<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Et argument for å holde renten oppe

Boligprisene ligger stadig over Norges Banks prognoser, og vil ifølge økonomer ikke få sentralbanken til å skynde seg med rentekuttene.

Publisert 5. juni
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 495 ord
TOLKER BOLIGTALL: Seniorøkonom Oddmund Berg, DNB Markets. Foto: Iván Kverme

Boligprisene overrasket igjen på oppsiden da Eiendom Norge onsdag la frem mai-statistikken. 0,6 prosent sesongjustert prisvekst var det dobbelte av hva Norges Bank lå inne med.

«Dette betyr at nivået for boligprisene er 0,9 prosentpoeng høyere enn sentralbanken spådde i den forrige pengepolitiske rapporten», skriver seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets i en oppdatering.

Så langt i 2024 har boligprisene steget 8,2 prosent, mens den sesongjusterte oppgangen er 3,5 prosent.

– Solid husholdningssektor

«Man kan hevde at det sterke boligmarkedet begynner å ligne på et argument for ytterligere pengepolitisk innstramning. Dog tror vi boligmarkedet ikke er viktig nok for Norges Bank til å vurdere dette alternativet i denne delen av syklusen», fortsetter Berg. 

«På den andre siden tror vi det sterke markedet gjenspeiler en relativt solid husholdningssektor som gleder seg over høy lønnsvekst og lav ledighet, noe som definitivt teller som et argument å holde pengepolitikken stram en tid fremover», heter det videre. 

DNB Markets tror derfor at dagens boligprisstatistikk gjør et rentekutt i september mindre sannsynlig, og meglerhusets gjeldende syn er fortsatt at det første kuttet kommer i desember.

I Handelsbanken Capital Markets påpeker seniorøkonom Sara Midtgaard at boligprisene i tre måneder nå har ligget høyere enn prognosene Norges Bank la til grunn i pengepolitisk rapport i mars. 

«Derfor vil bruktboligmarkedet ikke hindre sentralbanken i å utsette rentekuttene til første kvartal neste år», skriver hun i en oppdatering.

September-kutt på vippen

Både Handelsbanken og DNB Markets ser for seg at månedsveksten i boligprisene vil avta utover høsten, med basis i at antallet usolgte boliger har steget til det som er et unormalt høyt nivå for mai. 

Lenger frem, det vil si fra neste år, har Handelsbanken tidligere lagt til grunn at boligprisveksten vil «tilta klart» i styrke.

«Prisveksten vil kunne få betydelig medvind av rentekuttene fra Norges Bank, samtidig som lønnsveksten forblir høy og tilbudssiden er mer begrenset. Her er vi også obs på at renteforventningene her hjemme har fortsatt å ta seg reelt ned, og dette er nok særlig farget av fallet i de amerikanske renteforventningene om dagen», skrev Midtgaard i morgenrapporten tidligere onsdag. 

«FRA-rentene var videre ned i går, og dette innebærer at markedet nå er på vippen om et september-kutt, samtidig som det i alt er priset halvannet rentekutt i løpet av andre halvår», fortsatte hun.

– Mer paddeflatt enn kruttsterkt

I SpareBank 1 SR-Bank deler sjeføkonom Kyrre M. Knudsen ikke Eiendom Norges karakteristikk, som er at «det fortsatt er krutt i boligmarkedet.»

– Jeg synes det er misvisende å kalle dette krutt. Det er verdt å merke seg at boligprisene har steget 1,1 prosent de seneste 12 månedene, mens inflasjonen har vært 4 prosent. Jeg synes derfor at prisene er mer paddeflate enn kruttsterke. Dette viser egentlig at kjøperne er ganske forsiktige, sier han i en kommentar.

Knudsen karakteriserer det som positivt at volumet holder seg høyt. I mai var det til og med rekordhøyt.

– Men igjen er det store regionale forskjeller. Det er bare Stavanger som har realprisoppgang. Alle andre steder er det realprisnedgang, påpeker sjeføkonomen.