaktig logikk, etter vårt syn. Videre, fordi disse eiendelene er håndgripelige, i motsetning til å vises som tall på en skjerm, har vi funnet ut at noen investorer tror de ikke kan forsvinne helt, og dermed opprettholde i det minste en viss verdi (i motsetning til aksjer i et selskap som går konkurs).

Basert på vår forskning er det mange eksempler som tilbakeviser disse synspunktene. For det første har vi funnet ut at verdien av ikke-finansiell kapital kan synke, stagnere eller gå til null, slik som enhver annen investering. Ta for eksempel samleobjekter. Når oppmerksomheten rundt et gitt samleobjekt forsvinner, har vi sett en påfølgende prisnedgang. Beanie Babies, de fargerike kosedyrene med personlige navnelapper, fikk en gang mye oppmerksomhet i publikasjoner som Fisher Investments Norden følger. Sent på 1990-tallet steg den gjennomsnittlige salgsprisen på nett for Beanie Babies til seks ganger veiledende pris, noen ganger helt opp i sekssifrede summer (i amerikanske dollar) grunnet sin oppfattede sjeldenhet samt forventninger om fremtidig avkastning.i I dag? De fleste Beanie Babies selges for mindre enn prisen på et smørbrød.ii Selv om dette er bare ett eksempel på et samleobjekt, er det slik at kunstnere, viner og antikviteter også kan gå opp og ned i popularitet.

Også da tenker Fisher Investments Norden at denne typen alternativ kapital ikke gir økt stabilitet sammenlignet med offentlige verdipapirer. Prisen på disse eiendelene går kanskje ikke opp og ned på en børs, noe som gir en følelse av stabilitet. Men det er fordi de er illikvide — vanskelige å selge. Derfor kan ikke investorer få en markedspris så enkelt som med et børsnotert firma, men det betyr ikke at det ikke finnes noen pris. For eksempel er ikke verdien på boligen til en investor kjent med mindre man mottar bud i sanntid. Som med alle eiendeler er det tilbud og etterspørsel (dvs. en kjøpers betalingsvilje) som bestemmer boligens verdi. Disse prisene svinger uansett om en boligeier kjenner boligens nøyaktige verdi eller ikke, derfor er enhver oppfatning av stabilitet en illusjon, etter vårt syn. Fisher Investments Norden tenker at de samme prinsippene gjelder for kunst og andre samleobjekter.

Til slutt, teorien om at materielle gjenstander ikke kan forsvinne, slik offentlige verdipapirer kan, er lett å motbevise, etter vårt syn. Gjenstander kan gå tapt, ødelegges eller bli stjålet. Et tragisk eksempel som illustrerer dette skjedde i Storbritannia i fjor da en raner stjal en 72 år gammel manns frimerkesamling verdt rundt 64 000 kr mens den gamle mannen var ute og gikk en tur.iii

Etter Fisher Investments Nordens syn kan ikke-finansiell alternativ kapital utsette investorer for unike risikoer. Illikviditet reduserer for eksempel muligheten til prisfunn. Mens offentlige verdipapirbørser gir priser konstant og bredt, har vi funnet at ikke-finansiell alternativ kapital henvises til mye mindre og mindre transparente markeder. Etter vårt syn øker dette sannsynligheten for at en kjøper betaler for mye, eller en selger aksepterer for lite (sammenlignet med hva han kunne ha fått fra en annen kjøper), spesielt når sistnevnte trenger likviditet raskt. Vurder følgende uønskede hypotetiske scenario: Noen trenger kontanter for å dekke en uforutsett utgift, men de sliter med å finne en kjøper, eller klarer ikke å selge eiendelen i det hele tatt.

I tillegg vil mangelen på transparens knyttet til illikviditet, kombinert med en relativt minimal (om det finnes i det hele tatt) beskyttelse for investoren, eller juridisk tilsyn, gjøre investoren åpen for svindel, etter Fisher Investments Nordens syn. Et eksempel: Etter å ha kjøpt flere fat med whisky mellom 2020 og 2022, oppdaget en britisk investor at forhandlerens verdivurderinger var altfor høye, noe som førte til at investoren betalte for mye. Videre fant investoren at han ikke hadde mottatt noe bevis på eierskap over fatene, noe som ga enda en hodepine og uforutsette kostnader.iv

Vi har også funnet at det å eie denne typen eiendeler kan medføre ekstra kostnader som offentlige verdipapirer ikke har. Det å eie kunst kan for eksempel føre til kostnader knyttet til forsikring, vedlikehold og lagring, for å nevne noe.v Whisky, derimot, har skattemessige konsekvenser, inkludert en unik skatteregel for whisky på fat kontra flaske.vi Selv om Fisher Investments Norden i utgangspunktet ikke er for eller imot det å eie ikke-finansiell alternativ kapital, tenker vi at investorer har nytte av å forstå risikoene, og ta en grundig gjennomgang før de kjøper.

Les mer

Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, et privat aksjeselskap som er stiftet i Luxembourg, er registrert, sammen med dets varemerke Fisher Investments Europe, i Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») med nummer B228486. Fisher Investments Europe reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe utkontrakterer deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Europe, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Europe vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.


i «What Beanie Babies Taught a Generation About the Horrors of Boom and Bust», Elle Hunt, The Guardian, 19.6.2019.

ii «25 Most Valuable Beanie Babies 2023: Real Prices Revealed», 90s Toys, 19.2.2023.

iii «London: Prized Stamp Collection Worth £5,000 Stolen From Pensioner in Enfield», Siba Jackson, Sky News, 27.1.2022.

iv «’Why I Got the Hell Out of the Whisky Investment Craze’», Charlotte Gifford, The Telegraph, 15.2.2023. Hentet fra MSN.

v «How Art Expenses Stack Up», Tara Loader-Wilkinson, The Wall Street Journal, 20.9.2010. Hentet fra Internet Archive.

vi «Biggest Risks When Investing in Whisky and How to Avoid Them…», Staff, MacInnes Whisky, 13.12.2021.

Annonsørinnhold